Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

InformacjaNa podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy – uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 29 grudnia 2009 roku /wtorek/ o godz. 10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XXXVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo –wstępna

1. Otwarcie i stwierdzenie poprawności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpretacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwały w sprawach:

1. Uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2010
2. Ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
3. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
4. Ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
6. Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010.
7. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na rok 2010.
8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich dwóch sesji.
3. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [15.12.2009]


Informacja

                     

 

dodał: Kamil Ślęzak [07.12.2009]

Informacja

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2009 roku Nr 103/2009 w dniu 24 grudnia 2009 roku (czwartek) Urząd Gminy w Rędzinach będzie nieczynny.
Dzień 24 grudnia br. został ustalony jako wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2009 r.

 

dodał: Kamil Ślęzak [01.12.2009]

Aktualności

GOK już po remoncie

Zakończyła się termomodernizacja budynku, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Prace obejmowały ocieplenie ścian zewnętrznych, pomalowanie elewacji, a także modernizację centralnego ogrzewania wewnątrz budynku. Wymieniona została cała sieć CO oraz zmodernizowany węzeł cieplny. Gruntownej odnowie poddano salę widowiskową GOK-u. We wtorek, 1 grudnia po przerwie w odremontowanym ośrodku wznowione zostaną wszystkie stałe zajęcia.

   

dodała: Irena Bazan [26.11.2009]


Aktualności

Strażacy się uczą z pomocą Unii Europejskiej

Dwudziestu członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Gminie Rędziny uczestniczy w bezpłatnych kursach finansowanych ze środków unijnych. Zdobywają nowe umiejętności, które przydadzą się im zarówno w akcjach ratowniczych, jak i w przypadku, gdyby zdecydowali się na założenie własnej działalności gospodarczej. Nauka odbywa się w ramach realizacji programu pod nazwą „Nowe perspektywy: podniesienie kwalifikacji, nowy zawód, droga do samozatrudnienia – szkolenia dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rędziny”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Napisaniem i koordynacją projektu dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy zajęło się Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.
Na szkolenie druhów w Rędzinach zarezerwowano z unijnego funduszu około 35 tys. złotych. Za te pieniądze strażacy zdobyli już praktyczne umiejętności przez kilkadziesiąt godzin pracując w lesie i ucząc się trudnego zawodu pilarza. Za tydzień czekają ich zajęcia teoretyczne w Urzędzie Gminy Rędziny. Przez cztery dni będą zdobywać wiedzę potrzebną do założenia własnej firmy. Dowiedzą się, jak przystąpić do rejestracji działalności gospodarczej, jakie formalności muszą wypełnić, a także poznają wszelkie potrzebne im przepisy. Koordynatorem całego projektu w naszej gminie jest komendant gminny straży Andrzej Krawczyk.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [26.11.2009]


Aktualności

Przegląd Piosenki Patriotycznej

Dwudziestu czterech uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów uczestniczyło w piątek 20 listopada w I Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, który odbył się w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach. Inicjatorką przeglądu była nauczycielka wychowania muzycznego tejże szkoły Joanna Kmiecik. Nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele ze szkoły w Rędzinach Osiedlu pod kierunkiem dyrektor Małgorzaty Gruszewskiej.
Jury oceniało uczestników w trzech grupach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-Vi oraz gimnazja. Repertuar przygotowany przez uczniów bardzo zróżnicowany i w wielu wypadkach bardzo trudny. Dzieci i młodzież poradzili sobie z nim jednak znakomicie, więc wybór laureatów był niezwykle trudny. Ostatecznie jury zdecydowało o przyznaniu następujących nagród:
Grupa klasy I-III – pierwsze miejsce: Maja Kargól, drugie miejsce: Zuzanna Małolepsza, trzecie: Roksana Fołtyńska i Marika Oracz, wyróżnienie – Klaudia Purgal.
Grupa klasy IV-VI – pierwsze miejsce: Weronika Wawrzak i Wiktoria Kachniarz, drugie miejsce: Natalia Krzynowek i Klaudia Stanorowska, trzecie miejsce: Paulina Zamożna.
W kategorii „gimnazja” jurorzy przyznali następujące nagrody:
I miejsce - Malwina Tkacz, Dawid Śliwiński
II miejsce – Kamil Czepiczek i Klaudia Zamożna
III miejsce – Patrycja Bronis. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Magdalena Sołtys.
Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali dyplomy, które wręczyli jurorzy oraz wójt Waldemar Chmielarz.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [23.11.2009]


Informacja

XXXVI sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 24 listopada 2009 roku /wtorek/ o godz. 16,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zmian w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
2. Zmian w budżecie gminy Rędziny na 2009 roku
3. Zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
4. Obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Rędziny na rok 2010.
5. Zmiany uchwały Nr XXVII/58/2005 Rady Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
3. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [19.11.2009]


Aktualności


Kapitał Ludzki pomógł bezrobotnym

We wtorek 17 listopada w Hali Sportowej w Rędzinach odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca dwa lata działań w ramach „Programu aktywnej integracji bezrobotnych gminy Rędziny” przygotowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach. Projekt ten, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest skierowany do osób będących klientami GOPS. Głównym celem podjętego przedsięwzięcia jest aktywizacja uczestniczących w nim osób oraz nabywanie przez nie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także z osobistymi zainteresowaniami. Projekt opracowany przez GOPS realizowany będzie do 2013 roku. Do tego roku bowiem obowiązywać będzie umowa podpisana przez wójta Gminy Rędziny Waldemara Chmielarza z Urzędem Marszałkowskim za pośrednictwem którego gmina otrzymuje unijną dotację.
Na wtorkowym spotkaniu podsumowano dotychczasowe działania podjęte w ramach tej umowy. Do tego roku z pomocy GOPS-u skorzystało 26 osób. W 2008 roku, w pierwszej edycji projektu uczestniczyło 12 osób, natomiast w bieżącym roku - 14 osób. O tym, jak przebiegały szkolenia opowiadali: koordynator projektu, kierowniczka GOPS-u Barbara Gołda, a także przedstawiciele firm szkoleniowych, które przygotowały dla Ośrodka cykl szkoleń. W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci programu, a także wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol oraz radne: Grażyna Budzik, Sabina Pożarlik, Helena Wiewiórowska oraz Joanna Naturalna.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [18.11.2009]


Informacja

XXXV sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i n f o r m u j ę, że w dniu 19.11.2009r o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XXXV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPI
5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [17.11.2009]


Aktualności

Święto Niepodległości

Mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie oraz okolicznościową akademią w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie uczczono w Gminie Rędziny Narodowe Święto Niepodległości. Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Tadeusz Wilczyński. W mszy uczestniczyli: Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol, a także przedstawiciele gminnych placówek oświatowych wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy gminy.
Po zakończeniu modlitwy uczestnicy mszy przemaszerowali do szkoły, gdzie obejrzeli wzruszający program słowno-muzyczny w wykonaniu tamtejszych uczniów.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [12.11.2009]


AktualnościNagrody dla pedagogów

W poniedziałek 19 października w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu odbyło się uroczyste wręczenie medali Komisji Edukacji Narodowej, nagród Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej nauczycielom z powiatów: lublinieckiego, częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego. Na uroczystości obecni byli posłowie i samorządowcy naszego regionu. Gminę Rędziny reprezentował wójt Waldemar Chmielarz. Nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczali Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk i Kurator Śląski Stanisław Faber. Wśród laureatów znalazła się nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Rędzinach –Maria Musiał. Kilka dni wcześniej Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela, obchodzono w szkołach i wszystkich placówkach oświatowych w gminie. Były uroczyste akademie, kwiaty i podziękowania dla nauczycieli. Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej najbardziej zasłużonym pedagogom wręczono Nagrody Wójta Gminy Rędziny. W tym roku otrzymały je nauczycielki: Renata Michalak, Katarzyna Kołomycew, Janina Kijak, Joanna Kisiel, Joanna Tarasek, Bożena Kasprzyk, Maria Rzeszot i Grażyna Wieczorek Wśród tegorocznych laureatów nagrody znalazły się również dyrektorki placówek oświatowych: Katarzyna Busz, Małgorzata Gruszewska, Barbara Młyńczak i Edyta Świerczewska.

 

dodała: Irena Bazan [21.10.2009]


ZawiadomienieInformujemy, że w związku z uruchomieniem Projektu Unijnego w ramach Działania 6.2. skierowanego do mieszkańców powiatu częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, M. Częstochowa istnieje możliwość pozyskania dotacji przez osoby fizyczne z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem Projektu jest pomoc osobom fizycznym zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą, a w szczególności osobom długotrwale bezrobotnym, kobietom oraz osobom powyżej 45 roku życia.

Pomoc będzie polegać na przyznaniu uczestnikom projektu bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na zakup sprzętu i środków obrotowych (w tym środków transportu) w wysokości od 32 000 zł do 40 000 zł. Dodatkowo przez pierwsze max. 12 miesięcy uczestnicy projektu, którzy zarejestrują działalność gospodarczą otrzymają wsparcie pomostowe w wysokości od 600 zł do 1200 zł miesięcznie na pokrycie między innymi wydatków związanych z ZUS – em oraz ubezpieczeniami.

W przypadku przyznania dotacji wymagany jest tylko jeden poręczyciel, którego zarobki wynoszą średnio 1500 zł brutto.

Zbieranie formularzy niezbędnych do rekrutacji potrwa:
· w przypadku osób bezrobotnych: dwa terminy zakończenia rekrutacji: tj. do końca października 2009 oraz drugi termin – do końca styczna 2010 (grupa 84 osobowa)
· w przypadku kobiet i osób po 45 roku życia – tylko do końca października 2009r. (grupa 36 osobowa)

W przypadku osób bezrobotnych ważne, aby kandydaci mogli się na dzień zakończenia rekrutacji wykazać 12 miesięcznym okresem bezrobocia potwierdzonym przez właściwy Powiatowy Urząd Pracy.

Szczegółowe informacje na stronie www.zalozfirme.czest.pl

 

dodał: Kamil Ślęzak [20.10.2009]


Aktualności
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013, projekt systemowy pt.: Program aktywnej integracji bezrobotnych gminy Rędziny. Projekt ten, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest skierowany do osób będących klientami GOPS. Głównym celem podjętego przedsięwzięcia jest aktywizacja uczestniczących w nim osób oraz nabywanie przez nich nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także z osobistymi zainteresowaniami.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach realizuje obecnie drugą edycję programu, który został rozpoczęty w 2008 roku. Umowa z Urzędem Marszałkowskim - za pośrednictwem którego gminy otrzymują dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została podpisana przez Wójta Gminy Rędziny Waldemara Chmielarza do 2013 roku, co pozwala przewidywać, iż projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach. W 2008 roku, w pierwszej edycji projektu uczestniczyło 12 osób, natomiast w bieżącym roku do udziału przystąpiło 14 osób. Cykl organizowanych szkoleń rozpoczynają warsztaty z psychologiem oraz specjalistą ds. poradnictwa zawodowego. Są to zajęcia przeznaczone dla wszystkich uczestników. Na podstawie tych zajęć, a także ankiet wypełnianych przez beneficjatów projektu przygotowano konkretne szkolenia zawodowe. W roku 2009 zrealizowany został kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych opiekunka środowiskowa. Natomiast w trakcie realizacji są kursy:
- księgowości wspomaganej komputerem,
- prawa jazdy kategorii B,
- budowlany pracownik do prac remontowo wykończeniowych.
- florystyczny.
W 2009 roku na realizację omawianego projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach otrzymał 189,5 tys. złotych. Środki te w większości (85,5%) to dotacja jaką samorząd uzyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe 10,5% stanowi wkład własny pochodzący z budżetu gminy. W ubiegłym roku kwota przeznaczona na realizację założeń projektu wyniosła 108,3 tys. złotych, natomiast przyszłoroczny budżet projektu jest przewidziany na kwotę około 150 tys. złotych.
W 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, przystąpi do realizacji kolejnej edycji Programu aktywnej integracji bezrobotnych gminy Rędziny. Osoby otwarte na nowe doświadczenia, które pragną wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, serdecznie zapraszamy do współpracy.

   

dodała: Irena Bazan [19.10.2009]


ZawiadomienieZgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 o lasach / tekst jednolity Dz. U. z 2005r, Nr 45, poz. 4359 z póżn. zm./, oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu / Dz. U. Nr. 256, poz. 2151/ Uproszczone Plany Urządzania Lasu są przeznaczone do publicznego wglądu.

Uprzejmie Zawiadamiam że w budynku Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, w pokoju nr 10, w terminie od 14.10.2009r do 14.12.2009r. w godzinach od 8,00 do 15,00 odbędzie się wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Rędziny.  

Projekty obejmują następujące elementy:
- opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia;
- rejestr działek leśnych i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz ich właścicieli:
- mapy gospodarcze drzewostanów:
- rejestr działek leśnych – tabela właścicieli:
- szczegółowy wykaz rozbieżności między ewidencją a stanem na gruncie:
- załącznik/ objaśnienia skrótów i symboli użytych w operacie/  
- dla obrębów: Konin I, Konin II, Kościelec, Rędziny Wyrazów, Rudniki.

  Projekt Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnotowych położonych na terenie gminy Rędziny został wykonany na zlecenie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, zgodnie z umową z dnia 08.09.2009r.

  Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w. w dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie w  terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

  Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z uproszczonym planem urządzania lasu ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Jednocześnie uprzejmie informuję, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

dodał: Kamil Ślęzak [15.10.2009]


Aktualności

Świętowali emeryci

Rekordowa liczba osób uczestniczyła w tegorocznym spotkaniu z okazji Dnia Seniora, które przygotowało rędzińskie koło Związku Emerytów i Rencistów. Z powodu trwającego remontu sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury koło przygotowało swoje spotkanie tym razem w remizie jednostki OSP w Rędzinach. Poza członkami koła w spotkaniu uczestniczyli również: wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol, radna Sabina Pożarlik a także dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach Jolanta Brzozowska-Ciura. Życzenia wraz z kwiatami na ręce przewodniczącej koła Kazimiery Rospondek złożyli wszyscy zaproszeni goście. Część oficjalną zakończyło wręczenie dyplomów osobom szczególnie zasłużonym dla działalności koła, sympatykom i osobom wspierającym działania emerytów. Wśród nagrodzonych znalazł się wójt Waldemar Chmielarz. Po części oficjalniej przyszedł czas na zabawę.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [13.10.2009]


XXXIV sesja Rady Gminy Rędziny


Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 12 października 2009 roku /poniedziałek/ o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zmian w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
2. Zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
3. Zmiany załącznika nr 3 a do uchwały budżetowej na 2009 roku
4. Zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji projektu pod nazwą „E – Powiat Częstochowski”.
5. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 3 mieszkanie nr 20 na rzecz dotychczasowego najemcy.
6. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Broniewskiego 6 mieszkanie nr 43 na rzecz dotychczasowego najemcy.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny o złożonych przez radnych Gminy Rędziny o świadczeniach majątkowych za 2008 rok.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
4. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodała: Kamil Ślęzak [07.10.2009]


Aktualności

Kompleks Sportowy

Powstaje kompleks sportowy przy szkole w Rędzinach Na placu przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach trwają prace przy budowie kompleksu sportowego. W jego skład wchodzą: boisko do piłki ręcznej (takie, jak przy szkołach, np. w Kościelcu, Koninie i Rudnikach), boiska do siatkówki i koszykówki. Poza tym w skład kompleksu wejdą: trzytorowa bieżnia o długości 60 metrów oraz skocznia w dal. Ponadto na terenie przyszkolnym powstanie trawiasty plac do ćwiczeń i zabaw dla najmłodszych uczniów. Całość będzie ogrodzona, a kompleks będzie wyposażony w nowy sprzęt sportowy oraz ławki i kosze.
Całość kosztować będzie 455 tys. złotych. Połowa tej kwoty to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą uzyskała gmina.

   


dodała: Irena Bazan [07.10.2009]


Aktualności

Świętowali jubilaci

Jak co roku rocznice zawarcia związku małżeńskiego świętowały w gminie wspólnie pary o najdłuższym stażu. Gmina Rędziny jest jedyną w regionie, która dla jubilatów przygotowuje taką uroczystość. W gminie uroczyście obchodzone jest nie tylko 50-lecie pożycia małżeńskiego związane z przyznaniem przez Prezydenta RP medali. Honorowani są także małżonkowie ze stażem większym i mniejszym. W tym roku przez dwa dni odbywały się uroczystości przygotowane przez Urząd Gminy dla 90 par. Jak zawsze uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji małżonków. Odprawił ją dwukrotnie 21 i 22 września w kościele pw. pw Miłosierdzia Bożego w Rudnikach ks. proboszcz Jan Duźniak. Po nabożeństwie pary udały się do domu weselnego Castello w Rudnikach, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie medali dla Złotych Par, a dla wszystkich dyplomów, kwiatów i upominków od samorządu. W tym roku w gronie dostojnych jubilatów znalazły się dwie pary obchodzące 60-lecie zawarcia małżeństwa: państwo Krystyna i Ryszard Rozenberg i Henryka i Stanisław Mróz. Razem z nimi świętowało w tym roku 10 par obchodzących 55-lecie ślubu, a także 16 małżeństw obchodzących Złote Gody. W gronie jubilatów znalazło się również 17 par, które w tym roku obchodziły 45-lecie zawarcie małżeństwa, także 18 par z 40-letnim stażem oraz 27 par świętujących 35. rocznicę ślubu. Medale przyznane Złotym Parom przez Prezydenta RP wręczył wójt Waldemar Chmielarz. Razem z nim dyplomy, kwiaty i upominki wręczali jubilatom przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol oraz kierownik USC w Rędzinach Anna Dondela, od lat organizująca w gminie tego rodzaju uroczystość dla małżonków.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [29.09.2009]


Aktualności

Ruszyła budowa Orlika

Na placu za Halą Sportową w Rędzinach rozpoczęła się budowa kompleksu sportowego w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Rędziński Orlik będzie czwartym tego typu obiektem sportowym w powiecie częstochowskim po Orlikach w Konopiskach, Częstochowie i Mykanowie. Kompleks w Rędzinach ma być jednym z największych Orlików w regionie. W ramach rędzińskiego Orlika wybudowane zostaną standardowe dla tego typu obiektów boisko do piłki nożnej o wymiarach 60 na 32 metry ze sztuczną trawą oraz boisko dodatkowe do koszykówki i siatkówki pokryte poliuretanem. W Rędzinach powstanie na boisku dodatkowym drugie boisko do koszykówki oraz boisko do piłki ręcznej. Wokół znajdować się będzie czterotorowa bieżna pokryta poliuretanem oraz skocznia do skoku w dal. Cały więc kompleks będzie przewidziany nie tylko dla miłośników gier zespołowych, ale także osób, które pragną trenować lekkoatletykę. Każde z boisk będzie ogrodzone. Dodatkowo ogrodzenie pojawi się również wokół całego kompleksu sportowego. Cały teren będzie oświetlony. Orlik będzie także objęty monitoringiem. Inwestycja ma być zakończona do końca tego roku. Na realizację tego projektu gmina otrzyma po 330 tysięcy dotacji od rządu oraz od władz wojewódzkich.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [23.09.2009]


Aktualności

Pokazali, co potrafią

W minioną niedzielę, 20 września na lotnisku w Rudnikach odbyły się Gminne Manewry Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak co roku wzięły w nich udział wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy. W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 50 druhów. Na miejsce pozorowanego pożaru przyjechali z całym swoim sprzętem siedmioma samochodami. Jak zwykle plan manewrów był tak ułożony, aby strażacy mogli sprawdzić swoją wiedzę nie tylko przy gaszeniu ognia, ale także by wykazali się umiejętnościami w radzeniu sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, jakie mogą napotkać jadąc do zdarzenia. I tak w tym roku trasa dojazdu została tak wytyczono, że po drodze, aby przejechać samochodami druhowie musieli wyciąć trochę krzewów i dzikich zarośli. Plan tegorocznych ćwiczeń przewidywał gaszenie pożaru w budynku starej owczarni oraz płonących trwa i lasu. Ćwiczenia trwały w sumie około dwóch godzin. Manewrom przyglądali się specjaliści z częstochowskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, którzy ocenili umiejętności druhów z Gminy Rędziny bardzo wysoko.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [23.09.2009]


Aktualności

Podziękowaliśmy za plony

Tydzień po dożynkach jasnogórskich mieszkańcy gminy Rędziny podziękowali za tegoroczne plony. Dożynki gminne odbyły się ponownie w Kościelcu. Uroczystość przygotowały panie z zespołu śpiewaczego Kościelanki. Dożynki w Kościelcu jak zwykle miały kameralny, ale uroczysty charakter. Do kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej przemaszerował kolorowy korowód, w którym szły Kościelanki niosąc wykonany przez siebie, nagrodzony na tegorocznych dożynkach powiatowych, wieniec dożynkowy. Razem z nimi szedł wójt Waldemar Chmielarz, niosąc bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, a także radna z Kościelca Jolanta Palacz oraz sołtys Ryszard Kowalczyk. Razem z nimi do kościoła na uroczystą mszę udali się także strażacy ze swoim sztandarem. Mszę dożynkową odprawił ks. proboszcz Władysław Walczak.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [16.09.2009]


Aktualności

Pamięć pozostanie

Obchody 11 września
Jak co roku 11 września mieszkańcy gminy Rędziny oddali hołd ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa. Po raz kolejny uczciliśmy pamięć 20 ludzi powieszonych przez Niemców w Rudnikach 11 września 1942 roku. Uroczystości ku czci ofiar pierwszej publicznej egzekucji, która miała miejsce w tym rejonie w czasie okupacji niemieckiej przygotowali Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach oraz samorząd gminny. W przebieg rocznicowych obchodów jak zwykle aktywnie włączyła się parafia pw Miłosierdzia Bożego. W uroczystościach jak każdego roku udział wzięli kombatanci, przedstawiciele szkół i innych placówek oświatowych działających na terenie gminy, a także strażacy oraz mieszkańcy. Samorząd gminny reprezentowali wójt Waldemar Chmielarz i przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol. Z ramienia władz powiatowych w Rudnikach obecny był członek Zarządu Powiatu w Częstochowie Jan Miarzyński.
Piątkowe obchody rozpoczęła msza święta w prudnickim kościele odprawiona przez tutejszego proboszcza ks. Jana Duźniaka. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowali po pomnik ku czci powieszonych. Tam złożyli wiązanki kwiatów. Kwiaty składali przedstawiciele władz gminnych, kombatanci, delegacja Starostwa Powiatowego w Częstochowie, a także strażacy, młodzież oraz mieszkańcy gminy. Ostatnim, ale jakże wzruszającym akordem rocznicowych obchodów była akademia przygotowana przez rudnicki Zespół Szkolno-Przedszkolny.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [16.09.2009]


Informacja


Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 17 września 2009 roku /czwartek/ o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy Rędziny na 2009 rok.
2. Zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
3. Zmiany załącznika nr 3 a do uchwały budżetowej na 2009 roku
4. Zmian w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunikacyjnego stanowiącego załącznik do uchwały budżetowej na 2009 rok.
5. Zmiany uchwały Rady Gminy Rędziny nr XXXII/34/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
3. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [11.09.2009]


Aktualności

Przedszkole po remoncie

Nowy rok szkolny maluchy uczęszczające do przedszkola w Rudnikach rozpoczęły w zupełnie nowych, odremontowanych wnętrzach. Pomieszczenia, które w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach zajmowały przedszkolaki zmieniły się nie do poznania. Przedszkole przeszło kapitalny remont. Nie tylko pomalowano na wesołe kolory sale dla dzieci, ale także zmieniono w znacznym stopniu układ pomieszczeń. Część ścian została wyburzona, niektóre pojawiły się w zupełnie innym miejscu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom optycznie całe przedszkole powiększyło się. W trakcie remontu trzeba było wykonać nie tylko prace budowlane, ale także należało poprzekładać i w części wymienić sieć kanalizacyjną, wodną, a nawet energetyczną. Odnawiając ściany przedszkola pomyślano także o najdrobniejszych szczegółach tworzących klimat przedszkola. Z nową kolorystyką ścian wspaniale współgrają nowe karnisze czy ciekawe worki-szafki na zabawki. Te kupiono za około 6 tysięcy złotych, które dyrekcja ZSP i nauczyciele zebrali w czasie sylwestrowego balu dla rodziców. Razem z salami lekcyjnymi przebudowano także kuchnię i jadalnię oraz szatnie. Remont, który w całości sfinansowany został z gminnej kasy (330 tys. złotych) objął nie tylko wnętrze przedszkola, ale również jego otoczenie. Pojawiło się nowe, miłe dla oka wejście główne do tej części gmachu. Dojście do budynku wyłożono kostką brukową. Niebawem mają się pojawić na placu zabaw nowe krzewy i rośliny. W czystych i kolorowych salach nie brakuje teraz nie tylko miejsca dla maluchów, ale także odpowiednich dla każdego wieku zabawek. Do przedszkola trafiły dzięki napisanemu przez dyrekcję i nauczycieli projektowi pt. ”Otwórz dzieciom drzwi”.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [09.09.2009]


Aktualności

Już po wakacjach

Mszą świętą w parafialnych kościołach zainaugurowano 1 września nowy rok szkolny 2009/2010. We wszystkich szkołach w gminie Rędziny odbyły się z tej okazji uroczyste akademie. Poniedziałek był szczególnym dniem zwłaszcza na pierwszoklasistów, którzy rozpoczęli tego dnia nie tylko nowy rok szkolny, ale pierwszy rok z szeregu lat nauki. Nie mniej przejęci byli rodzice pierwszaków, którzy licznie przybyli do szkół, aby zobaczyć, jak ich pociechy rozpoczynają kolejny etat życia. Wszędzie dyrektorzy szkół oraz nauczyciele starali się, aby ten pierwszy dzień w szkole był dla maluchów możliwie jak najmniej stresujący. W Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach na przykład, zgodnie z wieloletnią tradycją, pierwszakom towarzyszyła dyrektorka rędzińskiego przedszkola wraz z byłą wychowawczynią dzieci. Już w czerwcu pierwszaki miały okazję poznać swoją przyszła panią dyrektor oraz wychowawczynię klasy pierwszej w trakcie odwiedzin przedstawicielek podstawówki w grupie zerowej w przedszkolu.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [01.09.2009]


Aktualności

Strażackie zmagania

Po raz kolejny odbyły się w naszej gminie Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Gospodarzem tegorocznych strażackich zmagań był Kościelec. Jak zwykle zawody składały się z dwóch części: ćwiczeń bojowych oraz sztafety pożarniczej. Punktacja z obu konkurencji dawała ostatecznych wynik zawodów. W ćwiczeniach bojowych najlepiej wypadła reprezentacja OSP Kościelec uzyskując 46,6 pkt. Drugie miejsce zajęli druhowie z OSP Rudniki (53,2 pkt.), trzecie - OSP Rędziny (54,6 pkt.), a czwarte – OSP Konin z wynikiem 81,9 pkt. W sztafecie pożarniczej najlepiej zaprezentowali się strażacy z OSP Rudniki – 61,0 pkt.. Kolejne miejsca zajęły jednostki: OSP Kościelec – 72,3 pkt., OSP Rędziny – 73,1 pkt., OSP Konin – 75,6 pkt. W klasyfikacji generalnej najlepszy wynik osiągnęli druhowie z OSP Rudniki. Drugie miejsce zajęła reprezentacja OSP Kościelec, trzecie – OSP Rędziny, a czwarty – OSP Konin. Puchary oraz bony na zakup sprzętu pożarniczego (tysiąc zł za pierwsze miejsce, osiemset zł za drugie, sześćset za trzecie oraz czterysta zł za czwarte) drużynom biorącym udział w zawodach wręczył wójt Waldemar Chmielarz.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [01.09.2009]


Ogłoszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego dorocznego Konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” Konkurs ma na celu wyłowienie najlepszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych w naszym regionie, a jego główną ideą jest podnoszenie atrakcyjności zagospodarowania centrów miejskich, placów, ciągów widokowych, deptaków i wnętrz urbanistycznych, w tym także terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym warunki Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można uzyskać na stronie internetowej Województwa Śląskiego pod adresem http://www.silesia-region.pl/npp .
Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie odbędzie się w ramach Śląskich Dni Architektury, wspólnie z rozdaniem nagród w konkursie na „Architekturę Roku” organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów Polskich pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Szczegółowe informacje o konkursie „Architekturę Roku” można znaleźć pod adresem: http://katowice.sarp.org.pl/aktual/a0.htm .
Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w obu konkursach i zgłoszenie jak największej ilości prac.

dodał: Kamil Ślęzak [27.08.2009]


Ogłoszenie

Urząd Gminy Rędziny

informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, o charakterze socjalnym na rok szkolny 2009/2010.
Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, pok. nr 12, I p. lub ze strony www.redziny.pl
We wniosku należy wykazać dochód netto za miesiąc sierpień 2009 roku.
Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00zł
Wypełnione wnioski będą przyjmowane od 01 września do 15 września 2009 roku w sekretariacie Urzędu Gminy.
Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, lub pod nr tel. (034) 3279-014, (034) 3279-268

w załączeniu

- Wniosek
- Objasnienia art.90
- Objasnienia art. 8


dodał: Kamil Ślęzak [26.08.2009]


Aktualności

Nasz wieniec najpiękniejszy

Delegacja Gminy Rędziny uczestniczyła 23 sierpnia w 10. jubileuszowych Dożynkach Powiatu Częstochowskiego. Tegoroczne święto plonów odbyło się w Blachowni. Na dożynkach naszą gminę reprezentowała kilkunastoosobowa delegacja na czele z wójtem Waldemarem Chmielarzem. W delegacji znalazły się panie z Zespołu Śpiewaczego Kościelanki. Razem z nimi do Blachowni przyjechał sołtys Ryszard Kowalczyk i kilkuosobowa delegacja mieszkańców gminy. Panie z Kościelca nie tylko uczestniczyły w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który zresztą wygrały pokonując jedenastu innych uczestników konkursu, ale także zaprezentowały się na scenie w przepięknym programie słowno-muzycznym o tematyce dożynkowej. Na scenie ustawionej na stadionie w Blachowni widzowie mogli zobaczyć także mieszkankę Konina, panią Teresę Olczyk, która została zgłoszona przez gminę do dożynkowego konkursu „Estetyczne zagospodarowanie zagrody wiejskiej”. Pani Olczyk otrzymała z rąk starosty częstochowskiego Andrzeja Kwapisza dyplom i pamiątkową statuetkę.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [25.08.2009]


Aktualności

Dwa dni zabawy

Dwudniowy festyn dla mieszkańców gminy Rędziny, ale nie tylko, przygotował w weekend 8 i 9 sierpnia klub sportowy LKS Kościelec. Jak co roku program pikniku przyciągnął sporą widownię. Przez dwa dni na placu przed budynkiem klubu i na samym boisku bawili się zarówno dorośli, jak i dzieci. Przygotowano loterię fantową, a także wiele występów, m.in. wokalistów Gminnego Ośrodku Kultury w Rędzinach oraz zespołu Kościelanki. Jak co roku festynowi towarzyszył turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rędziny. W programie znalazły się również dodatkowe atrakcje: wesołe miasteczko, zawody w podnoszeniu ciężarów i przeciąganiu liny, przejazdy konne, konkursy dla dzieci m.in. strzały do bramki, rysowanie przyszłości „Lotnika” i zawody w siłowaniu na rękę o Puchar Prezesa „Lotnika”. W niedzielne popołudnie nad Kościelcem pojawiły się także setki gołębi pocztowych wypuszczonych specjalnie z okazji festynu przez hodowców gołębi.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [20.08.2009]


Informacja

Szanowni Państwo

Autostrada Południe S.A. uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych i możliwości składania uwag do dokumentacji środowiskowo – społecznej nt. projektu budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice (bez obu ww. węzłów). Dokumentacja przygotowana została w ramach procedury uzyskania funduszy z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dokumenty w wersji elektronicznej udostępnione są na stronach internetowych www.autostrada-poludnie.com.pl w zakładce środowisko oraz www.ebrd.com w zakładce projects. Dokumentacja w formie papierowej dostępna będzie także do wglądu w Urzędach Gmin: Andrespol, Stryków, Nowosolna, Łódź, Brójce, Rzgów, Tuszyn, Czarnocin, Moszczenica, Grabica, Piotrków Trybunalskich, Wola Krzysztoporska, Rozprza, Kamieńsk, Gomunice, Dobryszyce, Ładzice, Radomsko – Miasto, Radomsko – Gmina, Rędziny, Częstochowa, Mykanów, Kłobuck, Wręczyca Wielka, Blachownia, Konopiska, Poczesna, Starcza, Woźniki, Ożarowice, Mierzęcice, Miasteczko Śląskie, Kruszyna oraz w siedzibie spółki (adres poniżej)

Uwagi i opinie dotyczące przedłożonej dokumentacji można zgłaszać :
- w siedzibie spólki AP S.A. w Warszawie, ul. Stawki 40,
- poprzez stronę internetowa www.autostrada-poludnie.com.pl
- na adres email: apsa@autostrada-poludnie.com.pl
- telefonicznie na nr: +48 22 636 2700
- faxem na nr: +48 22 636 2701
- listownie za pośrednictwem poczty na adres: Autostrada Poludnie S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (z dopiskiem Uwagi do A1),
- oraz w utworzonych w trakcie budowy terenowych biurach budowy autostrady.

W nawiązaniu do polityki i wymagań EBOiR, w celu zgłaszania uwag, skarg, zapytań itp. dokumenty te będą udostępnione do publicznego wzglądu przez okres lipiec – sierpień 2009r. Po tym okresie pozostaną nadal publicznie dostępne jako informacje nt. Projektu.

dodała: Agnieszka Olszewska [14.07.2009]


Aktualności

Udany festyn

Prawdziwym sukcesem zakończył się niedzielny festyn przy Hali Sportowej w Rędzinach. Z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatora wakacyjnego pikniku skorzystały całe rodziny. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Nie nudzili się ani mali, ani duzi. Przez całe niedzielne popołudnie i wieczór na placu przy hali wypoczywały prawdziwe tłumy mieszkańców gminy. Na scenie ustawionej przy hali odbywały się występy wokalistów na co dzień korzystających z zajęć rędzińskiego GOK-u. Z programem artystycznym wystąpiły dwa zespoły wokalne działające w gminie: „Jarzębina” oraz „Kościelanki”. Z dużym zainteresowaniem spotkały się pokazy straży pożarnej oraz pokaz ratownictwa medycznego. Cały czas czynne były stoiska gastronomiczne. Dzieci z radością korzystały z atrakcji wesołego miasteczka, a wszyscy chętnie kupowali losy na loterii fantowej. Razem z mieszkańcami gminy na festynie obecni byli przedstawiciele lokalnego samorządu, m.in. wójt Waldemar Chmielarz oraz przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol.

 

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [13.07.2009]


Informacja

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej na rozwój działalności gospodarczej, informujemy o możliwości udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. pozyskiwania funduszy unijnych. Szkolenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Rędziny po zorganizowaniu co najmniej 10-cioosobowej grupy uczestników.
Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie: 034 3279 014 w. 25 lub mailem: gospodarcza@redziny.pl do 10.08.2009 r. W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

Informacja

dodała: Anna Moroń-Mielczarek [10.07.2009]


Aktualności


17 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach wręczono nagrody laureatom i uczestnikom konkursu „Nasza mała ojczyzna w opowiadaniach, legendach i baśniach”. Organizatorem konkursu była Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny” oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej Oddział Dekanalny w Kłomnicach. Nagrody wręczyli: Jolanta Brzozowska-Ciura, prezes LGD i jednocześnie dyrektorka rędzińskiego GOK-u. Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej i poznawczej uczniów, zgromadzenie legend i opowiadań o terenie gmin Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny, które zostaną wydane jako zbiór najpiękniejszych utworów promujących lokalną historię i kulturę. Prace były oceniane przez czteroosobową komisję w składzie: Krzysztof Wójcik- przewodniczący, Maria Głowieńkowska, Agnieszka Senderecka i Janusz Pawlikowski. Nagrody w konkursie przydzielono w dwóch kategoriach: 1. Szkoły podstawowe klasy IV-VI; w tej kategorii zgłoszono 48 prac z 11 szkół 2. Szkoły gimnazjalne klasy I-III; w tej kategorii wpłynęły 24 prace z 8 gimnazjów. Na podsumowanie konkursu przybyli autorzy prac ze swoimi nauczycielami i rodzicami. Spotkanie prowadził Janusz Pawlikowski dziennikarz „Życia Częstochowskiego”, obecni byli również członkowie komisji konkursowej oraz sekretarz Gminy Miedźno - Piotr Derejczyk.

 

 


dodała: Irena Bazan [23.06.2009]


Aktualności

Wyróżnieni najzdolniejsi

W środę 17 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach odbyło się podsumowanie konkursów, które w kończącym się właśnie roku szkolnym zorganizowano w gminnych przedszkolach i szkołach. W sumie przeprowadzono kilkanaście różnego rodzaju konkursów plastycznych, literackich, językowych oraz matematycznych. W czasie uroczystości wręczono również puchary i medale najwybitniejszym młodym sportowcom z terenu gminy. Nagrody zwycięzcom konkursów i zawodów sportowych wręczył w asyście dyrektorów gminnych placówek szkolno-wychowawczych wójt Waldemar Chmielarz.

   

Galeria


dodała: Irena Bazan [18.06.2009]


Aktualności

Nagrody za dinozaury

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach rozstrzygnięto IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Świat Malowany Plasteliną:. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Były sobie dinozaury”. Na konkurs napłynęło aż 957 prac autorów z całego województwa śląskiego. Jury w składzie: Małgorzata Chebel, Katarzyna Zasada, Beata Brodowicz - Szymanek nagrodziło 53 autorów. Uroczyste wręczenie nagród połączone z wernisażem wystawy nagrodzony prac odbyło się we wtorek 16 czerwca. Nagrody laureatom wyróżnionych prac wręczyli: wójt Waldemar Chmielarz oraz dyrektorka GOK-u Jolanta Brzozowska-Ciura.

 

 


dodała: Irena Bazan [18.06.2009]


Aktualności

Rodzinny rajd rowerowy

Ponad 150 osób wzięło udział w III Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, który odbył się w niedzielę 14 czerwca. Na starcie, który jak zawsze wyznaczony został przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach stawili się mieszkańcy gminy Rędziny oraz okolicznych miejscowości, w tym spora reprezentacja Częstochowy. Trasa rajdu wiodła malowniczymi drogami gminy Rędziny, Kłomnice i Mstów. Organizatorem rajdu był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach i działający przy tej szkole oddział PTTK. Nad całością czuwał pedagog i jednocześnie przewodnik turystyczny Adam Michalak. Z aktywnego wypoczynku na rowerach skorzystały w niedzielę całe rodziny. Cykliści byli w różnym wieku, najstarszy miał około 70 lat, najmłodszy – niespełna trzy lata. Na starcie rajdu pojawił się poseł Krzysztof Matyjaszczyk, który ufundował pamiątkowe statuetki dla najmłodszego i najstarszego uczestnika rajdu. Rajd został przygotowany dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy Rędziny oraz firmy Cemex. Na przeprowadzenie rajdu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazała 1500 złotych. Urząd ufundował ponadto dla cyklistów drobne upominki. W rajdzie wzięła udział reprezentacja Urzędu Gminy z wójtem Waldemarem Chmielarzem na czele oraz przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anną Moroń-Mielczarek. Na starcie rajdu pojawiła się także między innymi młodzieżowa drużyna OSP w Rędzinach wraz z prezesem jednostki Anną Dondelą.

 

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [15.06.2009]


Aktualności

Dzień Dziecka

Rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka przygotował w niedzielę 31 maja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach. W programie znalazło się wiele atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Przez całe niedzielne popołudnie na terenie szkoły oraz na przyszkolnym placu odbywały się konkursy i zawody sportowe, a także koncerty i występy najmłodszych mieszkańców gminy. Mamy i ojcowie mogli razem ze swoimi pociechami wziąć udział w rywalizacji sportowej. Dla wszystkich przygotowano stoiska gastronomiczne oraz loterię fantową, z której dochód przekazano na potrzeby szkoły. Na ustawionej na szkolnym placu scenie swoje umiejętności wokalne, muzyczne i taneczne prezentowali uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach oraz laureaci gminnego przeglądu piosenki. Ci ostatni otrzymali nagrody z rąk dyrektorki szkoły w Rudnikach Katarzyny Busz oraz wójta Waldemara Chmielarza.

 

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [01.06.2009]


Aktualności

Nowy samochód dla straży

W niedzielę 31 maja w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach miała miejsce niezwykle doniosła i radosna uroczystość. Druhowie z rędzińskiej straży otrzymali nowy pojazd pożarniczy. Jest to przystosowany do akcji gaśniczych mercedes benz. W niedzielę 31 maja nowy nabytek straży został uroczyście poświęcony w kościele pw. św. Otylii w Rędzinach. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii ks. Jan Marczewski. W uroczystości oprócz strażaków z rędzińskiej jednostki uczestniczył także m.in. wójt Waldemar Chmielarz oraz przewodniczący rady gminy Stefan Knol. Obecnie na wyposażeniu jednostki w Rędzinach znajdują się dwa wozy – nowo przekazany mercedes właśnie oraz opel blitz. Star 200, który został zastąpiony przez mercedesa trafi z jednostki w Rędzinach do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie.

 

 


dodała: Irena Bazan [03.06.2009]


Aktualności

Spotkanie pań

Ponad sto kobiet wzięło udział 29 maja w przygotowanym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach okolicznościowym spotkaniu. Okazją do wspólnej zabawy był Dzień Matki. Kobiecy wieczór przygotowała prezes OSP w Rędzinach Anna Dondela. Do rędzińskiej remizy zaproszono żony i matki strażaków, a także mieszkanki gminy, które nie mają żadnych związków z organizacją. Sala OSP była wypełniona do ostatniego miejsca. Panie we własnym gronie bawiły się wyśmienicie. Uczestniczki spotkania zabawiał zespół muzyczny Armagedon z Kościelca. Panie odwiedził wójt gminy Waldemar Chmielarz, który na ręce Anny Dondeli przekazał kwiaty wraz z życzeniami dla wszystkich matek. Pomysł zorganizowania kobiecego wieczorku tak przypadł do gustu mieszkankom gminy, że prawdopodobnie podobne imprezy będą przygotowywane w Rędzinach cyklicznie.

 

 


dodała: Irena Bazan [03.06.2009]


Aktualności

Turniej tańca towarzyskiego

24 maja po raz czwarty w naszej gminie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Rędziny. Turniej zorganizowany został przez Klub Tańca Towarzyskiego ZORBA działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach. Tancerze prezentowali swoje umiejętności w Hali Sportowej w Rędzinach. W imprezie wzięło udział 150 par z 55 klubów całej Polski. Gmina Rędziny gościła kluby z Rybnika, Będzina, Krakowa, Kalisza, Tomaszowa Mazowieckiego , Żor, Kielc, Warszawy, Łodzi, Siemanowic, Dobrzenia Wielkiego, Zabrza, Jaworzna, Gliwic, Wrocławia, Chorzowa, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic, Kędzierzyna Koźle, Bielsko-Białej, Lublina, Kęt, Kluczborka, Tarnowskich Gór, Opola, Koluszek, Żywca i z pobliskich miejscowości takich jak: Częstochowa, Kłomnice, Mykanów, Blachownia i Poczesna. Wśród uczestników turnieju nie zabrakło także tancerzy z Rędzin. Puchary i nagrody najlepszym parom wręczali wójt Waldemar Chmielarz oraz przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol.

 

 


dodała: Irena Bazan [18.06.2009]


Ogłoszenie


Komitet Organizacyjny Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w Gminie Rędziny pod przewodnictwem Wójta Gminy Rędziny Waldemara Chmielarza, informuje, że w dniach 26.05. - 01.06. 2009 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich na terenie naszej Gminy odbędą się rozmaite imprezy i zawody sportowe: zawody lekkoatletyczne, turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej, bieg uliczny, a także Festyn Środowiskowy z grami i zabawami rekreacyjnymi. Szczegółowych informacji na temat udziału w zawodach udziela koordynator sportu Pan Mariusz Kowalik pod nr tel. 664 75-55-21

dodał: Kamil Ślęzak [21.05.2009]


Ogłoszenie


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i n f o r m u j ę, że w dniu 15 maja 2009 roku /piątek/ o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XXXI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Starostwa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej od granic m. Częstochowy – Marianka Rędzińska - DK91 - Rudniki
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy wspólnoty sołeckiej Okupniki w sprawie transportu samochodowego na ul. Okupnickiej i Stawowej w Rędzinach,
6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy w sprawie podziału działki nr 36/2 k.m. 6 przy ul. Polnej w Rędzinach.
7 . Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, mieszkańców ul. Działkowiczów w Rędzinach w sprawie budowy chodnika.
8. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Gminy Rędziny.


dodał: Kamil Ślęzak [13.05.2009]


Ogłoszenie

Szanowni Państwo


W związku ze staraniami Starostwa Powiatowego w Częstochowie o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na szkolenia dla pracujących osób dorosłych zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety, która pomoże określić zapotrzebowanie na szkolenia w naszym powiecie.
Ankieta

dodał: Kamil Ślęzak [06.05.2009]


Aktualności

Spotkanie z pisarzem

W poniedziałek 4 maja w naszej gminie gościł znany autor książek dla dzieci i młodzieży Grzegorz Kasdepke. Pisarz przyjechał do Rędzin na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury, który cyklicznie organizuje podobne spotkania autorskie adresowane do dzieci.
Grzegorz Kasdepke jest autorem kilkunastu popularnych i niezwykle lubianych przez najmłodszych czytelników i docenianych przez dorosłych książek. Spod jego pióra wyszły m.in. takie pozycje jak „Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko” (książka wyróżniona tytułem Ksiązki Roku 2001, która zdobyła również prestiżową Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego), „ Co to znaczy -101 zabawnych historyjek, które pozwolą zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń (ksiązka chętnie wykorzystywana w szkołach), czy „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu”.
W spotkaniu z autorem uczestniczyły 4 maja dzieci z najmłodszych klas szkół w Rędzinach, Koninie i Kościelcu. Grzegorz Kasdepke opowiadał dzieciom nie tylko o swojej pracy, ale w zabawny i przystępny sposób wzbogacił ich wiedzę na przykład na temat związków frazeologicznych.
Kto chciał, po spotkaniu mógł na miejscu kupić książki gościa i poprosić go o dedykację.

 


dodała: Irena Bazan [05.05.2009]


Ogłoszenie

Harmonogram zebrań sołeckich

Konin
6 maja (środa) godz. 17 remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie

Rędziny Kolonia
7 maja (czwartek), godz. 17 Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinach.

Kościelec
9 maja (sobota), godz. 17 Szkoła Podstawowa w Kościelcu

Rędziny Okupniki
11 maja (poniedziałek), godz. 17 Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

Rędziny Osiedle
12 maja (wtorek), godz. 17 Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

Rędziny Wyrazów
13 maja (środa), godz. 17 Szkoła Podstawowa G. Morcinka w Rędzinach

Rudniki
15 maja (piątek), godz. 17 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach

Marianka
Uwaga spotkanie zostało przeniesione z 16 maja na 19 maja (wtorek)
godz. 17 Klub w Mariance Rędzińskiej

dodał: Kamil Ślęzak [04.05.2009]


Aktualności

Świętowali strażacy

Tradycyjnie, jak co roku 3 maja swoje święto obchodzili strażacy. W przeddzień święta patrona strażaków św. Floriana, druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających w gminie spotkali się w Kościelcu. Tamtejsza jednostka była gospodarzem tegorocznych strażackich uroczystości. Spotkanie rozpoczęło się od zbiórki przed remizą w Kościelcu, skąd druhowie i zaproszeni goście przemaszerowali do kościoła, gdzie odprawiona została okolicznościowa msza święta. Mszę odprawił proboszcz parafii pw Najświętszej Maryi Panny Różańcowej ks. Władysław Walczak. Po nabożeństwie druhowie uczestniczyli w uroczystym apelu, w trakcie którego najbardziej zasłużonym strażakom wręczono nagrody i medale. Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w akcji usuwania skutków trąby powietrznej, która przeszła nad gminami Blachownia i Mykanów otrzymali: Tadeusz Jędrasiak, Adam Kaźmierczak, Andrzej Krawczyk, Stanisław Spiechowicz, Edward Anzorge i Rafał Krawczyk. Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Robert Kozierkiewicz, Mariusz Kuligowski, Bartosz Błaszczyk, Krzysztof Dąbrowski, Adam Jaruga i Sebastian Gabryjelski. Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano druhów: Mateusza Wójcika, Łukasza Kościńskiego i Piotra Grota. W trakcie uroczystości wręczono także Odznaki Strażaka Wzorowego. Wręczono je: Bartoszowi Jarudze, Piotrowi Krajewskiemu i Piotrowi Grotowi. Medale i odznaki wręczyli przedstawiciele gminnej straży oraz wójt Waldemar Chmielarz. Na strażackim święcie obecny był także przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol.

 

 


dodała: Irena Bazan [04.05.2009]


Ogłoszenie

Informacje dotyczące tzw. "świńskiej grypy"


W związku z występowaniem przypadków zakażeń wirusem grypy świń H1N1 u ludzi na terenie Meksyku i USA przekazujemy materiały informacyjne dotyczące występowania choroby oraz zaleceń profilaktycznych.

w załączeniu
- Pismo z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie Pismo
- Informacje dotyczące grypy ptaków Informacje
- informacje nt profilaktyki Ulotka

PSSE w Częstochowie

dodał: Kamil Ślęzak [30.04.2009]


Aktualności

Jubileusz zespołu „Jarzębina” W sobotę, 25 kwietnia zespół „Jarzębina” działający przy kole emerytów i rencistów w Rędzinach świętował swoje 10. urodziny. Jubileuszowe obchody odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach, przy którym od ponad 10 lat funkcjonuje koło emerytów. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządu z wójtem Waldemarem Chmielarzem na czele i przewodniczącym Rady Gminy w Rędzinach Stefanem Knolem. Na spotkaniu obecne były także m.in. radna Sabina Pożarlik oraz dyrektorka rędzińkiego GOK-u Jolanta Brzozowska – Ciura. Wójt Waldemar Chmielarz, wspólnie z przewodniczącym Stefanem Knolem oraz radną Sabiną Pożarlik, wręczył jubilatkom wiązankę kwiatów wraz ze specjalnie na tę okazję przygotowaną okolicznościową statuetką oraz dyplomem. Kwiaty oraz upominki wręczyła Jarzębinom również dyrektor GOK-u. Członkinie zespołu przyjęły gratulacje także od przedstawicielek innego działającego w gminie zespołu – grupy „Kościelanki”. Po części oficjalnej przyszedł czas na urodzinowy tort, a po wysłuchaniu życzeń od wszystkich gości, wspólna zabawa. Jarzębinom życzymy jeszcze wiele kolejnych, wspaniałych rocznic.

 


dodała: Irena Bazan [27.04.2009]


Ogłoszenie


Niniejszym zawiadamiam, że od dnia 24.04.2009
wszystkie autobusy kursują zgodnie z obowiązującym
rozkładem jazdy


Kierownik GZK w Rędzinach
mgr inż. Andrzej Rzeszot

dodał: Kamil Ślęzak [23.04.2009]


Ogłoszenie


Dzisiaj w godzinach rannych do Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotarła informacja, jakoby w okolicach Śliwakowa w gminie Kłomnice widziano zwierzę przypominające pumę. Jednak wizja lokalna dokonana przez członków Zespołu, policję, łowczych i lekarza weterynarii nie potwierdziła jednoznacznie obecności na tym terenie drapieżnego kota. Niemniej jednak władze powiatu apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Grazyna Folaron
rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego
w Częstochowie


dodał: Kamil Ślęzak [21.04.2009]


Ogłoszenie

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 23 kwietnia 2009 roku /czwartek/ o godz. 12,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XXIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Omówienie nadzwyczajnej sytuacji w Gminnym Zakładzie Komunikacyjnym w Rędzinach i podjęcie decyzji umożliwiających prowadzenie transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Rędziny w związku z wprowadzonym strajkiem przez NSZZ „Solidarność” przy GZK Rędziny.
4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [20.04.2009]


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i n f o r m u j ę, że w dniu 30 kwietnia 2009 roku /czwartek/ o godz. 10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008 i udzielenia absolutorium z tego tytułu.
2. zmiany uchwały nr XXVI/92/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny.
3. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Srebrnej 21 mieszkanie nr 6 w Mariance Rędzińskiej na rzecz dotychczasowego najemcy.
4. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 – 2013”.
5. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.

III . Informacje i zapytania

1. Podjęcie stanowiska w sprawie interpelacji.
2. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy Rędziny.
4. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [18.04.2009]


Ogłoszenie Policji

Policja radzi i apeluje

W związku z licznymi na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przypadkami kradzieży, których sprawcami są oszuści podający się za przedstawicieli przychodni lekarskich, policja apeluje o ostrożność. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kłomnicach informują, że wiele, zwłaszcza starszych osób, padło w ostatnim czasie ofiarą oszustów podających się za przedstawicieli przychodni zdrowia. Zgłaszają się oni głównie do osób starszych i pod pretekstem przeprowadzenia badań wchodzą do ich domów, a następnie korzystając z nieuwagi gospodarzy, okradają ich. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności i przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze radzą: - nie wpuszczać do mieszkań i domów nieznanych osób - zachować czujność w ramach pomocy sąsiedzkiej i zwrócić uwagę na to, co dzieje się u sąsiada - niezwłocznie informować policję o każdej podejrzanej osobie kręcącej się w okolicy. W ostatnim czasie nasiliły się także przypadki kradzieży z włamaniem do domów mieszkalnych, a także sklepów i punktów usługowych. Policjanci z Komisariatu Policji w Kłomnicach apelują więc do mieszkańców o lepsze zabezpieczania mienia, a także uczulenia sąsiadów, aby podczas nieobecności gospodarzy zwrócili uwagę na ich posesję. Funkcjonariusze proszą także o natychmiastowe zgłoszenie pojawienia się nieznanych i podejrzanych osób kręcących się w okolicy. (IB)

dodała: Irena Bazan [10.04.2009]


Zawiadomienie

Zmiany w rejestracji działalności gospodarczej

Ruszyło okienko 31 marca zmieniły się zasady rejestracji działalności gospodarczej. Ruszyło tzw. „jedno okienko”. Zmiany oznaczają dla petenta spore udogodnienia. W urzędzie gminy przedsiębiorca składa teraz tylko jeden wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Pracownik urzędu gminy przesyła dokumenty do urzędów: statystycznego, skarbowego i ZUS (lub KRUS) Warto jednak pamiętać, że niezależnie od wypełnienia wniosku przedsiębiorca musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA przekazywany w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Ministerstwo Gospodarki przygotowało dwa wzory zintegrowanego wniosku: formie papierowej i elektronicznej.Wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy Rędziny pokój 8 i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny. Są również dostępne na stronie internetowej www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko.htm (pod tym adresem znajduje się nie tylko nowy wniosek, ale także instrukcja, jak go wypełnić. Wnioski są zwolnione z opłat.

dodała: Irena Bazan [02.04.2009]


Zawiadomienie

Powstanie „Orlik”

Gmina Rędziny znalazła się na liście kolejnych samorządów, w których powstanie boisko dotowane przez państwa – tzw. „Orlik”. Rędziny zostały zakwalifikowane do drugiej edycji rządowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. „Orlik” powstanie na terenach gminnych za halą sportową w Rędzinach. Takie usytuowanie obiektu pozwoli na rezygnację z budowy oddzielnego dla boiska zaplecza sanitarnego z szatniami. Zawodnicy grający na „Orliku” korzystać będą bowiem z zaplecza administracyjnego, sanitarnego i szatni zlokalizowanych w hali. Na „Orlika” składać się będą dwa boiska – boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z boiskiem wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią do siatkówki i koszykówki. Obiekt będzie oświetlony i ogrodzony. Nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży grającej na boisku czuwać będzie zatrudniony przez gminę opiekun.trener. Na budowę obiektu sportowego gmina dostanie dotację rządową w wysokości 333 tysięcy złotych. Tyle samo dołoży Urząd Marszałkowski. Resztę kosztów pokryje gmina.


dodała: Irena Bazan [30.03.2009]


Aktualności

Spotkanie „Daru Serca”

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Dar Serca” zorganizowało 29 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach spotkanie wielkanocne. Pretekstem do spotkania członków stowarzyszenia oraz przyjaciół organizacji były nie tylko zbliżające się święta, ale także przeprowadzona od 2 do 27 marca w szkołach gminnych akcja charytatywna „Zajączek”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt Waldemar Chmielarz oraz dyrektorka GOK-u Jolanta Brzozowska-Ciura. W trakcie niedzielnego spotkania stowarzyszenie podziękowało wszystkim przedstawicielom szkół, które włączyły się do akcji, a także władzom gminy, które stale pomagają organizacji. W niedzielę spotkanie wielkanocne uświetnił występ dzieci z przedszkola im. Jana Brzechwy oraz spektakl przygotowany przez gimnazjalistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach. Młodzież wprowadziła uczestników w nastrój świąt prezentując „Misterium Męki Pańskiej.

 

dodała: Irena Bazan [25.03.2009]


Aktualności

Konkurs wokalny im. Rodzeństwa Reszków

21 marca w Filharmonii Częstochowskiej odbył się koncert galowy I Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków. W konkursie wzięło udział blisko 40 młodych śpiewaków z całej Polski, głównie studentów akademii muzycznych. Konkurs wraz z filharmonią i Urzędem Marszałkowskim zorganizowały gminy Kłomnice, Mstów, Mykanów i Rędziny, związane z patronami imprezy - rodzeństwem Reszków. W trakcie finałowego koncertu laureatom konkursu wręczono nagrody pieniężne, a także pamiątkowe statuetki zaprojektowane przez częstochowskiego artystę-rzeźbiarza Mariusza Chrząstka. Jedną z tych statuetek wręczył w imieniu Gminy Rędziny wójt Waldemar Chmielarz. Główną nagrodę w konkursie wyśpiewała Anna Noworzyn. Drugie miejsce zajęła Ingrida Gapova ze Słowacji, trzecie – Marcin Hutek. Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymali: częstochowianin Artur Janda oraz Łukasz Hajduczenia.

 

dodała: Irena Bazan [25.03.2009]


Dzień Kobiet


Spotkania u emerytów Jak co roku Dzień Kobiet świętowano szczególnie uroczyście na spotkaniu Związku Emerytów i Rencistów w Rędzinach. Jak zwykle święto pań odbyło się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach. Odbyło się ono 11 marca. Razem z emerytami Dzień Kobiet uczcili przedstawiciele samorządu - wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Stefan Knol oraz radna Sabina Pożarlik. Obecni byli również reprezentanci firmy Cemex z dyrektorem Piotrem Bobolewskim na czele. Jak zawsze były serdeczne życzenia, a także bukiety kwiatów wręczane na ręce przewodniczącej koła emerytów Kazimiery Rospondek.

 

dodała: Irena Bazan [15.03.2009]
:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk