Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Informacja

Wigilijne spotkania w urzędzie

W Urzędzie Gminy Rędziny w czwartek odbyły się dwa spotkania wigilijne. Na zaproszenie wójta Waldemara Chmielarza przybyli sołtysi z gminy Rędziny oraz dyrektorzy placówek oświatowych wraz z dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury.
Jak na spotkanie przedświąteczne przystało, wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia. W imieniu samorządu wójt Waldemar Chmielarz życzył gościom spokojnych, rodzinnych, radosnych świąt oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym 2012 roku.


 

dodała: Irena Bazan [23.12.2011]


Informacja
Dobiegły końca wszelkie działania związane z realizacją czwartej edycji projektu "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny" .
Czternaście osób (pięciu mężczyzn oraz dziewięć kobiet), wybranych spośród bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w kwietniu 2011 r. podpisało kontrakt socjalny przystępując do udziału w w/w projekcie.
Długotrwałe bezrobocie niesie za sobą najczęściej występujące niekorzystne zjawisko społeczne jakim jest wykluczenie zawodowe, którego konsekwencją jest spadek poziomu życia rodzin. Niezmiernie ważne jest więc podejmowanie działań których celem jest wspieranie jednostki w jej dążeniach do samodoskonalenia i aktywizacji zawodowej. Beneficjenci projektu "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny" mieli możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego oraz zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Z każdą nową edycją projektu podejmowane są starania aby oferowany wachlarz szkoleń był kompatybilny z zapotrzebowaniem na rynku pracy.
W 2011 roku. uczestniczące w projekcie panie nabywały umiejętności w zawodach kompleksowa obsługa kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii, kosmetyczka, opiekunka dziecięca, a także osób starszych i niepełnosprawnych. Zgłębiały także tajniki obsługi komputera.
Panowie natomiast, uczęszczali na kursy: obrabiarki sterowane numerycznie CNC, obsługa koparko - ładowarki, palacz C.O.
20 grudnia 2011 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się spotkanie kończące czwartą edycję projektu: "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny". W uroczystości, która miała charakter kameralny wzięli udział uczestnicy projektu, oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, wrażeń oraz uwag.
Czwarta edycja projektu "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny" przeszła do historii, ale nowy rok to nowe wyzwania i nowa, piąta już edycja projektu, której rozpoczęcie planowane jest na wiosnę.
Zainteresowanych udziałem w w/w przedsięwzięciu bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach, serdecznie zapraszamy do współpracy.
Natomiast uczestnikom, którzy ukończyli udział w projekcie życzymy powodzenia w efektywnym wykorzystaniu zdobytych kwalifikacji.

   

dodała: Milena Stachura [21.12.2011]


Informacja

Ze świętami w roli głównej

Kilkaset osób odwiedziło w minioną sobotę kiermasz bożonarodzeniowy w Hali Sportowej w Rędzinach. Imprezę świąteczną pod hasłem "Pamiętajmy o tradycji" przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. W programie kiermaszu znalazło się wszystko, co kojarzy się z Bożym Narodzeniem - tradycyjne potrawy wigilijne, pięknie przystrojone stoły świąteczne, choinki, a także wszelkie ozdoby potrzebne do ubrania bożonarodzeniowego drzewka. W kiermaszu udział wzięli przedstawiciele kilku gmin. Kluczem do zaproszenia ich na imprezę była działalność samorządów w unijnych projektach Lokalne Grupy Działania Lider Plus. Impreza została przygotowana przez rędziński GOK dzięki pozyskanej przez ośrodek unijnej dotacji.
Wśród wystawców oraz gości pojawili się mieszkańcy Rędzin, ale także częstochowianie i przedstawiciele m.in. Miedźna, Kruszyny, Kłomnic i Konopisk.
Publiczność miała okazję nie tylko obejrzeć stoły wigilijne, a także popróbować prezentowanych potraw. Czynne były stoiska świąteczne z ozdobami bożonarodzeniowymi. Czas umilały występy. Przez czasy czas trwania kiermaszu w hali rozbrzmiewały kolędy, pastorałki oraz świąteczne piosenki w wykonaniu zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Gwiazdą wieczoru była Alicja Majewska, której w trakcie koncertu akompaniował Włodzimierz Korcz. Wokalistka wykonała najsłynniejsze swoje przeboje, a także, wspólnie z Włodzimierzem Korczem oraz publicznością, zaśpiewała kolędy.
Organizatorzy kiermaszu przygotowali dla gości dwa konkursy - na najpiękniejszy stół wigilijny oraz najładniej przystrojoną choinkę. Choinki ubierały dzieci i młodzież w gminy Rędziny, goście, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Dar Serca" z Rędzin.
Pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniejszy stół świąteczny wygrała reprezentacja gminy Kruszyna. Nagrodę widzów w tej kategorii otrzymały członkinie Zespołu Śpiewaczego Kościelanki. Za najładniejszą choinkę widzowie uznali bożonarodzeniowe drzewko przystrojone przez mieszkańców Kruszyny.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [19.12.2011]


Informacja

Kultura z udziałem środków unijnych

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach rozwija swoją działalność nie tylko dzięki dotacji z budżetu gminy, ale także przy pomocy pozyskiwanych przez GOK środków z Unii Europejskiej. Ośrodek realizuje wiele projektów, które pomogły wzbogacić ofertę kulturalno-rekreacyjną. Odbywa się to poprzez tzw. projekty miękkie i inwestycyjne. Pozyskane przez GOK fundusze to: 159 149, 96 złotych na projekty inwestycyjne oraz 57 tysięcy na projekty, których podstawowym celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Rędziny.

Szczegóły
dodała: Irena Bazan [14.12.2011]Informacja


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 29 grudnia 2011 roku /tj. czwartek/ o godz. 13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2012.
2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021.
3. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
4. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
5. Zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Rędziny.
6. Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GZK.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania mieszkańców i sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji.
3. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Rędziny.dodał: Kamil Ślęzak [14.12.2011]


Informacja


Projekt dobry, ale zabrakło pieniędzy

Urząd Marszałkowski dokonał oceny wniosków, które napłynęły z gmin województwa śląskiego na dofinansowanie projektów związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Wśród złożonych przez samorządów wniosków znalazł się projekt gminy Rędziny dotyczący dofinansowania montażu kolektorów słonecznych. Komisja konkursowa oceniająca wnioski składała się ze specjalistów z dziedziny ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. Ocenili oni pozytywnie wniosek przedłożony przez nasz samorząd, przyznając mu 29,25 punktów, co stanowi ponad 73 procent maksymalnej liczby punktów, jakie można było zdobyć. Niestety, jak poinformował Urząd Marszałkowski z powodu braku wystarczającej ilości dostępnych środków, wniosek gminy Rędziny trafił na listę rezerwową. Został umieszczony na 52.miejscu wśród projektów na tej liście zgłoszonych przez gminy z liczbą mieszkańców poniżej 50 tysięcy.
Jak wynika z informacji przekazanej do Urzędu Gminy Rędziny wynika, że umieszczenie naszego projektu na liście rezerwowej nie przekreśla jednak całkowicie szans na jego realizację. Urząd Marszałkowski zapewnił, że w razie posiadania dostępnych środków finansowych podjęta zostanie decyzja o przesunięciu projektu z listy rezerwowej na listę projektów wybranych do dofinansowania.


dodała: Irena Bazan [14.12.2011]


Informacja

Mikołajki w "Darze serca"

W niedzielę 11 grudnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się uroczyste, przedświąteczne spotkanie stowarzyszenia "Dar serca" połączone z zabawą mikołajkową. Spotkanie rozpoczęło się od występu Chóru Bazyliki Archikatedralnej pw Świętej Rodziny " Basilica Cantas" z Częstochowy. Śpiewacy, którzy wystąpili pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego wykonali dla członków stowarzyszenia oraz gości "Daru serca" nastrojowe, ale mniej znane kolędy i pastorałki. Następnie dla najmłodszych wystąpił częstochowski teatr Małgo w spektaklu będącym kompilacją różnych bajek.
Jak na mikołajkowe spotkanie przystało, w sali rędzińskiego GOK-u pojawił się oczywiście Święty Mikołaj, który wręczył wszystkim podopiecznym "Daru serca" świąteczne paczki, Wieczór zakończyła wigilijna kolacja.
Spotkanie stało się okazją do złożenia podziękowań wszystkim sympatykom, sponsorom i przyjaciołom "Daru serca". Przekazała je wraz z życzeniami świątecznymi prezes stowarzyszenia Joanna Kmiecik.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [14.12.2011]


Informacja


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 16 grudnia 2011 roku /tj. piątek/ o godz.15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011r.
4. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Rędziny.dodał: Kamil Ślęzak [14.12.2011]


Informacja


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 12 grudnia 2011 roku /tj. poniedziałek/ o godz.15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011r.
4. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy Rędziny.dodał: Kamil Ślęzak [09.12.2011]


GOK Rędzinydodała: Irena Bazan [08.12.2011]


Informacja


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy - uchwała nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 07 grudnia 2011 roku (t.j. środa) o godz. 9,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
4. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XX sesji Rady Gminy Rędziny


dodał: Kamil Ślęzak [05.12.2011]


Informacja


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 29 listopada 2011 roku /tj. wtorek/ o godz. 13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2. Ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
3. Obniżenia skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2012.
4. Uchylenia uchwały nr XXV/84/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 4.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Rędziny na rok 2009.
5. Uchylenia uchwały nr 66/XXX/2001 Rady Gminy Rędziny z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie: zwolnienia z podatku od środków transportowych.
6. Zwolnienia z podatku od nieruchomości.
7. Ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego z czterema załącznikami.
8. Zmiany uchwały nr XII/39/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
9. Rocznego programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w 2012 roku.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji.
3. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Rędziny.


dodał: Kamil Ślęzak [23.11.2011]


Informacja

Uczciliśmy narodowe święto

Uroczystą mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie rozpoczęły się w czwartek 10 listopada obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Rędziny. W nabożeństwie uczestniczyły władze samorządowe z wójtem Waldemarem Chmielarzem na czele, a także przedstawiciele szkół wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańcy.
Po mszy uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali do Szkoły Podstawowej w Koninie Tam odśpiewano hymn narodowy, a następnie widzowie obejrzeli okolicznościową akademię przygotowaną przez uczniów podstawówki.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [15.11.2011]


Informacja

Manewry przy urzędzie

Dzisiaj w samo południe na parkingu przed Urzędem Gmin Rędziny odbyły się ćwiczenia służb ratunkowych. Działania te odbywały się w ramach trwających cały dzień manewrów służb ratunkowych Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
W ramach części ćwiczeń, które rozegrano w Rędzinach strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz ochotnicy z Rędzin wraz z funkcjonariuszami ratownictwa chemicznego neutralizowali groźny wyciek kwasu solnego z cysterny, która zgodnie ze scenariuszem manewrów, uległa wypadkowi.
Zabezpieczeni specjalnymi ubraniami ochronnymi specjaliści najpierw przystąpili do uszczelnienia miejsca wycieku, a następnie zneutralizowali wyciek. Wcześniej zabezpieczono miejsce wypadku, stosując między innymi kurtyny wodne, które miały powstrzymać rozprzestrzenianie się oparów kwasu w powietrzu i częściowo zneutralizować groźną substancję.
W dzisiejsze ćwiczenia włączyły się poza strażą pożarną władze samorządowe Częstochowy oraz Rędzin. Manewry w Rędzinach zaczęły się w samo południe i trwały niespełna godzinę. Wszystko przebiegło zgodnie z planami. Po ćwiczeniach wszyscy udali się Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, gdzie podsumowano manewry. Ćwiczeniom, oprócz przedstawicieli służb ratunkowych, przyglądali się reprezentanci wszystkich gmin powiatu częstochowskiego.


 

Galeria


dodała: Irena Bazan [08.11.2011]


Informacja

Kanalizacja w TVP

Wójt Waldemar Chmielarz wystąpił na antenie Telewizji Katowice. W magazynie "Bliżej Natury" pokazywanym co miesiąc w telewizyjnej Trójce opowiedział o budowie kanalizacji prowadzonej w gminie. Oto link to tego programu: www.tvp.pl


 

dodała: Irena Bazan [03.11.2011]


Konsultacje społeczne


Wójt Gminy Rędziny informuje, ze w zakładce "Konsultacje społeczne" umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.


Program współpracy
Uchwała o przyjęciu programy współpracy
Formularz opinii

dodał: Kamil Ślęzak [03.11.2011]


Informacja


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy - uchwała nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 02 listopada 2011 roku (t.j. środa) o godz. 9,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
4. Pojęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2014.
5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Gminy Rędziny.


dodał: Kamil Ślęzak [31.10.2011]


Informacja

Plac zabaw na lotnisku

Na terenie lotniska w Rudnikach, nieopodal budynków Aeroklubu Częstochowskiego, powstał nowy plac zabaw. Ogródek jordanowski wybudowano z myślą o dzieciach z pobliskiego Kościelca, ale także dla dzieci, które wraz z rodzicami w okresie letnim często odwiedzają lotnisko i uczestniczą w organizowanych tam imprezach plenerowych. Na placu zamontowano 10 ekologicznych, bezpiecznych dla maluchów, estetycznych, wysokiej jakości urządzeń. Są to m.in. drabinki, huśtawki i karuzela. Przy ogródku jordanowskim zaplanowano także stolik do gry w szachy. Plac zabaw został sfinansowany z budżetu gminy i kosztował 40 tys. złotych.

 

dodała: Irena Bazan [28.10.2011]


Informacja

Powstaje nowe oświetlenie

Trwa budowa linii oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Wolności w Rędzinach a ul. Częstochowską w Rudnikach. Na odcinku tym postawione będą 33 aluminiowe słupy, na których zawisną 33 lampy oświetlające drogę i 33 latarnie, z których światło padać będzie na chodnik. Inwestycja, która kosztować będzie ok. 290 tys. złotych gotowa ma być do końca listopada.

 

dodała: Irena Bazan [28.10.2011]


Informacja

Nowy chodnik w Koninie

Zakończyła się budowa nowego chodnika przy ul. Rędzińskiej w Koninie. Trotuar wyłożony kostką brukową położono na długości 502 metrów. Wraz z chodnikiem wybudowano zjazdy do posesji znajdujących się całej długości nowego trotuaru. W sumie położono 279 metrów kwadratowych zjazdów oraz 680 metrów kwadratowych chodnika. Koszt chodnika to 214,5 tys. złotych. Inwestycja była całkowicie sfinansowana z budżetu gminy.

 

dodała: Irena Bazan [28.10.2011]


Informacja


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 28 października 2011 roku /tj. piątek/ o godz. 12,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.
2. Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.
3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014
4. Wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej z siedziba w Rędzinach nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczna. 5. Zmiany uchwały nr I/50/2010 w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
6. Zmiany uchwały nr I/48/2010 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015
8. Zaskarżenia Uchwały nr 145/XXI/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 września 2011 roku w sprawie uchwały Rady Gminy Rędziny nr XV/50/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie ujęcia w budżecie gminy Rędziny na lata 2012-2013 budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie wyrobiska w Rędzinach.
9. Uchwalenia Statutu Gminy Rędziny.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
3. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji.
4. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Rędziny.


dodał: Kamil Ślęzak [21.10.2011]


Zbiórka elektrośmieci


Wójt Gminy Rędziny informuje, że w dniu 28 października 2011r. na terenie Gminy Rędziny będzie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci tj. zużyte telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inną niepotrzebną elektronikę.
Zbiórka odbędzie się w formie tzw. "wystawki". Wystarczy wystawić niepotrzebne elektrośmieci przed posesję przy ulicy w w/w dniu zbiórki do godz. 9:00, a zostaną one bezpłatnie odebrane.
Uwaga!!! Podczas akcji nie będą odbierane inne rodzaje odpadów niż wyżej wymienione.


dodała: Magdalena Grzebiela [19.10.2011]


Informacja

Spotkanie z pedagogami

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Rędziny odbyło się uroczyste spotkanie z dyrektorami placówek szkolno-wychowawczych działających na terenie gminy. Okazją do spotkania było dzisiejsze święto pedagogów - Dzień Edukacji Narodowej. W trakcie spotkania wójt Waldemar Chmielarz złożył na ręce obecnych nauczycieli życzenia dla wszystkich pracowników oświaty w gminie. Jak co roku przyznano także nagrody wójta dla nauczycieli. W tym roku nagrody te otrzymali: Lilla Bartosik (SP Rędziny), Adriana Kaczmarczyk - Postawa (SP Kościelec), Joanna Kmiecik (SP Rędziny Osiedle), Joanna Lorent (SP Rudniki), Małgorzata Dydkowska - Chłód (SP Konin), Aleksander Miękina (Gimnazjum nr 1 w Rędzinach), Aleksandra Banaszek - Lis (Gimnazjum nr 2 w Rudnikach), Jadwiga Lupa (Przedszkole w Rudnikach), Katarzyna Busz (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudnikach), Barbara Młyńczak (Przedszkole w Kościelcu), Bożena Lasak (SP Konin) oraz Małgorzata Gruszewska (SP Rędziny Osiedle).

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [14.10.2011]


Informacja

Dzień Emeryta w GOK-u

W środę 5 października w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyły się obchody tegorocznego Dnia Emeryta. Świętowali członkowie Związku Emerytów i Rencistów koła nr 4 w Rędzinach. Spotkanie podzielono na dwie części. W części oficjalnej wręczono odznaczenia oraz dyplomy najbardziej zasłużonym członkom oraz przyjęto kolejną osobę do związku. W trakcie drugiej części spotkania przyszedł czas na wspólne biesiadowanie i taniec.
Życzenia dla wszystkich członków złożyli m.in. wójt Waldemar Chmielarz oraz dyrektorka GOK-u Jolanta Brzozowska- Ciura. Na ręce przewodniczącej rędzińskiego koła Kazimiery Rozpondek złożyli oni bukiety kwiatów.
W środowej zabawie uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Koło w Rędzinach działa bardzo prężnie i stale się rozwija. Obecnie do związku w gminie Rędziny należy ponad 150 osób. Tylko w tym roku legitymacje związku otrzymało dwadzieścia osób.


   


Galeria


dodała: Irena Bazan [06.10.2011]


Informacja

Święto małżonków

Jak co roku jesienią w naszej gminie odbyły się uroczystości związane z jubileuszami par małżeńskich z najdłuższym stażem. W tym roku wspólnie świętowały 104 małżeństwa ze stażem od 35 do 60 lat.
Jak zwykle święto składało się z dwóch części. Najpierw małżonkowie uczestniczyli w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Rudnikach w mszy świętej odprawionej w ich intencji, a następnie w domu weselnym Castello brali udział w oficjalnych uroczystościach. W części oficjalnej pary obchodzące Złote Gody otrzymały medale przyznane przez Prezydenta RP "Za długoletnie pożycie". Medale wręczał wójt gminy Rędziny Waldemar Chmielarz. Dyplomy, a także okolicznościowe dyplomy i drobne upominki wręczyła wszystkim parom kierownik USC Anna Dondela.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [05.10.2011]


Zebrania sołeckie


Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 23 września 2011 roku /piątek/ o godz. 15,30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna XVI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia uczniów w Zespole Gimnazjów w Częstochowie.
5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej XVI sesji Rady Gminy Rędziny.


dodał: Kamil Ślęzak [20.09.2011]


Zebrania sołeckie


Zawiadamiamy mieszkańców o zebraniach sołeckich. Tematami spotkań będą: Fundusz Sołecki na rok 2012 oraz sprawy bieżące.
Oto harmonogram zebrań:

Marianka Rędzińska - 21 września godz. 18.00, Gminny Ośrodek Kultury w Mariance Rędzińskiej

Konin - 22 września godz. 17.00, remiza OSP Konin

Rędziny Okupniki - 23 września godz.18.00, Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach osiedlu

Rudniki - 26 września godz. 18.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach

Kościelec - 27 września godz. 18.00, Szkoła Podstawowa w Kościelcu

Rędziny Kolonia - 28 września godz. 18.00, Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinach

Rędziny Wyrazów - 29 września godz. 18.00, Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinachdodał: Kamil Ślęzak [14.09.2011]


Informacja

Pamiętamy o przeszłości

Jak co roku mieszkańcy gminy Rędziny uczcili pamięć ponad dwudziestu osób zamordowanych przez Niemców 11 września 1942 roku w Rudnikach. W tym roku gminne obchody odbyły się w piątek 9 września. Jak zwykle rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Rudnikach. W ceremonii uczestniczyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele szkół gminnych, reprezentanci samorządu oraz kombatanci.
Po nabożeństwie wszyscy przemaszerowali pod pomnik w Rudnikach, gdzie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Kwiaty złożyli: w imieniu wójta Waldemara Chmielarza Anna Morón-Mielczarek z Urzędu Gminy Rędziny, uczniowie i nauczyciele oraz kombatanci. Potem, jak co roku wszyscy obejrzeli okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez nauczycieli i młodzież Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach - gospodarza uroczystości.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [14.09.2011]


Informacja

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rędziny
z dnia 08 września 2011 roku

Na podstawie 16§ 1 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112 z póź. 112 z późn. zmian.) podaję do wiadomości, że głosowanie zarządzone na dzień 09 października 2011 roku zostanie przeprowadzone w następujących obwodach głosowania.


Obwieszczenie Wójta Gminy Rędziny


dodał: Kamil Ślęzak [09.09.2011]


Informacja
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach kontynuuje działania w ramach Projektu: "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny", którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna klientów tutejszego Ośrodka. Czternastoosobowa grupa beneficjentów biorących udział w Projekcie ukończyła już warsztaty z doradcą zawodowym.
W trakcie realizacji są zajęcia z psychologiem, kurs zawodowy "Obrabiarki sterowane numerycznie CNC" oraz cieszący się dużym zainteresowaniem kurs obsługi kasy fiskalnej.
Ponadto na przełomie września i października 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach zakłada realizację następujących szkoleń:

. "Palacz Centralnego Ogrzewania"
. "Operator Ładowarko - Koparki"
. "Opiekunka Osób starszych i niepełnosprawnych"
. "Prowadzenie małych przedsiębiorstw"
. "Opiekunka dziecięca"
. "Kucharz Małej Gastronomii"

Kryterium wyboru konkretnych szkoleń stanowią oczekiwania oraz predyspozycje poszczególnych uczestników Projektu.
Realizacje tegorocznego Projektu "Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny" znajduje się na "półmetku" i choć na formułowanie ocen jest jeszcze za wcześnie, to należy podkreślić, że dotychczas podejmowane działania przebiegają bez zakłóceń.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach życzą swoim podopiecznym powodzenia!

   

dodała: Milena Stachura [08.09.2011]


Informacja

Zawody druhów

W niedzielę 28 sierpnia w Kościelcu na boisku Lotnika Kościelec odbyły się tegoroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiło pięć drużyn - cztery męskie: z Rędzin, Rudnik, Kościelca i Konina oraz jedna kobieca reprezentująca OSP Rudniki.
Jak zwykle zawody składały się z dwóch części - sztafety pożarniczej oraz ćwiczeń bojowych. W sztafecie pożarniczej najlepiej wypadli przedstawiciele OSP Rudniki zdobywając 72,7 pkt. Na drugim miejscu znaleźli się druhowie z Kościelca z rezultatem 73,0 pkt, a na trzecim strażacy z Rędzin (78,0 pkt.). Na czwartym miejscu tę konkurencję zakończyli reprezentanci Konina zdobywając 79,3 pkt. Dziewczęta z Rudnik otrzymały za udział w sztafecie 92,0 pkt.
W ćwiczeniach bojowym najlepszy rezultat osiągnęli ponownie druhowie z Rudnik zdobywając 53,4 pkt. Tuż za nimi z tą samą liczbą punktów sklasyfikowani zostali przedstawiciele OSP Rędziny, a na trzecim miejscu ćwiczenia bojowe zakończyli reprezentanci Kościelca z wynikiem 70,3 pkt. Ponownie czwarta była drużyna z Konina zdobywając 92,0 pkt. Drużyna kobieca z Rudnik za ćwiczenia bojowe otrzymała 65,3 pkt.
W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce z wynikiem 126,1 pkt zajęła drużyna z Rudnik. Na drugim miejscu sklasyfikowani zostali druhowie z Rędzin (131,4 pkt), a na trzecim strażacy z OSP Kościelec z rezultatem 143,3 pkt. Czwartą lokatę zajęli druhowie z Konina z wynikiem 171,3 pkt. Drużyna dziewcząt z Rudnik zdobyła 157,3 pkt.
Zwyciężając z zawodach gminnych druhowie z Rudnik wywalczyli sobie prawo reprezentowania gminy Rędziny na zawodach powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych.


   


Galeria


dodała: Irena Bazan [31.08.2011]


Informacja

Podziękowanie za plony

Tradycyjną mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kościelcu uczczono w gminie Rędziny tegoroczne święto plonów. Jak zwykle uroczystość przygotowały panie z zespołu śpiewaczego Kościelanki. Przyniosły one do świątyni piękny wieniec dożynkowy, który wykonały na tegoroczne dożynki powiatowe. W paniami do kościoła przyszli wójt Waldemar Chmielarz, radne: Izabela Miśkiewicz i Jolanta Palacz oraz sołtys Kościelca Ryszard Kowalczyk. Razem z wieńcem do świątyni przyniesiono bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki. Mszę dziękczynną za plony odprawił ks. proboszcz Władysław Walczak.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [31.08.2011]


Informacja

Urząd Gminy Rędziny informuje, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, o charakterze socjalnym na rok szkolny 2011/2012.

Wnioski można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, pok. nr 12, I p. lub ze strony www.redziny.pl

We wniosku należy wykazać dochód netto za miesiąc sierpień 2011 roku.

Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 351,00zł

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od 01 września do 15 września 2011 roku w sekretariacie Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Rędziny, lub pod nr tel. (034) 3279-014, (034) 3279-268, lub www.redziny.pl .

Wniosek
Objaśnienia art.8
Objaśnienia art.90

dodał: Kamil Ślęzak [31.08.2011]


Informacja

Powiatowe święto plonów

21 sierpnia delegacja gminy Rędziny uczestniczyła w XII Dożynkach Powiatu Częstochowskiego. Tegoroczne święto plonów odbyło się w malowniczym Grodzie Jurajskim w miejscowości Piasek w gminie Janów. Gminę Rędziny na dożynkach reprezentowali: wójt Waldemar Chmielarz oraz zespół śpiewaczy Kościelanki. Panie z Kościelca jak co roku przywiozły na dożynki przepiękny wieniec dożynkowy. Wzięły również udział w przeglądzie zespołów śpiewaczych prezentując tradycyjny repertuar z wiązany ze świętem plonów.
Jak zwykle w trakcie dożynek powiatowych rozstrzygnięte zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie konkursy na "Estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską" oraz "Przodującego producenta rolnego". W pierwszym z konkursów dyplomy z rąk starosty Andrzeja Kwapisza otrzymali mieszkańcy gminy Rędziny - Tadeusz i Joanna Sikorowie z Rędzin oraz Teresa Olczyk z Konina.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [24.08.2011]


Informacja

Festyn w Kościelcu

Tradycyjnie jak co roku latem klub sportowy Lotnik Kościelec przygotował dla mieszkańców Kościelca oraz innych miejscowości gminy Rędziny dwudniowy rodzinny festyn (13 i 14 sierpnia br) . Piknikowi towarzyszył rozegrany na boisku Lotnika Turniej Sołectw w Piłce Nożnej. W tym roku do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn. Miłośnicy piłki nożnej walczy o Puchar Wójta Gminy Rędziny. W tym roku to cenne trofeum trafiło do drużyny z Rudnik. Drugie miejsce w zawodach zdobyła drużyna Strongmeni z Kościelca, a na trzecim miejscu turniej zakończyli piłkarze z Rędzin. Zwycięzcy otrzymali puchar z rąk wójta Waldemara Chmielarza.

W programie festynu jak zawsze znalazły się propozycje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na scenie ustawione nieopodal boiska występowały miejscowe zespoły orz soliści. Zaśpiewały m.in. zespoły Jarzębina oraz Kościelanki, a także soliści na co dzień uczęszczający na zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach. Jak na piknik rodzinny przystało było mini wesołe miasteczko, dmuchańce, a także klasyczna strzelnica oraz loteria fantowa. Piknik zakończyła w niedzielny wieczór zabawa taneczna zorganizowana w pobliskiej remizie OSP.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [24.08.2011]


Informacja
dodała: Kamil Ślęzak [19.08.2011]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku /środa/ o godz. 13 00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Odwołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny.
2. Ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/35/2011 Rady Gminy Rędziny z dnia 20.06.2011r.
4. Zmiany uchwały Nr 61/XXII/2000 Rady Gminy Rędziny z dnia 27.11.2000roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji.
3. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Rędziny.


dodał: Kamil Ślęzak [12.08.2011]


Informacja

Dożynki Powiatu Częstochowskiego


Program Dożynek 2011


dodała: Irena Bazan [01.08.2011]


Informacjadodała: Irena Bazan [28.07.2011]


Informacjadodała: Irena Bazan [28.07.2011]


Informacja

Jubileuszowe Barwy lata

Po raz dziesiąty Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach przygotował coroczny wakacyjny festyn dla mieszkańców gminy Rędziny. 9 lipca przed halą sportową w Rędzinach bawiły się całe rodziny. Dla małych i dużych przygotowano szereg atrakcji.
Na scenie, która stanęła przy hali sportowej w Rędzinach występowały dzieci i młodzież na co dzień biorące udział w zajęciach wokalnych w GOK-u, a także zespoły Jarzębina i Kościelanki. Dla najmłodszy ze specjalnym programem pełnym piosenek, gier, konkursów i zabaw wystąpił częstochowski teatr Małgo. Kto chciał, mógł schronić się przed słońcem w specjalnie na czas festynu ustawionym przed halą dużym namiocie i zjeść coś smaczne lub orzeźwić się chłodnym napojem.
Jak na festyn przystało cały czas czynna była loteria fantowa, a pracownicy GOK-u sprzedawali prace wykonane w trakcie prowadzonych w ośrodku zajęć plastycznych. Można było kupić coś z kosmetyków oraz biżuterię, której wyrobu także można się nauczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach.
Festynowi towarzyszył turniej piłki nożnej szkół podstawowych. Rozegrano go na pobliskim Orliku. W przygotowanie festynu włączyła się Lokalna Grupa Działania "Razem na Wyżyny", która działa w ramach unijnego programu Lider .Na specjalnym stosiku Grupy można było dostać materiały promocyjne projektu, a także wziąć udział w ankiecie, która w przyszłości pomoże członkom "Razem na Wyżyny" przygotować kolejne ciekawe projekty dla mieszkańców gminy Rędziny. Na dzieci czekały tam lizaki, a wszyscy częstowali byli przepysznym chlebem ze smalcem domowej roboty, który przygotowała jedna z gospodyń z Kościelca oraz świeżo ukiszonymi ogórkami. Na zakończenie festynu kto chciał, mógł spróbować swoich sił w karaoke, a późnym wieczorem wziąć udział tanecznej.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [18.07.2011]


Informacja

GOK w wakacje

Zajęcia świetlicowe, warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne, a także zajęcia sportowe znajdą się w ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach w trakcie tegorocznych wakacji.
Ośrodek czynny będzie od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 18. Jak co roku na zajęcia sportowe GOK zaprasza do pobliskiej Hali Sportowej w Rędzinach. W wakacyjnej ofercie znajdą się ponadto niezwykle popularne wycieczki.
Oferta wycieczek wygląda następująco:

4 lipca Poniedziałek ZWIEDZANIE KRAKOWA Z PRZEWODNIKIEM MUZEUM PODZIEMIA RYNKU (45 zł)
15 lipca Piątek INWAŁD – Park Miniatur, DINOLANDIA – Park Rozrywki (50 zł *55 zł)
20 lipca Środa JURA PARK W KRASIEJOWIE Wycieczka z PTTK (35 zł *43 zł)
22 lipca Piątek CENTRUM NAUK ,,KOPERNIK” W WARSZAWIE (60 zł)
28 lipca Czwartek ZIEMIA PSZCZYŃSKA Wycieczka z PTTK (27 zł *35 zł)
29 lipca Piątek PANORAMA RACŁAWICKA, ZWIEDZANIE WROCŁAWIA Z PRZEWODNIKIEM (55 zł *60 zł)
5 sierpnia Piątek CHORZÓW Wesołe miasteczko (50 zł)
12 sierpnia Piątek KŁODZKO – KOPALNIA ,,Złoty Stok”, TWIERDZA KŁODZKA Z PRZEWODNIKIEM (65 zł, *70 zł)
16 sierpnia wtorek ZABRZE - ,,Kopalnia Guido”, Wycieczka z PTTK (35 zł *43 zł)
19 sierpnia Piątek BASEN Tarnowskie Góry (45 zł)
26 sierpnia Piątek ZWIEDZANIE WARSZAWY Z PRZEWODNIKIEM - MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA ( *65 zł)

(* KOSZT WYCIECZEK - OSOBY DOROSŁE REZERWACJA WAŻNA 3 DNI OD DATY ZAPISU.

W PRZYPADKU BRAKU CHĘTNYCH (MINIMUM 40 OSÓB) WYCIECZKA NIE ODBĘDZIE SIĘ.

BRAK OPŁATY SPOWODUJE AUTOMATYCZNIE WYKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW WYCIECZKI) Bliższe informacje można uzyskać: tel: (034) 327-99-98 lub www.gokredziny.pl

dodał: Kamil Ślęzak [24.06.2011]


Informacja

Nagrody dla najlepszych

W czwartek 16 czerwca w Szkole Podstawowej im. G. Morcinka w Rędzinach odbyło się podsumowanie zorganizowanych w ciągu mijającego roku szkolnego konkursów i zawodów. Nagrody odebrali zarówno uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, jak i przedszkolaki. Nagrodzono uczestników konkursów artystycznych m.in. konkursów wokalnych i plastycznych, jak i dzieci oraz młodzież rywalizujących w konkursach przedmiotowych. Wśród tych ostatnich byli m.in. laureaci konkursu matematycznego oraz konkursu z języka angielskiego.
Dla uczestników konkursów artystycznych i przedmiotowych przygotowano nagrody książkowe, natomiast nagradzani tego samego dnia zwycięzcy rywalizacji sportowych otrzymali puchary i medale.
Spotkanie poprowadziła dyrektorka szkoły Elżbieta Dziembor, a nagrody wręczył wójt Waldemar Chmielarz.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [16.06.2011]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 20 czerwca 2011 roku /tj. poniedziałek /o godz.15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XI-ta nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany letnich rozkładów jazdy autobusów Gminnego Zakładu Komunikacyjnego.
4. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [16.06.2011]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 30 czerwca 2011 roku /czwartek/ o godz. 900 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I .Część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010rok:
2. Udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
a/ przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2010roku
b/ zapoznanie z opinią oraz wnioskiem Komisji rewizyjnej
c/ zapoznanie z opiniami pozostałych Komisji,
d/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
e/ informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
f/ dyskusja
g/ podjęcie uchwały
3. Opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
4. Upoważnienia Wójta Gminy Rędziny do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy.
5. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2011 rok.
6. Przystąpienia Gminy Rędziny do realizacji projektu w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

III. Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [16.06.2011]


Informacja

Gminne Biuro Spisowe w Rędzinach przypomina, że zbliża się termin zakończenia samospisu przez Internet
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

Od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 r. każdy spisując się samodzielnie przez Internet (adres formularza spisowego: www.spis.gov.pl) może potwierdzić lub zaktualizować swoje dane uzyskane ze źródeł administracyjnych.
Od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. trwać będzie zbieranie danych:
· drogą wywiadów telefonicznych przeprowadzanych przez ankieterów statystycznych · poprzez wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów spisowych, którzy będą odwiedzać osoby objęte spisem i rejestrować dane na formularzach elektronicznych zainstalowanych na przenośnych urządzeniach elektronicznych.
· do przeprowadzenia spisu w terenie upoważnia rachmistrza legitymacja. Legitymacja zawiera zdjęcie i podpis rachmistrza, jego imię i nazwisko, upoważnienie do przeprowadzenia spisu w określonym czasie na terenie danego województwa, pieczęć urzędu statystycznego, pieczęć i podpis Dyrektora Urzędu Statystycznego. Legitymacja jest ważna wyłącznie z dowodem osobistym. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011 (800 800 800 – numer bezpłatny dla połączeń stacjonarnych, 22 44 44 777 – numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora).

Więcej informacji na temat NSP 2011 można znaleźć na stronie GUS.

dodała: Anna Moroń [09.06.2011]


InformacjaWniosek o dotację na kolektory złożony

Urząd Gminy złożył w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wniosek o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych montażu kolektorów słonecznych. Samorząd przygotował projekt dotyczący montażu 300 solarów. Opiewa on na kwotę około 5 milionów złotych. Urząd opracował projekt pod tytułem „Wykorzystanie energii słonecznej dla zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego w Gminie Rędziny”. Samorząd będzie się starał o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Projekty złożone na to dofinansowane będą oceniane w drodze konkursu. Teraz pozostało więc tylko poczekać kiedy i czy w ogóle propozycja Rędzin zostanie zakwalifikowana przez Urząd Marszałkowski do realizacji.

dodała: Irena Bazan [06.06.2011]


Informacja

Nowe władze u strażaków

W niedzielę 5 czerwca w remizie OSP w Rudnikach odbył się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W zjeździe uczestniczyło blisko 40 osób: 17 delegatów oraz ustępujący zarząd związku i zaproszeni goście. Wśród gości zjazdu znaleźli się m.in. wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Rędziny Roman Pakuła, komendant miejski PSP w Częstochowie Zbigniew Hibner i prezes oddziału powiatowego związku Ireneusz Skubis. W trakcie zjazdu dokonano wyboru nowego zarządu związku w gminie Rędziny. Ukonstytuował się dziewięcioosobowy zarząd, w skład którego weszli: Anna Dondela (prezes), Lech Lesiakowski i Sebastian Gabryjelski (wiceprezesi), Andrzej Krawczyk (komendant gminny), Adam Jaruga (sekretarz), Leszek Mackiewicz (skarbnik), Waldemar Chmielarz (członek prezydium), Tadeusz Jędrysiak oraz Dariusz Toboła (członkowie zarządu).
Zarząd przyjął uchwałę programową do realizacji w kolejnej pięcioletniej kadencji, w latach 2011-2015.

dodała: Irena Bazan [06.06.2011]


Informacja

Jubileuszowy rajd

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w V Rodzinnym Rajdzie Rowerowym w Rudnikach. Na starcie, który tradycyjnie wytyczono na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach stawiło się blisko 260 osób. Dla porównania rok temu w rajdzie uczestniczyło około 150 rowerzystów. Jak zawsze w rajdzie wzięły udział całe rodziny. Najmłodsi uczestnicy mieli ok. 3 lat, najstarsi – ponad 70. W imprezie, którą zorganizował Adam Michalak i działające przy zespole w Rudnikach Szkolne Koło PTTK „Dreptopiętaki” wzięli udział rowerzyści z gminy Rędziny, a także okolicznych miejscowości, w tym spora reprezentacja klubu cyklistów z Częstochowy.
Uczestnicy rajdu mieli do pokonania blisko 28 kilometrów. Trasa wiodła malowniczą okolicą, przez miejscowości: Rudniki, Konin, Kuchary, Adamów, Skrzydlów, Luszczyn i Kłobukowice.
Rajd odbył się dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sponsorami imprezy były ponadto firmy”: Kobo z Częstochowy oraz Cemex z Rudnik.


   


Galeria


dodała: Irena Bazan [06.06.2011]


Informacja

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W dniu 02.06. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rędzinach odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Posiedzenie otworzył Wójt Gminy Pan Waldemar Chmielarz. W spotkaniu uczestniczyły następujące osoby:
Pani Barbara Gołda – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Pani Agnieszka Mizgała – Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Pani Anna Moroń-Mielczarek – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach,
Pani Elżbieta Dziembor – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. G. Morcinka w Rędzinach,
Pani Małgorzata Paczkowska – NZOZ Przychodnia Lekarska „Optima” s.c.,
Pani Anna Rybak - NZOZ Przychodnia Lekarska Agata i Paweł Dydoń,
Pan Sławomir Desperak – Komendant Komisariatu Policji w Kłomnicach,
Pan Robert Bugaj – Dzielnicowy – Komisariat Policji w Kłomnicach.
Pan Paweł Kowalik – Kurator społeczny
Na przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego wybrano Panią Barbarę Gołdę. Uczestnicy zapoznali się z regulaminem Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz omówili kwestie organizacyjne.
Realizacja zadań Zespołu polegać będzie na wymianie informacji, wypracowaniu i monitorowaniu procedur postępowania w sytuacji występowania przemocy w rodzinie, określeniu potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem aktywnej roli rodziny.

   

dodała: Irena Bazan [06.06.2011]


Informacja

Modelowo i wybuchowo

Blisko 200 modelarzy z całej Polski wzięło udział w miniony weekend w „Jura Model Festiwalu” . Organizatorem imprezy, która odbyła się w hali sportowej w Rędzinach był Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach i działająca przy ośrodku sekcja modelarzy.
Przez dwa dni w hali podziwiać można było niemal 300 modeli. Były wśród nich zarówno modele samolotów, aut i pojazdów wojskowych, jak i figurki postaci historycznych i fantastycznych. Na ekspozycję do Rędzin modelarze przywieźli również makiety bitew i modele statków.
Wystawie modeli towarzyszył I Jurajski Piknik Historyczno-Militarny przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych w Częstochowie
oraz Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa. Na polach za halą sportową z replikami pojazdów wojskowych m.in. przedwojennej Armii Polskiej, Wermachtu, Armii Czerwonej oraz wojsk amerykańskich pojawiło się blisko 10 grup rekonstrukcyjnych. Zaprezentowały one zarówno umundurowanie, jak i sprzęt wykorzystywany przez wojska walczące w trakcie II wojny światowej. Obok czerwonoarmistów swoje stanowiska mieli żołnierze armii USA i polscy ułani. Widzowie mogli nie tylko obejrzeć przywieziony do Rędzin sprzęt, ale także dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy na temat uzbrojenia i ogólnie wojskowości, miłośnicy militariów posiadają bowiem szeroką wiedzę historyczną.
Każdy, kto pojawił się na tym pikniku mógł nie tylko z bliska obejrzeć broń, ale także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie oraz obejrzeć mini rekonstrukcję walk, które miały miejsce po lądowaniu aliantów w Normandii.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [06.06.2011]


Informacja


UWAGA CHWILOWA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU


dodała: Kamil Ślęzak [02.06.2011]


Informacja

Niedziela pod znakiem tańca

Blisko 200 par z 27 klubów tańca towarzyskiego z całej Polski przyjechało w minioną niedzielę do Rędzin. Tancerze m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Olsztyna, Radomia, Opola, a także Częstochowy wzięli udział w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego. Rywalizacja odbywała się w Hali Sportowej w Rędzinach. Organizatorami turnieju byli: Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, Klub Tańca Towarzyskiego ZORBA oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Główny ciężar przygotowania i przeprowadzenia turnieju wziął na siebie rędziński GOK. Uczestniczące w rywalizacji pary witali i nagradzali: wójt gminy Waldemar Chmielarz oraz dyrektorka ośrodka Jolanta Brzozowska–Ciura. Turniej trwał w Rędzinach od wczesnych godzin porannych aż do wieczora. Nic dziwnego, jurorzy mieli do ceny blisko czterystu tancerzy prezentujących się we wszystkich niemal kategoriach wiekowych i tanecznych. Kto przyszedł w niedzielę do hali, z pewnością nie żałował. Podziwianie tańczących zawodników przysporzyło bowiem wiele emocji i wspaniałych wrażeń.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [30.05.2011]


Informacja

Dzień Matki w remizie

Blisko sto pań świętowało razem niedawny Dzień Matki. Spotkanie dla kobiet przygotowała po raz kolejny prezes OSP Rędziny Anna Dondela. Obecne i przyszłe mamy bawiły się w piątek 27 maja w remizie rędzińskiej jednostki. Życzenia dla pań przekazał obecny na spotkaniu wójt Waldemar Chmielarz. Złożył on na ręce Anny Dondeli bukiet kwiatów.
Zabawa jak zwykle była udana. Panie bawiły się dosłownie do białego rana, tańczą i wspólnie biesiadując. Już teraz zapowiadają, że za rok spotkają się ponownie.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [31.05.2011]


Informacja

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


Szczegóły

Nowelizacja Ustawy


dodał: Kamil Ślęzak [30.05.2011]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 31 maja 2011 roku /tj. wtorek /o godz.15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się X-ta sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany Uchwały Nr 73/XVIII/2004 Rady Gminy Rędziny z dnia 25.11.2004r / dot: GZK/.
2. Ustalenia stawki jednostki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
3. Zatwierdzenia zmiany rozkładów jazdy autobusów GZK.
4. Zmiany uchwały nr II/56/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania zmian w Statucie Gminy Rędziny.
5. Zmiany Planu Odnowy Miejscowości Marianka Rędzińska na lata 2010-2017.
6. Nadania nazwy ulicy Zbigniewa Herberta.
7. Nadania nazwy ulicy Ugoda.
8. Nadania nazwy ulicy Brzozowa.
9. Nadania nazwy ulicy Radostkowska .
10.Nadania nazwy ulicy Ogrodowa.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski i zapytania sołtysów.
2. Odczytanie pism w tym rozstrzygnięcie nadzorcze NP./II/0911/170/11 .
3. Odpowiedzi na interpelacje.
4. Przyjęcie protokołów z sesji.
5. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [26.05.2011]


Informacjadodała: Irena Bazan [23.05.2011]


Informacja

Regulamindodała: Irena Bazan [23.05.2011]


Informacja

Ogród z plasteliny

Blisko 400 prac napłynęło na IV Wojewódzki Konkurs Plastyczny ŚWIAT MALOWANY PLASTELINĄ zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w sali widowiskowej GOK-u 18 maja.
W tym roku temat konkursu brzmiał „Mój ogród”. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na następujące kategorie: I grupa – przedszkolaki, II grupa - klasy I – III SP, III grupa - klasy IV-VI SP oraz IV grupa - klasy gimnazjum. Jury przyznając nagrody oceniało oryginalne podejście do tematu, ciekawe zastosowanie techniki oraz staranność i samodzielność wykonania. Wszystkie nadesłane na konkurs prace można było podziwiać na towarzyszącej rozstrzygnięciu rywalizacji wystawie. Dyplomy oraz upominki zwycięzcom wręczyła dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach Jolanta Brzozowska – Ciura.
Dokładna lista laureatów konkursu znajduje się na stronie GOK-u: www.gokredziny.pl.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [23.05.2011]


Informacja

Oferta realizacji zadania publicznego
Organizacja wypoczynku wyjazdowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej


Oferta

dodał: Kamil Ślęzak [23.05.2011]


Informacja

Rozśpiewany poniedziałek

W poniedziałek 9 maja w Szkole Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach odbył się gminny konkurs piosenki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z gminy Rędziny. W przeglądzie pod hasłem „Kolorowy mikrofon” wzięło udział ponad 30 solistów w wieku od 6 do 15 lat. Jury oceniało wykonawców w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazja. Przyznając nagrody jurorzy brali pod uwagę m.in. interpretację, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny występu. Tuż po przeglądzie wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Nagrody i dyplomy potwierdzające zajęcie poszczególnych miejsc wręczone zostaną w czerwcu w trakcie corocznego podsumowania wszystkich konkursów szkolnych zorganizowanych w gminie.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [10.05.2011]


Informacja

Świętowali druhowie

Mszą świętą w intencji druhów-strażaków uczczono w naszej gminie coroczne święto strażaków. Tegoroczne uroczystości odbyły się 1 maja w Rędzinach. Gospodarzem święta przygotowanego z okazji dnia patrona strażaków - świętego Floriana - była jednostka OSP w Rędzinach. Uroczystości rozpoczęły się od odegrania na placu przed remizą w Rędzinach hymnu polskiego i wciągnięcia na maszt flagi polskiej. Następnie przedstawiciele wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających w gminie wraz z pocztami sztandarowymi przy dźwiękach orkiestry z Mykanowa przemaszerowali do kościoła pw. św. Otylii, gdzie odprawiona została uroczysta msza. W nabożeństwie, które odprawił ks. proboszcz Jan Marczewski, oprócz strażaków uczestniczył również wójt Waldemar Chmielarz. Po nabożeństwie druhowie powrócili do rędzińskiej remizy, gdzie wręczono medale i odznaki wyróżniającym się strażakom.
Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Marcin Wójcik i Stanisław Witczak (obaj z OSP Kościelec). Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowano druhów Piotra Kosińskiego oraz Damiana Gdawca z OSP Kościelec.. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wręczono Przemysławowi Kochowi z OSP Rędziny. W trakcie uroczystości kilku druhów uhonorowano odznakami „Wzorowy Strażak”. Odznakę otrzymali: Paweł Wyrębski, (OSP Rędziny), Tomasz Błachowicz, Tomasz Stolarczyk, Mateusz Deska oraz Kamil Ociepa (wszyscy z OSP Konin). Majowe spotkanie było również okazją do odznaczenia strażaków z najdłuższym stażem. Odznaczenia za wysługę lat otrzymali: Eugeniusz Chmielarz (45 lat w OSP), Tadeusz Jędrasiak (30 lat w OSP), Marek Wartacz i Bogdan Kowalczyk (obaj 25 lat służby), oraz Robert Kozierkiewicz (10 lat w OSP).
W czasie majowego święta poinformowano wszystkich druhów, że 5 czerwca odbędzie się IX Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W trakcie tego zjazdu w Rędzinach delegaci wybiorą nowy Zarząd oaz Komisję Rewizyjną Oddziału.


   


Galeria


dodała: Irena Bazan [10.05.2011]


Informacja

Na podstawie §11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy - uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 10 maja 2011 roku /wtorek/ o godz. 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się IX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Policji.
5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej IX sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [06.05.2011]


Informacja
W kwietniu bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach wznowił działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, projekt systemowy pt.” Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny. Jest to już czwarta edycja projektu, który współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .Edycja ta różni się od poprzednich tym, iż dostosowaliśmy się do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych, planując im między innymi trening umiejętności psychospołecznych, warsztaty poszukiwania pracy, oraz konsultacje indywidualne w tym zakresie. Wszelkie działania skierowane są do osób bezrobotnych, które pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, uwzględniając zasadę równości szans kobiet i mężczyzn.
Nasza praca będzie głownie nakierowana na poszerzenie umiejętności interpersonalnych i społecznych podopiecznych, a także ich psychiczne przygotowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Już wiemy, że w projekcie weźmie udział 5 Panów i 9 Pań wyłonionych spośród klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Szkolenia rozpoczną się warsztatami z psychologiem oraz specjalistą ds. poradnictwa zawodowego, które są przeznaczone dla wszystkich uczestników.
Kolejny etap realizowanego przedsięwzięcia jest ukierunkowany na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci uczestniczyć będą w kursach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
Realizacja założeń projektu potrwa kilka miesięcy.
Wszystkim uczestnikom życzymy wielu pozytywnych wrażeń, oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

W związku z realizacją projektu GOPS poszukuje psychologa do realizacji warsztatów i konsultacji indywidualnej z uczestnikami projektu 2011r,Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w siedzibie GOPS – Rędziny,ul. Mickiewicza 7 , od 8.00- 15.00, pok.3 w ciągu 10 dni od daty ukazania się informacji.

   

dodała: Milena Stachura [07.04.2011]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 05 kwietnia 2011 roku /wtorek/ o godz. 13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się nadzwyczajna VIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
4. Podjęcie uchwały
5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy Rędziny.dodał: Kamil Ślęzak [04.04.2011]


Informacja


Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczejdodał: Kamil Ślęzak [01.04.2011]


Informacja


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011Szczegółydodała: Anna Moroń Mielczarek [30.03.2011]


Informacja

dodała: Irena Bazan [30.03.2011]


Informacja

Na podstawie $11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy – uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę że w dniu 31 marca 2011 roku /czwartek/ o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się VII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2011 rok
2. zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy
3. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy Rędziny.


dodał: Kamil Ślęzak [28.03.2011]


Informacja

Wójt Gminy Rędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Rędzinach, ul. Wolności 126.

Szczegóły

dodał: Kamil Ślęzak [22.03.2011]


Informacja

Konkurs wokalny rodzeństwa Reszków

W Klubie Politechnik w Częstochowie 18 marca odbył się koncert finałowy II Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków. Patronat nad konkursem objął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Rywalizacja najlepszych solistów operowych odbyła się dzięki wsparciu tzw. gmin reszkowskich. Współorganizatorami konkursu poza Filharmonią Częstochowską były gminy: Mstów, Kłomnice, Mykanów oraz gmina Rędziny. Przedstawiciele tych gmin wręczyli laureatom pamiątkowe statuetki. W imieniu wójta Waldemara Chmielarza od Rędzin statuetkę Erykowi Rymanowskiemu wręczyła Anna Moroń-Mielczarek, kierownik Referatu Organizacyjnego Gminy Rędziny.
Do rywalizacji stanęło w tym roku 17 solistów. Spośród nich wybrano finałową ósemkę, która walczyła o nagrody. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Delfina Ambroziak, Katarzyna Suska, Tomasz Bugaj, Jerzy Salwarowski oraz Romuald Tesarowicz.
Laureatką II Konkursu im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków została sopranistka z Warszawy Joanna Freszek. Drugie miejsce w konkursie zajęła Joanna Zawartko, trzecie - Eryk Rymanowski. Z wyróżnieniem z Częstochowy wyjechał Piotr Halicki.
Wszyscy laureaci zaprezentowali się publiczności w trakcie piątkowego finałowego koncertu w Klubie Politechnik. Razem z nimi na scenie pojawili się także laureaci pierwszej, zorganizowanej dwa lata temu edycji konkursu: Anna Nowoczyn, Ingrida Gapowa oraz Marcin Hutek.


   


Galeria


dodała: Irena Bazan [22.03.2011]


Informacja

Na podstawie $11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy – uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę że w dniu 25 marca 2011 roku /piątek/ o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się VI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Powierzenia zadania własnego Gminie Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.
2. Zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
3. Zasad rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
3. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [22.03.2011]


Informacja

Informujemy mieszkańców gminy, że odbyły się już we wszystkich sołectwach zebrania wiejskie, których celem był wybór Sołtysów poszczególnych sołectw oraz wybór przewodniczącego Rady Osiedla w Rędzinach-Osiedlu. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Sołectwo / Sołtys
Rędziny Wyrazów - Henryk Gajak
Rędziny Kolonia - Zofia Mucha
Rędziny Okupniki - Edmund Grosser
Rędziny-Osiedle - Stanisław Rączka – Przewodniczący Rady Osiedla
Rudniki - Andrzej Wolski-Rzewuski
Kościelec - Ryszard Kowalczyk
Konin - Mirosława Michalak
Marianka Rędzińska - Antonina Bednarek

dodał: Kamil Ślęzak [16.03.2011]


InformacjaKolektory słoneczne - możliwa dotacja

W trosce o środowisko naturalne w oparciu o ogólnoświatowe tendencje ekologiczne oraz ciągle wzrastające ceny nośników energii Gmina Rędziny ma zamiar przystąpić do opracowania projektu "Wykorzystanie energii słonecznej dla zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego" w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.

Szczegóły
Deklaracja
Ankieta zał.1

dodała: Magdalena Grzebiela [11.03.2011]


Informacja

Dzień Kobiet u emerytów

Jak co roku okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet przygotowało redzińskie koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury spotkali się członkowie związku oraz zaproszeni gości. Razem z emerytami Dzień Kobiet świętowali: wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Rędziny Roman Pakuła, radna Barbara Krzywda oraz dyrektor rudnickiej firmy Cemex Piotr Bąbelewski i przedstawiciele częstochowskich władz związku. Życzenia oraz kwiaty goście złożyli na ręce przewodniczącej koła Kazimiery Rospondek. Na wszystkie panie czekał poczęstunek oraz mnóstwo słodkości. Pierwszy raz od wielu lat Dzień Kobiet wypadł w tym roku jeszcze w trakcie karnawału. Uczestnicy spotkania mogli więc nie tylko posłuchać występu zespołu Jarzębina i spędzić czas na wspólnym biesiadowaniu, ale także potańczyć, z czego zarówno członkowie koła, jak i goście skwapliwie skorzystali.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [11.03.2011]


Informacja

Noc w bibliotece

Na ciekawy i oryginalny pomysł pożegnania karnawału wpadli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach oraz działającej przy ośrodku Gminnej Biblioteki Publicznej.
Noc z piątku na sobotę spędziło tam blisko czterdzieścioro dzieci. Chętnych było jeszcze więcej, ale nie wszyscy się zmieścili. Dla tych, którym nie udało się uczestniczyć w nocnej zabawie w bibliotece w marcu, GOK i biblioteka przygotowują powtórkę 1 kwietnia. Na ten dzień, a właściwie noc organizatorzy szykują spotkanie z twórczością Hansa Christiana Andersena.
W programie tej nietypowej imprezy znalazły się gry i zabawy oraz wspólne malowanie ilustracji do najpopularniejszych bajek. Uczestnicy nocy karnawałowej w GOK-u rozwiązywali także zagadki i rebusy oraz czytali bajki. Wykonane w trakcie zajęć plastycznych maski karnawałowe przydały się później w wieczornej zabawie karnawałowej.
Noc w bibliotece adresowana była do dzieci w wieku 7-10 lat. Miała przekonać najmłodszych, że czytanie książek może być ciekawe, a biblioteka to wcale nie smutne i bardzo poważne miejsce. Współorganizatorem nocy w bibliotece była gromada zuchowa „Radosne ogniki” działająca przy ZSP Rudniki.

   


Galeria


dodała: Irena Bazan [11.03.2011]


Informacja

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego dorocznego konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011"

Szczegóły

dodał: Kamil Ślęzak [09.03.2011]


Informacja

Zarządzenie nr17/2011

Wójta Gminy Rędziny z dnia 04.03.2011

w sprawie: ogłoszenia naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Rędziny w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

Zarządzenie 17/2011
zal.do Zarządzenia 17/2011
Zarządzenia 20/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

dodał: Kamil Ślęzak [07.03.2011]


Informacja

Dzień Kobiet u Kościelanek

Ponad 170 osób wzięło udział w minioną sobotę w zorganizowanym przez zespół śpiewaczy Kościelanki spotkaniu z okazji Dnia Kobiet. Tegoroczne spotkanie było dziesiątym, jubileuszowym. Pomysłodawczyniami gminnych obchodów Dnia Kobiet są panie z Kościelca. Co roku dla swoich gości gotują wspaniałe potrawy, a także przygotowują okolicznościowy występ.
W tegorocznym święcie pań wzięły jak zawsze udział głównie kobiety, nie zabrało jednak kilku panów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wójt Waldemar Chmielarz, skarbnik gminy Maria Borówka, a także przewodniczący Rady Gminy Rędziny Roman Pakuła oraz radni. Tradycyjnie już na święcie kobiet pojawili się także sołtys Kościelca Ryszard Kowalczyk oraz proboszcz miejscowej parafii ks. Władysław Walczak. Wszyscy zaproszenie goście złożyli na ręce Kościelanek życzenia dla zebranych pań. Z okazji jubileuszowego święta nie zabrakło także kwiatów i słodkich upominków. Z życzeniami oraz podziękowaniami za ubiegłoroczne wspaniały sukcesy zespołu pośpieszyła także dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Brzozowska-Ciura. Jak zawsze panie bawiły się wspaniale przy muzyce w wykonaniu miejscowego zespołu System.   


Galeria


dodała: Irena Bazan [02.03.2011]


InformacjaNARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011

W dniach od 1 do 17 marca 2011r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy.
W trakcie obchodu przedspisowego praca rachmistrza polegać będzie na dokładnym zaznajomieniu się z całym przydzielonym mu obwodem oraz weryfikacji wykazów adresów zamieszkanych budynków przygotowanych wcześniej przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin. Rachmistrz będzie się posługiwał mapą obwodu, na której zaznaczono budynki do weryfikacji – sprawdzi aktualność i poprawność adresów oraz dopisze adresy budynków istniejących, których brak jest w wykazie i na mapie, ewentualnie usunie nieistniejące budynki. Wykazy adresów budynków oraz mapa będą zaimplementowane na przenośnym urządzeniu elektronicznym.
Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego oraz wywiadów spisowych w terenie rachmistrza upoważnia identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011.

Szczegóły


dodał: Kamil Ślęzak [01.03.2011]


Informacja

Informacja
Informujemy mieszkańców gminy, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania wiejskie, których celem będzie wybór Sołtysów i członków Rad Sołeckich poszczególnych sołectw.
Zebrania odbędą się w następujących terminach:

Sołectwo / Termin zebrania / Miejsce zebrania

Rędziny Wyrazów - 01 marca, godz. 18:00 Szkoła Podstawowa w Rędzinach, ul. Szkolna 7
Rędziny Kolonia - 02 marca, godz. 18:00 Szkoła Podstawowa w Rędzinach, ul. Szkolna 7
Rudniki - 03 marca, godz. 18:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnikach, ul. Szkolna 11
Kościelec - 04 marca, godz. 18:00 Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelcu, ul. Wolności
Rędziny Okupniki - 07 marca, godz. 18:00 Szkoła Podstawowa w Rędzinach-Osiedlu, ul. Działkowiczów 3
Konin - 10 marca, godz. 18:00 Szkoła Podstawowa w Koninie, ul. Szkolna 37
Marianka Rędzińska - 11 marca, godz. 18:00 Gminny Ośrodek Kultury – Filia w Mariance Rędzińskiej, ul. Srebrna
Rędziny-Osiedle - 14 marca, godz. 18:00 Szkoła Podstawowa w Rędzinach-Osiedlu, ul. Działkowiczów 3

Zapraszamy do udziału w zebraniach.

dodał: Kamil Ślęzak [28.02.2011]


Informacja

Statuetka dla Stowarzyszenia „Razem na Wyżyny”

Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”, do którego należy gmina Rędziny znalazło się w gronie tegorocznych laureatów Statuetek Starosty Częstochowskiego „Za zasługi dla Powiatu Częstochowskiego”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 lutego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Nagrody przyznawane przez starostę wręczane są w następujących kategoriach: oświata, kultura, sport i turystyka, samorządność, zdrowie i opieka zdrowotna, przedsiębiorczość oraz inne szczególne osiągnięcia. Laureatem nagrody w ostatniej kategorii zostało właśnie Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”. Statuetkę z rąk starosty Andrzeja Kwapisza odebrała prezes stowarzyszenia Jolanta Brzozowska-Ciura, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach.
Gratulujemy i życzymy kolejny sukcesów.
Relacja z gali na www.czestochowa.powiat.pl   

dodała: Irena Bazan [24.02.2011]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 1 marca 2011 roku /tj. wtorek/ o godz. 14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się V sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2. Funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
3. Określenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Rędziny oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży.
4. Ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Rędziny.
5. Określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny.

III . Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [24.02.2011]


Informacja

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY RĘDZINY W ROKU 2011

Ogłoszenie
Zarządzenie nr4-2011
Wyniki otwartego konkursu ofert

dodał: Kamil Ślęzak [22.02.2011]


Informacja

Nowa pompa w OSP Rędziny

Ochotnicza Straż Pożarna w Rędzinach wzbogaciła się kilka dni temu w nowy sprzęt. Na wyposażenie jednostki trafiła pompa szlamowa typ KTH80X wykorzystywana w trakcie powodzi i lokalnych podtopień. Pompę, która jest w stanie wypompować 1350 litrów wody w ciągu minuty przekazała druhom z Rędzin fundacja Jurka Owsiaka. Nowa pompa wraz z dodatkowym osprzętem: trzema odcinkami węża W75 i sześcioma metrami węża ssawnego znalazła się na wyposażeniu jednostki dzięki staraniom prezesa rędzińskiej OSP Anny Dondeli. Po ubiegłorocznej, letniej zbiórce pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy na rzecz powodzian, prezes Dondela skierowała do fundacji pismo z prośbą o pomoc w doposażeniu jednostki. Wcześniej OSP w Rędzinach nie dysponowała taką pompa, a jak pokazały wiosenne lokalne podtopienia i powodzie, także w naszej gminie byłaby ona bardzo przydatna. Pod koniec ubiegłego roku przyszło oficjalne zawiadomienie, że Rędziny znalazły się na liście jednostek, który pomoże orkiestra. Kilka dni temu druhowie odebrali pompę i przywieźli do swojej jednostki.


   

dodała: Irena Bazan [16.02.2011]


Informacja

II GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY RĘDZINY

Już po raz drugi ponad 60 zawodników i zawodniczek stanęło pod siatką do walki o Puchar Wójta Gminy Rędziny w Piłce Siatkowej Amatorów. Zeszłoroczna impreza odbyła się w ZS-P w Rudnikach, ale ze względu na dużą liczbę grających drużyn i kibiców postanowiliśmy przenieść imprezę do większej hali w Rędzinach, gdzie zawodnicy i kibice mają zdecydowanie więcej miejsca. W kategorii kobiet zgłosiły się aż trzy drużyny z Rudnik, uczennice gimnazjum, absolwentki gimnazjum, a także drużyna kobiet, która od kilku lat systematycznie trenuje w miejscowym gimnazjum i niejednokrotnie brała udział w podobnych rozgrywkach. Zwycięzcami w tej kategorii zostały najmłodsze uczestniczki turnieju (uczennice gimnazjum), kolejne miejsce przypadło absolwentkom, a trzecie miejsce drużynie kobiet. W kategorii mężczyzn do walki przystąpiły 3 drużyny z terenu gminy i gościnnie drużyna z gminy Mstów, która to pogodziła miejscowe drużyny i odebrała puchar dla najlepszego zespołu turnieju, drugie miejsce zajęła drużyna grająca w barwach Gminy Rędziny, kolejne, trzecie miejsce, zajęła, sprawiając wielką niespodziankę, najmłodsza drużyna gimnazjalistów z Rudnik, która pokonała w meczu o trzecie miejsce znacznie starszą i bardziej doświadczoną drużynę CEMEX –u. Nad stroną sportową rozgrywek czuwał sędzia pan Paweł Kapica. Szczególne podziękowania na ręce pana Aleksandra Minkiny z GOK-u w Rędzinach za pomoc w organizacji turnieju, dla firmy CEMEX, która tradycyjnie zabezpieczyła napoje chłodzące dla zawodników a także dla dyrekcji ZS-P w Rudnikach, która zasponsorowała słodki poczęstunek dla zawodników i kibiców. Mamy nadzieję, że tego typu rozgrywki na stałe wpiszą się w kalendarz gminnych imprez i zachęcą kolejnych sympatyków do udziału w tej imprezie, a trybuny zapełnią się do ostatniego miejsca.
Turniej odbył się dzięki funduszom przekazanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach.


   


Galeria


dodała: Adam Michala [08.02.2011]


Informacja
Koniec roku skłania do refleksji. Pora więc, dokonać podsumowania trzeciej edycji projektu „Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny” której realizacja właśnie dobiegła końca. Czternaście osób (pięciu mężczyzn oraz dziewięć kobiet), wybranych spośród bezrobotnych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w kwietniu 2010 r. podpisało kontrakt socjalny przystępując do udziału w w/w projekcie.
Długotrwałe bezrobocie niesie za sobą wiele niekorzystnych zjawisk społecznych takich jak wykluczenie zawodowe, a w konsekwencji spadek poziomu życia rodzin. Niezmiernie ważne jest więc podejmowanie działań których celem jest wspieranie jednostki w jej dążeniach do samodoskonalenia i aktywizacji zawodowej. Beneficjenci projektu „Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny” mają możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego oraz zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Z każdą nową edycją projektu podejmowane są starania aby oferowany wachlarz szkoleń był coraz szerszy i bardziej różnorodny. W 2010 r. uczestniczące w projekcie panie nabywały umiejętności w zawodach fryzjerka, krawcowa, kosmetyczka, florystyka. Zgłębiały także tajniki obsługi komputera. Panowie natomiast, uczęszczali na kursy: budowlany, wózków jezdniowych, magazyniera z obsługą komputera i kasy fiskalnej. Niezależnie od płci niemal wszyscy beneficjenci ukończyli kurs prawa jazdy. Ubiegłoroczne działania zakończone został szkoleniem z zakresu autoprezentacji – poprawy wizerunku.
29 grudnia 2010 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się spotkanie wieńczące trzecią edycję projektu: „Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny”. W uroczystości, która miała charakter kameralny wzięli udział uczestnicy projektu, oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach. Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, wrażeń oraz uwag.
Trzecia edycja projektu „Program Aktywnej Integracji Bezrobotnych Gminy Rędziny” przeszła do historii, ale nowy rok to nowe wyzwania i nowa, czwarta już edycja projektu, której rozpoczęcie planowane jest na wiosnę.
Zainteresowanych udziałem w w/w przedsięwzięciu bezrobotnych klientów GOPS- Rędziny serdecznie zapraszamy do współpracy. Natomiast ubiegłorocznym uczestnikom życzymy powodzenia w efektywnym wykorzystaniu zdobytych kwalifikacji.

   

dodała: Dorota Janus [03.02.2011]


Informacja


dodała: Irena Bazan [13.01.2011]


Informacja


Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 10 stycznia 2011 roku /tj. poniedziałek/ o godz.13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny III sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. część porządkowo -wstępna:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zmiany uchwały Nr XXV/80/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2. Ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego.
3. Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

III. Informacje i zapytania

1. Wnioski, zapytania radnych i sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [14.01.2011]


Aktualności

                                               


Okazaliśmy serce i hojność


Zagrała orkiestra
Sukcesem zakończył się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Rędziny. W trakcie niedzielnej kwesty wolontariusze zebrali w gminie 8.768,06 zł.
- Jestem bardzo szczęśliwa, że nasz udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zakończył się tak wspaniale – mówi szefowa gminnego sztabu WOŚP Ligia Salita. – To naprawdę bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę fakt, iż u nas finał ograniczył się wyłącznie do ulicznej zbiórki pieniędzy. Mieszkańcy gminy Rędziny wykazali się w tym roku hojnością i wspaniałym sercem. Chętnie wspierali akcję i pomagali chorym dzieciom. Dziękuję im za to serdecznie. Dziękuję także wszystkim wolontariuszom oraz innym osobom, które pomogły nam w przeprowadzeniu finału. Mam nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie, a wynik zbiórki będzie jeszcze lepszy.

dodała: Irena Bazan [11.01.2011]


AktualnościWOŚP w naszej gminie


Jak co roku w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączą się mieszkańcy gminy Rędziny. W niedzielę 9 stycznia z puszkami kwestować na rzecz chorych dzieci ruszy ośmiu wolontariuszy. Podobnie jak w trakcie ubiegłorocznego finału będą to nauczyciele gminnych placówek oświatowych. Wcześniej przeprowadzą oni zbiórkę w swoich szkołach, zachęcając do wsparcia akcji Jurka Owsiaka uczniów. Niedzielna zbiórka odbywać się będzie na ulicach większości miejscowości w gminie. W trakcie tegorocznego XIX finału WOŚP gminny sztab orkiestry pracować będzie pod kierunkiem Ligii Sality. Kwestować będą: Iwona Szczepka z Gminnego Publicznego Przedszkola im. J. Brzechwy (podobnie jak szefowa sztabu), Anna Mączka – Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka, Renata Kowalczyk – Gimnazjum nr 1, Małgorzata Dziuba – Szkoła Podstawowa im. K. Pułaskiego, Iwona Badowska i Kamila Tomczyk – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej, Dagmara Mazurek – Zespół Szkół w Rudnikach oraz Mirosława Majchrowska – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka. W środę wolontariusze spotkali się w Urzędzie Gminy. Omówili plan niedzielnego kwestowania, a także poinformowali o ulicznej kweście wójta Waldemara Chmielarza. Jak co roku w podliczania zebranych w trakcie akcji Jurka Owsiaka pieniędzy pomogą wolontariuszom pracownicy urzędu.

   

dodała: Irena Bazan [05.01.2011]


Informacja


Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy –uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 10 stycznia 2011 roku /tj. poniedziałek/ o godz.13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny III sesję Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I. część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany uchwały Nr XXV/80/2008 Rady Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2. Ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego.
3. Trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

III. Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania radnych i sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [04.12.2011]


:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
informatyk