Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl


INFORMACJA O WYDAWANIU ŻYWNOSCI Z PROGRAMU P.E.A.D.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje, że w ramach podpisanej umowy przez Pana Wójta Gminy Rędziny Waldemara Chmielarza, a Bankiem Żywności w Częstochowie, Gmina Rędziny jest partnerem w realizacji Programu " Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej" P.E.A.D.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w terminie od maja do października 2013r. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach wydawali artykuły żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy.
Pomocą w formie żywności zostało objęte 460 osób - łącznie 202 rodziny. Dla Gminy Rędziny produkty dostarczał Bank Żywności w 4 terminach tj.: maj, czerwiec, wrzesień, październik, w łącznej ilości 14 ton.
Współpraca z Bankiem Żywności w realizacji programu P.E.A.D. jest bardzo pomocna dla mieszkańców Gminy, w dużej mierze zaspokoiła ich potrzeby żywnościowe.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach będzie czynił starania, aby w najbliższych latach kontynuować współpracę z Bankiem Żywności w Częstochowie.

 

dodała: Barbara Gołda [22.10.2013]
SKO Blog miesiąca

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie "SKO Blog Miesiąca" organizowanym przez PKO BP polegającym na odwiedzaniu, komentowaniu i ocenianiu działań podejmowanych w naszej szkole w celu propagowania idei przedsiębiorczości. Blog szkoły można odwiedzać pod adresem http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-szkola-podstawowa-im.-janusza-korczaka-w-koscielcu i klikać polubienia "Oceń Blog", które mają wpływ na pozycję szkoły w rankingu 440 szkół z całej Polski.

opiekun SKO
Joanna Kachniarz

 

dodała: Irena Bazan [16.10.2013]


Informacja

Nagrody dla pedagogów


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Gminy Rędziny odbyło się spotkanie z pedagogami naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz nauczyciele, którzy w tym roku uhonorowani zostali Nagrodą Wójta Gminy Rędziny. W tym roku nagrody otrzymali: Aneta Kubacka-Kweczke ze Szkoły Podstawowej w Rędzinach, Małgorzata Ciecierska ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu, Magdalena Sawicka ze Szkoły Podstawowej w Rędzinach -Osiedlu, Magdalena Stoszek ze Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Alicja Łoboda ze Szkoły Podstawowej w Koninie, Beata Gulińska z Gimnazjum nr 1 w Rędzinach, Monika Kyzioł z Gimnazjum nr 2 w Rudnikach, Małgorzata Lipińska z Przedszkola w Rędzinach -Osiedlu, Bożena Lasak ze Szkoły Podstawowej w Koninie, Katarzyna Busz i Agnieszka Rydecka obie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach oraz Barbara Młyńczak z Przedszkola w Kościelcu. Nagrody oraz kwiaty przekazał nauczycielom wójt Waldemar Chmielarz.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [16.10.2013]
BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE
 

dodał: Kamil Ślęzak [15.10.2013] 

dodała: Irena Bazan [11.10.2013]


Informacja

Jubileusze małżeńskie


Osiemdziesiąt osiem par z terenu gminy Rędziny obchodziło wspólnie rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Przez dwa dni małżonkowie podzieleni na dwie grupy uczestniczyli w uroczystościach, które każdego roku dla jubilatów przygotowuje Urząd Stanu Cywilnego w Rędzinach i tutejszy Urząd Gminy.
Od blisko dwudziestu lat w gminie wspólnie świętują nie tylko małżeństwa, które obchodzą w danym roku Złote Gody, ale także pary mające za sobą mniejszy, ale także piękny staż małżeńskich - jubilaci obchodzący 35-lecie, 40-lecie i 45-lecie. Co roku również w gronie dostojnych gości pojawiają się pary, które stanęły na ślubnym kobiercu 55 i więcej lat temu.
W tym roku, wzorem lat ubiegłych, z powodu dużej liczby jubilatów, obchody podzielono na dwa dni. W każdym z tych dni scenariusz święta był taki sam - uroczysta msza święta, a później spotkanie w Domu Przyjęć Weselnych Castello w Rudnikach. W tym roku mszę dla małżeństw odprawiono w kościele pw. Św. Otylii w Rędzinach. Nabożeństwo poprowadził ks. Jan Marczewski, proboszcz tamtejszej parafii. Po mszy wszyscy udali się na salę do Rudnik, gdzie kierownik rędzińskiego USC Anna Dondela wraz z wójtem gminy Waldemarem Chmielarzem wręczyli jubilatom kwiaty, dyplomy i drobne upominki. Dodatkowo małżeństwa, które obchodziły w tym roku 50. rocznicę ślubu otrzymały medale przyznawane za długoletnie pożycie przez Prezydenta RP. Medale w imieniu prezydenta wręczył wójt Waldemar Chmielarz.
Jak na wesołą, ale podniosłą uroczystość przystało, był uroczysty toast wzniesiony szampanem, a także tort oraz obiad. Dla wszystkich jubilatów wystąpiły dwa zespoły wokalne działające w gminie. Pierwszego dnia dla małżeństwa zaśpiewała grupa Jarzębina, a w drugim dniu obchodów - zespół Kościelanki.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [08.10.2013]


Informacja

Święto emerytów w GOK-u


W środę, 2 października w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Dzień Seniora obchodzili członkowie Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działającego w Rędzinach. W uroczystych obchodach święta osób starszych wzięło udział, jak co roku, kilkadziesiąt osób. Z życzeniami dla seniorów pośpieszyli przedstawiciele Urzędu Gminy Rędziny - sekretarz gminy Anna Moroń-Mielczarek, przewodniczący Rady Gminy Rędziny Roman Pakuła, a także reprezentująca zaprzyjaźnioną z kołem firmę Cemex Bożena Cieślik. Kwiaty i życzenia na ręce prezes koła Kazimiery Rospondek przekazały także _ dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach Joanna Kmiecik oraz dyrektorka redzińskiego GOK-u - Jolanta Brzozowska-Ciura. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz okręgowych związku oraz zaprzyjaźnionego z rędzińskimi emerytami koła z Mstowa.
Wzorem poprzednim lat w trakcie obchodów Dnia Seniora w trakcie uroczystości wręczono kwiaty i dyplomy wszystkim jubilatom, którzy niedawno obchodzili urodziny. 85. urodzin świętowali: Henryk Łęgowik i Ryszard Kuban, 80. rocznicę narodzin - Irena Suska, Alicja Korczak, Franciszek Bławat, Stefan Chereźniak i Bogusław Kociński, a 75-lecie: Wiesława Derda, Teresa Lipińska, Alina Chereźniak, Edward Nowak, Leszek Wawrzak i Marian Cierniak, a 70. rocznicę urodzin - Maria Brączek, Genowefa Cierniak, Józefa Świątkiewicz i Bogumił Saternus.
Po części oficjalnej przyszedł czas na wspaniałą zabawę taneczną, która trwała kilka godzin.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [08.10.2013]
Wójt Gminy Rędziny informuje, ze w zakładce "Konsultacje społeczne" umieszczony został projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. Zainteresowane organizacje pozarządowe prosimy o zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie uwag i opinii do projektu uchwały na obowiązującym formularzu, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od jego publikacji.

 

dodał: Kamil Ślęzak [27.09.2013] 

dodała: Irena Bazan [25.09.2013]


Zebrania Sołeckie

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 27 września 2013 roku /tj. piątek/ o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 "Dobre podstawy lepsza przyszłość" nr projektu WND-POKL.09.01.02-24-191/13
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rędziny Nr XXXIV/60/2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2013-2021.
6. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [25.09.2013]


Informacja

I GMINNY MARSZOBIEG PRZEŁAJOWY oraz NORDIC WALKING - RĘDZINY 2013


W niedzielę 22 września o godz. 10.00 w kamieniołomie Lipówka w Rudnikach rozpoczęto zapisy uczestników do I Gminnego Marszobiegu Terenowego Rędziny 2013. To kolejna propozycja spędzania wolnego czasu dla całych rodzin z terenu naszej gminy. I tym razem okazało się że jest potrzeba takiej formy zajęć. Ku zaskoczeniu organizatorów na starcie biegu pojawiła się prawie 100 zainteresowanych.
Uczestników podzielono na trzy grupy wiekowe. Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły dzieci ze szkół podstawowych - tu podziękowanie dla dyrekcji Szkoły Podstawowej w Koninie i opiekunów pani Beaty Pruban i pani Renaty Minkiny, które wraz z 25 osobową grupą uczniów pokonały dystans 1,8 km. Na mecie pierwszy pojawił się uczeń szkoły podstawowej w Koninie - Patryk Krzynowek a w kategorii dziewcząt jako pierwsza dobiegła Maja Gołda. Po wręczeniu statuetek przez panią dyrektor GOK w Rędzinach panią Jolantę Brzozowską Ciurę najlepszym zawodnikom do biegu przystąpiła młodzież gimnazjalna i szkół średnich. W kategorii dziewcząt tę rywalizację wygrała Anita Reterska z Michałowa a w kategorii chłopców zwyciężył Michał Gradowicz z Rędzin Osiedla uzyskując najlepszy wynik biegu: 6min. 12 sek. Po tych biegach do rywalizacji przystąpiła trzecia największa grupa amatorów biegu i Nordick Walking. Na starcie stanęło ponad 50 osób w śród których obok uczestników indywidualnych pojawiły się całe rodziny - najmłodsza uczestniczka miała zaledwie 9 miesięcy. Zosia z Rudnik przebyła trasę z tatą i babcią. W tej grupie wiekowej najszybciej pokonała trasę pani Małgosia Skwarek z Rudnik a zwycięską statuetką w kategorii mężczyzn odebrał pan Michał Olkisz z Częstochowy. Dzięki sponsorom, każdy z uczestników biegu otrzymał pamiątkową koszulkę z nadrukiem a najmłodsi dodatkowo otrzymali pamiątkowe medale, czapeczki i drobne upominki. Wśród uczestników były rozlosowane również nagrody rzeczowe wręczone przez przedstawiciela Urzędu Gminy w Rędzinach panią Annę Moroń - Mielczarek.
Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowej fotografii. Szczególne podziękowania dla pracowników GOK w Rędzinach a także dla Klaudii Rybak, Pauliny Ziętal, Juli Wolskiej, Martyny Taborek, Mateusza Gajdy i Łukasza Michalaka za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy.

Sponsorzy marszobiegu:

GKRPA w Rędzinach,
Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość
Firma KASZKIET z Częstochowy
Firma CEMEX Rudniki
Koordynatorzy marszobiegu: Bożena Cieślik, Adam Michalak

 

Galeriadodała: Irena Bazan [24.09.2013]


Zebrania Sołeckie

Zawiadamiamy mieszkańców o zebraniach sołeckich. Tematami spotkań będą: Fundusz Sołecki na rok 2014 oraz sprawy bieżące.

Oto harmonogram zebrań:
Kościelec - 18 września godz. 18.00, remiza OSP w Kościelcu
Konin - 19 września godz. 18.00, remiza OSP Konin
Rudniki - 20 września godz. 18.00, remiza OSP w Rudnikach
Rędziny Wyrazów - 21 września godz. 18.00, Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinach
Rędziny Kolonia - 23 września godz. 18.00, Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Rędzinach
Marianka Rędzińska - 24 września godz. 18.00, Gminny Ośrodek Kultury w Mariance Rędzińskiej
Rędziny Okupniki - 25 września godz.18.00, Szkoła Podstawowa im. K. Pułaskiego w Rędzinach Osiedlu

Prosimy o liczny i czynny udział w zebraniach.

dodał: Kamil Ślęzak [16.09.2013]


Informacja

Święto plonów w Kościelcu


Jak co roku mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kościelcu uczczono w gminie Rędziny święto plonów. Tradycyjnie uroczystość przygotowały panie z zespołu śpiewaczego Kościelanki. W sobotę, 7 września przyniosły one do świątyni piękny wieniec dożynkowy, który wykonały na tegoroczne dożynki powiatowe. W paniami do kościoła przyszli wójt Waldemar Chmielarz, radna Jolanta Palacz oraz sołtys Kościelca Ryszard Kowalczyk. Kościelakom towarzyszyli strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze sztandarem.
Mszę dziękczynną za plony odprawił ks. proboszcz Władysław Walczak.
Następnego dnia po gminnych uroczystościach Kościelanki wraz ze swoim przepięknym wieńcem uczestniczyły w XIV Dożynkach Powiatowych w Dąbrowie Zielonej.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [11.09.2013]
1 GMINNY MARSZOBIEG TERENOWY
 

dodał: Kamil Ślęzak [11.09.2013]


Informacja

Dożynki powiatowe


W niedzielę 8 września w Dąbrowie Zielonej odbyły się XIV Dożynki Powiatowe. Jak co roku na powiatowym święcie plonów obecna była delegacja naszej gminy. Znaleźli się w niej: wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Rędziny Roman Pakuła, radna Grażyna Dudzik oraz panie z Zespołu Śpiewaczego Kościelanki, które jak zwykle przywiozły na dożynki piękny wieniec.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się dziękczynną mszą świętą, którą celebrował ks. Prałat Jerzy Kuliberda Dyrektor Wydawnictwa Archidiecezjalnego w Częstochowie w asyście miejscowego proboszcza ks. Honorata Nowaka.
Po nabożeństwie przedstawiciele gmin powiatu częstochowskiego przeszli w barwny korowodzie na boisko szkolne, gdzie odbyły główne uroczystości święta plonów. Na czele korowodu jechała - w asyście konnej policji - bryczka wioząca gospodarzy XIV Dożynek Powiatowych: starostę częstochowskiego Andrzeja Kwapisza i wójt gminy Dąbrowa Zielona Marię Włodarczyk, a także starostów dożynkowych: Agnieszkę Frukacz mieszkankę wsi Ulesie i Włodzimierza Wojtalę mieszkańca wsi Raczkowice.
W trakcie uroczystości odbyła się prezentacja twórczości artystycznej gmin powiatu częstochowskiego, w której udział wzięły Kościelanki.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [11.09.2013]


Informacja

Festyn u strażaków


W niedzielę 1 września przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach odbył się festyn, który został połączony z uroczystym przekazaniem strażakom nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Samochód marki Iveco, który otrzymali druhowie z Rędzin, kosztował 350 tys. złotych. Auto kupione zostało ze środków pochodzących z gminy - samorząd Rędzin przekazał na ten cel 300 tys. złotych - oraz dotacji od Zarządu Głównego ZOSP RP. Uroczystego aktu przekazania pojazdu dokonał wójt Waldemar Chmielarz. Po tej części uroczystości nadszedł czas na wspólną zabawę wszystkich sympatyków rędzińskiej straży. Na scenie zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Mykanowa. Koncertowi towarzyszył pokaz mażoretek. Koncert muzyków z Mykanowa nie zorganizowano przypadkowo. Przy OSP w Rędzinach reaktywowana będzie niebawem orkiestra dęta. Rusza właśnie nabór do grupy, której powstanie zostało sfinansowano m.in. będzie dotacji unijnej. Pokaz umiejętności mykanowskiej orkiestry miał zachęcić młodych mieszkańców naszej gminy do gry w powstającej w Rędzinach orkiestrze. Poza muzykami z Mykanowa w trakcie festynu na scenie zaprezentowały się również miejscowe zespoły śpiewacze: "Kościelanki", które wykonały m.in. napisany przez siebie na tę okazję utwór, oraz "Jarzębina".

 

Galeriadodała: Irena Bazan [04.09.2013]


Informacja

W związku z planowanymi ćwiczeniami obronnymi na terenie powiatu częstochowskiego w dniach 11 - 13.09.2013 , mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów lub krótkotrwałe wstrzymanie działalności niektórych komórek w Urzędzie Gminy Rędziny

dodał: Kamil Ślęzak [02.09.2013]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 30 sierpnia 2013 roku /tj. piątek/ o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XLI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
4. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [28.08.2013]


Informacja

Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2013 rokuLista 1- Rędziny ul. Herberta, Ołowianka. Dębowa, Lipowa, Szkolna, Sienkiewicza, Miłosza, Żeromskiego, Reymonta, Orzeszkowej, Nałkowskiej, Kocha, Zapolskiej, Baczyńskiego, Prusa, Jaskrowska, Polna, Mstowska,

Lista 2- Rędziny ul. Wolności, Cmentarna, Wrzosowa, Ugoda, Bankowa

Lista 3- Rędziny i Rudniki - Miejscowość: RĘDZINY ul.Piaskowa, Łąkowa, Stawowa, Żabia, Okupnicka, Wesoła, Fabryczna Miejscowość: RUDNIKI ul. Dworcowa, Domy Kolejowe, Ogrodowa, Szkolna, Pocztowa, Wodnica, Wojska Polskiego, Glinianki

Lista 4- Rędziny i Rudniki - Miejscowość: RĘDZINY ul. Kpt. S.Wiznera, Działkowiczów, Nowa, Witosa , Konwaliowa Miejscowość: RUDNIKI ul. Lipówka, Częstochowska, Strażacka, Mstowska

Lista 5- Rędziny i Rudniki - Miejscowość: RUDNIKI ul.Polna, Dolna, Grzybowska, Warszawska, Stawowa, Wesoła, Leśna, Słoneczna, Stalowa

Lista 6- Marianka, Rędziny i Rudniki - Miejscowość: MARIANKA RĘDZIŃSKA ul.Srebrna, Prosta, Kwiatowa Miejscowość: RUDNIKI: ul. Willowa Miejscowość: RĘDZINY: ul. Kościuszki

Lista 7- Konin - Miejscowość: KONIN ul.Słoneczna, Leśna, Zakładowa, Kielecka, Rędzińska, Sadowa, Wapienna, Ogrodowa, Parkowa, Szkolna, Kościelna

Lista 8- Kościelec i Karolina - Miejscowość: KOŚCIELEC + KAROLINA ul.Krótka, Miodowa, Ogrodowa, wiatrakowa, Wolności, Żabia, KAROLINA

Lista 9- Kościelec i Madalin - Miejscowość: KOŚCIELEC + MADALIN ul. Jana Pawła II, Madalińska, Młyńska, Mykanowska, Nowa, Warszawska MADALIN

dodał: Kamil Ślęzak [26.08.2013]


Informacja

Informacja dla mieszkańców Gminy Rędziny dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od 1 września 2013r. firma: PZOM Waldemar Strach będzie odbierała odpady komunalne z nieruchomości na terenie Gminy Rędziny
Opady komunalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą z częstotliwością 1 raz w m-cu - zgodnie z dostarczonym harmonogramem.
Opady komunalne z zabudowy wielorodzinnej (bloki) odbierane będą z częstotliwością 2 razy w tygodniu - zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

1.Przy zadeklarowaniu segregacji odpadów właściciel oprócz pojemnika otrzyma worek do segregacji łącznie papieru,tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielo-materiałowych, worek na szkło oraz worek do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Wykaz odpadów, które można, a których nie wolno wrzucać do worków przedstawia niżej zamieszczona tabela:

2.Do pojemnika na odpady zmieszane można wrzucać pozostałe odpady zmieszane niewymienione w pkt. 1.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać raz na kwartał zgodnie z poniższym terminarzem wnoszenia opłat.
Opłaty winny być uiszczane :
za I kwartał do 15 marca danego roku
za II kwartał do 15 czerwca danego roku
za III kwartał do 15września danego roku
za IV kwartał do 15 grudnia danego roku

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy podane powyżej.

Wpłat należy dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy przelewem na rachunek bankowy
w PKO BP SA II O/Częstochowa Nr 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150- z dopiskiem opłata za śmieci.

Kasa Urzędu Gminy czynna jest w godz. 800 - 1330

3. Dane Informacyjne firmy wywozowej
PZOM Waldemar Strach
42-274 Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1
Biuro Obsługi Klienta: Konopiska, ul. Przemysłowa 7
Godz. urzędowania: 600 - 1400
Tel. 34 328- 29 -93, 329-92-29


Ulotka do pobrania

dodał: Kamil Ślęzak [26.08.2013]
Orkiestra Dęta nabór
 

dodał: Kamil Ślęzak [26.08.2013]


Informacja


Informacja na temat wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym
Urząd Gminy Rędziny informuje, że druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny, ul. Wolności nr 87, pokój nr 12, lub pobrać drogą elektroniczną ze strony Urzędu Gminy Rędziny
Wypełnione wnioski należy składać w terminie do 15 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Rędziny
Warunkiem uzyskania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu na członka rodziny nieprzekraczająca kwoty 456,00 zł (netto).
Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rędziny
42-242 Rędziny, ul. Wolności nr 87, pokój nr 12
lub pod numerem telefonu 34 3279-014, 34 3279-085
w godzinach 8,00 - 15,00

Formularz wniosku

dodał: Kamil Ślęzak [21.08.2013]


Informacja


Uprzejmie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych nastąpi w dniach:

1.Rędziny wywóz w dniu 09.08 (piątek)

2.Rudniki wywóz w dniu 12.08 (poniedziałek)

3.Konin, Marianka Rędzińska wywóz w dniu 14.08(środa)

4.Kościelec, Madalin, Karolina wywóz w dniu 16.08 (piątek)

Worki lub pojemniki prosimy wystawić przed posesję w wyznaczonych terminach do godziny 7:00.

Jednocześnie przypominamy, że osoby które do tej pory nie złożyły deklaracji są zobowiązane do niezwłocznego dostarczenia jej do Urzędu Gminy Rędziny.

dodała: Małgorzata Świącik [01.08.2013]


Informacja


INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy Rędziny informuje, co następuje:
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 15 września danego roku,
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość wnoszenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przy czym okresem rozliczeniowym są terminy podane powyżej.


Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo Miesięczna opłata za odpady segregowane Miesięczna opłata za odpady niesegregowane
1 do 3 osób 17,00 zł 34,00 zł
od 4 do 6 osób 27,00 zł 54,00 zł
powyżej 6 osób 37,00 zł 74,00 zł

WPŁATY MOŻNA DOKONYWAĆ W KASIE URZĘDU GMINY RĘDZINY W GODZINACH OD 8.00 DO 13.30 LUB NA NUMER KONTA PKO BP SA II O/Częstochowa 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150
ZA III KWARTAŁ 2013 R. OPŁATĘ NALEŻY WNIEŚĆ DO 15 WRZEŚNIA 2013R.

dodała: Małgorzata Świącik [01.08.2013]


Informacja


"Zaplanuj swoją przyszłość" - przez edukację do specjalisty
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w projekcie "Zaplanuj swoją przyszłość" - przez edukację do specjalisty, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Działanie 9.5. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" realizowanego przez Fundację Alea, pod patronatem wójta gminy mgr Waldemara Chmielarza .
Projekt będzie realizowany w terminie 02.09.2013 - 27.11.2013r.

Szczególy
Formularz zgloszeniowy 9.5
Oswiadczenie o statusie osoby bezrobotnej
Oswiadczenie o statusie osoby nieaktywnej
Regulamin rekrutacji

dodał: Kamil Ślęzak [31.07.2013]


Informacja GZK


Informuje, że od 01 sierpnia zostaje zlikwidowany przystanek przy Katedrze - ul. Ogrodowa,
przystanek zostaje przeniesiony na ul. Piłsudskiego

dodał: Kamil Ślęzak [30.07.2013]


Informacja


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Gminnego Przedszkola Publicznego w Rędzinach Osiedlu przy ul. Broniewskiego 7

Ogłoszenie

dodał: Kamil Ślęzak [19.07.2013] 

dodała: Anna Kwarta [17.07.2013]


Informacja

Konkurs fotograficzny pt. "Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu"


Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich OGŁASZA Konkurs fotograficzny pt. "Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu" Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz "dobrych praktyk" służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
a) I kategoria - Tradycja.
b) II kategoria - Krajobraz.
c) III kategoria - "Dobre praktyki" w zakresie rozwoju śląskiej wsi
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice,
Wydział Terenów Wiejskich - Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem "Konkurs fotograficzny - Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu".
Zgłoszenia należy składać do dnia 20 września 2013 roku. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2013 r.
Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sekretariat Regionalny KSOW
Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
Tel/fax. (032) 77 40 549
E-mail: awasowicz@slaskie.pl

 

dodała: Irena Bazan [16.07.2013]


Informacja

Rodzinna niedziela


Na placu przed Gminną Halą Sportową w Rędzinach odbył się coroczny festyn rodzinny pod hasłem "Barwy lata". Jak zwykle zabawę dla całych rodzin przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach.
Jak na festyn rodzinny przystało, o programie znalazły się atrakcje, które adresowane były zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Na placu stanęły dmuchańce, a także inne typowe dla wesołych miasteczek atrakcje dla najmłodszych. Maluchy zabawiali przez cały festyn animatorzy, którzy malowali buzie i wyczarowywali z baloników zwierzątka i inne ciekawostki, a także przeprowadzili bajkowy konkurs.
Na scenie zaprezentowały się podopieczne Studia Piosenki działającego przy rędzińskim GOK-u, a także zespół Jarzębina.
Gwiazdą niedzielnego festynu był znany satyryk Tadeusz Drozda.
Przez cały czas czynne były stosika gastronomiczne, a także loteria fantowa. Festyn poprzedził turniej piłki nożnej, który przeprowadzono na pobliskim Orliku.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [16.07.2013]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny


Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 17 lipca 2013 roku /tj. środa/ o godz. 8,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/18/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15.03.2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/14/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15.03.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny.
5. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [12.07.2013]


Informacja

Informujemy mieszkańców, że Urząd Pocztowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy w Rędzinach zmienił godziny urzędowania. Placówka będzie odtąd czynna od godziny 12:00 do godziny 19:00.

 

dodał: Kamil Ślęzak [10.07.2013] 

dodała: Irena Bazan [08.07.2013]


Informacja

Wójt Gminy Rędziny ogłasza konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/14/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny, oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/18/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Konsultacje będą prowadzone w dniach od 03 lipca 2013 roku do 16 lipca 2013r. do godz. 15.30. Projekty uchwał zostały zamieszczone:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl (zakładka konsultacje społeczne)

Wszelkie uwagi dotyczące ww. uchwał można składać:
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Rędziny, 42-242 Rędziny, ul. Wolności 87
- drogą elektroniczną na adres: odpady@redziny.pl

 

dodała: Małgorzata Świącik [03.07.2013]


Informacja

Uprzejmie informujemy, że wywóz odpadów komunalnych nastąpi w dniach:


1.Rędziny wywóz w dniu 09.07 (wtorek)
2.Rudniki wywóz w dniu 10.07 (środa)
3.Kościelec, Madalin, Karolina wywóz w dniu 11.07 (czwartek)
4.Konin, Marianka Rędzińska wywóz w dniu 12.07(piątek)

Worki lub pojemniki prosimy wystawić przed posesję w wyznaczonych terminach do godziny 7:00.

Jednocześnie przypominamy, że osoby które do tej pory nie złożyły deklaracji są zobowiązane do niezwłocznego dostarczenia jej do Urzędu Gminy Rędziny.

 

dodała: Małgorzata Świącik [28.06.2013]


Informacja

Informacja dotycząca gospodarki odpadami


Jak już wcześniej informowaliśmy od 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Z końcem czerwca rozwiązane zostały wszystkie umowy zawarte pomiędzy właścicielami poszczególnych posesji, a firmami świadczącymi usługi wywozu śmieci.
Od 1 lipca obowiązek usuwania odpadów przejmie gmina. Zgodnie z zasadami zamówień publicznych wybór podmiotu gospodarczego, który będzie odbierał śmieci musi odbyć się w drodze przetargu nieograniczonego. W celu zminimalizowania kosztów oraz sprawniejszego przeprowadzenia postępowania przetargowego 9 gmin powiatu częstochowskiego w tym Rędziny, zorganizowało wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetarg ogłoszony został 13 kwietnia 2013 roku. Oferty złożyły trzy firmy:
1. SITA POŁUDNIE Sp. z o.o.
2. Remondis Sp. z o.o
3. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach
Komisja przetargowa dokonała analizy ofert pod względem kompletności wymaganych dokumentów. Wybrana została firma, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla naszej gminy tj. Remondis.
Następnie odbyło się spotkanie wójtów gmin z przedstawicielem firmy, która wygrała przetarg w celu podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zadania.
Niestety nie doszło do podpisania umowy, ponieważ oferent odmówił jej zawarcia nie wskazując przyczyn rezygnacji.
Gminy podjęły wówczas rozmowy z kolejnymi firmami, które zaoferowały wyższe ceny, które również odmówiły podpisania umowy.
Zachowanie firm jest zastanawiające, gdyż w odpowiedzi na ogłoszenie w/w firmy złożyły oferty cenowe, które uznały za opłacalne dla siebie. Żadna z firm nie odwoływała się od wyników przetargu, ani też samego rozstrzygnięcia czyli przetarg był przygotowany prawidłowo i nie budził żadnych wątpliwości.
Wobec zaistniałej sytuacji każda z gmin musi podjąć indywidualnie tymczasowe rozwiązanie.
Posesje, które dotychczas korzystały z usług Remondisu i Sity i mają pojemniki na śmieci, w dalszym ciągu mogą z nich korzystać. Pozostałe posesje otrzymają stosowne worki na śmieci, które będą zabierane w określony dzień miesiąca lipca. Ponieważ w niektórych posesjach wywóz odpadów w czerwcu został dokonany, firmy mogą odebrać odpady powstałe przed 1 lipca za dodatkową opłatą. Gmina nie może partycypować w uiszczaniu opłaty za odpady wyprodukowane przed 1 lipca.
Szczegółowe dane o terminie i sposobie rozprowadzania worków oraz harmonogramie odbioru śmieci poinformujemy po podpisaniu umowy.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla gminy Rędziny indywidualnie.

Zaistniała sytuacja nie wyniknęła z winy Urzędu Gminy, ale wszystkich mieszkańców przepraszamy za powstałe utrudnienia.

 

dodała: Irena Bazan [27.06.2013]


Informacja

Nagrody dla najlepszych


W Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kościelcu odbyło się podsumowanie wszystkich konkursów tematycznych i przedmiotowych, które zorganizowane zostały w mijającym roku szkolnym pod patronatem Wójta Gminy Rędziny. Na uroczystości nagrody książkowe wręczono laureatom konkursów zarówno ze szkół podstawowych i gimnazjów, jak i gminnych przedszkoli. Obecni byli przedstawiciele wszystkich placówek oświatowych działających w gminie oraz wójt Waldemar Chmielarz.
Przedszkolaki otrzymały nagrody m.in. za udział w gminnym konkursie kolęd, konkursie plastycznych i quizie językowym. Uczniów nagrodzono za udział w konkurach przedmiotowych, np. konkursie matematycznym i językowym.
W trakcie spotkania wyróżniono także laureatów konkursu na ulotkę o tematyce dotyczącej przemocy. Temu konkursowi patronowała Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [25.06.2013]


Informacja

Warsztaty modelarskie.


Gromada zuchowa "Podniebne Asy" ze Szkoły Podstawowej Kościelcu w dniu 29.05.2013r. uczestniczyła w warsztatach modelarskich, które przeprowadził dla nich Aeroklub Częstochowski. To nie tylko rozwijanie u najmłodszych zainteresowania lotnictwem, ale i świetne zajęcia praktyczno-techniczne. Większość dzieci, które uczestniczyły w warsztatach, jeszcze nigdy nie latała samolotem. Miały jednak możliwość zobaczyć jak wygląda lot samolotem, skoki spadochronowe z bliska., gdyż dyrektor pan Jacek Bogatko przygotował dla nich prezentację multimedialną , gdzie oglądając mogły poczuć choćby na chwilę emocje, które towarzyszą będąc w podniebnych przestworzach. Na zajęciach uczniowie wykonywali modele szybowców. Mariusz Wrona, instruktor z modelarni przy Aeroklubie Częstochowskim przywiózł sterty kadłubów, skrzydeł i stateczników, wykonanych ze specjalnego lekkiego materiału depronu, przypominającego styropian. Dzieci pieczołowicie pod okiem instruktora przyklejały specjalnym klejem modelarskim kolejne elementy samolotu. Zuchy nie mogły się doczekać, aż klej wyschnie aby wypróbować swój model . Następnie udaliśmy się na plac szkolny i tam urządziliśmy sobie próbne zawody ze swoimi statkami powietrznymi. Radości było co niemiara. - Ale to jest fajne! - słychać było komentarze dzieci, gdy udało im się wykonać model samodzielnie, który dodatku szybował w powietrzu. Następnie spędziliśmy pierwszą czerwcową niedzielę na lotnisku w Rudnikach! Aeroklub Częstochowski organizował tam widowiskowe zawody modelarskie "Młodzi Modelarze na start" dla dzieci i młodzieży. W niebo poleciały modele szybowców. Nowością były rzutki - klasa F1N, która do tej pory była dyscypliną modeli halowych. Właśnie w tej dyscyplinie brały udział "Podniebne Asy" I miejsce zajęła Natalia Klimaszewska z SP w Kościelcu. Nie tylko zwycięzcy ale wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali atrakcyjne nagrody. Była to aktywna niedziela spędzona w rodzinnym gronie. Zawody "Młodzi Modelarze na Start" są cykliczną, coroczną imprezą. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku też weźmiemy w nich udział.

Opiekun GZ "Podniebne Asy" - Renata Kowalczyk

 

Galeriadodała: Irena Bazan [18.06.2013]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 27 czerwca 2013 roku /tj. czwartek/ o godz.12, 00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I .Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2013 rok.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
3. Nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok:
a/ przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2012roku
b/ zapoznanie z opinią oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej
c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
d/ informacja o stanie mienia komunalnego Gminy
e/ dyskusja
f/ podjęcie uchwały.
4. Zmiany uchwały Nr XXXVI/17/2013 Rady Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (z kwietnia 2013r.).
6. Rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.
III .Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z kontroli Gminnego Przedszkola Publicznego w Kościelcu.
3. Przyjęcie protokołu z ostatnich dwóch sesji.
4. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [17.06.2013]


Informacja


KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RĘDZINACH

42-240 RUDNIKI ul. DWORCOWA 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Zastępca Kierownika Zakładu do spraw technicznych - 1 etat

Szczegóły
Lista Kandydatów spełniająca wymagania
Informacja o wyniku naboru

dodał: Kamil Ślęzak [07.06.2013]


Informacja

Szkoła nagrodzona
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu otrzymała nagrodę I stopnia - w wysokości 2000 zł w Ogólnopolskim Konkursie na Kronikę SKO.
Konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych w całym kraju, biorących udział w programie Szkolne Kasy Oszczędności prowadzonym przez PKO Bank Polski.
Konkurs podzielony był na dwa etapy: Etap Regionalny oraz Krajowy. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie SKO na Etapie Regionalnym było przygotowanie pracy konkursowej w postaci prezentacji multimedialnej, zgodnej z wytycznymi opisanymi w regulaminie.
Celem Konkursu było wyróżnienie szkół podstawowych, które w programie SKO wykazały się największą aktywnością i pomysłowością. Wdrażały edukację ekonomiczną wśród dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrabiania nawyku świadomego oszczędzania.

W edycji 2012/2013 udział wzięło prawie 500 szkół podstawowych z całej Polski. Nagrody finansowe o łącznej wartości ponad 430 tys. złotych otrzymało aż 361 szkół.

Opiekun SKO - Joanna Kachniarz

 

dodała: Irena Bazan [06.06.2013]


Informacja

Z okazji obchodów Światowego Dnia Środowiska Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z problematyką związaną z procesami oczyszczania ścieków poprzez organizację "otwartych drzwi". W dniu 5 czerwca br w godz 10:00 do 18:00 będzie można zwiedzać oczyszczalnie ścieków w Karolinie.

Szczegóły


 

dodała: Magdalena Grzebiela [04.06.2013]


Informacja

VII Rodzinny Rajd Rowerowy - Rudniki 2013


2 czerwca w niedziele 2013r odbył się kolejny już VII Rodzinny Rajd Rowerowy Rudniki 2013.
Na starcie o godz. 10.30 uczestników powitał Wójt Gminy Rędziny Waldemar Chmielarz, a 10 minut później ruszyliśmy w drogę. Nikt z uczestników tegorocznego rajdu chyba nie spodziewał się , że i tym razem pogoda nam sprawi miłą niespodziankę i jak na każdym z poprzednich rajdów będzie ciepło, a słońce będzie towarzyszyć podczas całej trasy. A jednak znowu się udało. Już od samego rana święciło słońce i bez obaw zgromadzonych na starcie ponad 240 uczestników mogło wyruszyć na trasę rajdu. Tegoroczna trasa była najdłuższą z wszystkich dotychczasowych wypraw liczyła około 30 km a jej punktem docelowym było sanktuarium Ojca Pio na Przeprośnej Górce, gdzie oprócz samego pięknego sanktuarium można było podziwiać wspaniałe widoki a także posilić się ciepłym posiłkiem przygotowanym przez organizatorów. Po krótkim wypoczynku udaliśmy się w drogę powrotną by o godz. 14.00 dojechać na metę rajdu gdzie tradycyjnie odbyło się losowanie nagród ufundowanych przez sponsorów które wręczyli: Waldemar Chmielarz wójt gminy Rędziny i sołtys Rudnik Andrzej Wolski Rzewuski. Nagrodę główną rower turystyczny wylosowała Dagmara Małolepszy z Kościelca.
Sponsorzy rajdu:
GKRPA w Rędzinach,
Fundacja Cemex Budujemy Przyszłość
Sołectwo Rudniki,
Mariola Bojarkiewicz -Sklepik Szkolny w Rudnikach,
Starostwo Powiatowe w Częstochowie,

Koordynator rajdu, Adam Michalak

 

Galeriadodała: Irena Bazan [04.06.2013]


Informacja

Dzień dziecka w remizie


1 czerwca w sali OSP Rudniki odbył się I Turniej Tenisa Stołowego organizowany przez radnego pana Norberta Sołtysa wraz z druhami strażakami z tejże jednostki. W turnieju rywalizowało aż 46 osób w czterech grupach wiekowych: żaki 3-6 szkoła podstawowa, młodziki 1-3 gimnazjum, kadeci- szkoła ponad gimnazjalna i seniorzy.
Po długiej rywalizacji w najmłodszej grupie na podium stanęli:
- chłopcy
1 miejsce Łukasz Borkowski, 2 miejsce Michał Piestrzyński, 3 miejsce Nikodem Pyka
- dziewczyny
1 miejsce Julia Wołek, 2 miejsce Julia Garus (były to jedyne dziewczynki z tej grupy wiekowej startujące w turnieju). Wyniki w grupie młodzików
- chłopcy
1 miejsce Dawid Terka, 2 miejsce Mateusz Tarnowski
- dziewczyny
1 miejsce Weronika Nocuń, 2 miejsce Julia Jarczok, 3 miejsce Klaudia Urbańska.
Grupa kadetów - na najwyższym stopniu podium stanęła jedyna i niepokonana w tej grupie wiekowej dziewczyna - Paula Krawczyk. Drugie miejsce Zajął Bartosz Nocuń, a trzecie - Krzysztof Rutkowski. Grupa seniorzy:
1 miejsce - Łukasz Palacz, 2 -miejsce Arkadiusz Ligocki i 3 miejsce Robert Krawczyk.
Każdy uczestnik otrzymał koszulkę z nadrukiem, a zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymali medale, dyplomów i nagrody rzeczowe, pozostali za uczestnictwo w turnieju otrzymali dyplomy. W trakcie turnieju organizator zapewnił dzieciom słodki poczęstunek, napoje i przekąskę.

Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie finansowe. Sponsorami turnieju byli:
- Urząd Gminy Rędziny,
- ZHU Danuta Chruszczel,
- Firma "Siatkopol" Agnieszka Dawid,
- Sklep spożywczy w Rudnikach Jacek Ujma,
- Studio Stylizacji Włosów - Dawid Foltyński,
- Wywóz nieczystości płynnych Mariusz Kuligowski,
- Ośrodek Szkolenia Kierowców "NORBI" Norbert Sołtys,

 

Galeriadodała: Irena Bazan [04.06.2013]


Dzień Dziecka

 

dodała: Irena Bazan [29.05.2013]
Zbiórka elektrośmieci
Wójt Gminy Rędziny informuje, że w dniu 11 czerwca 2013r. na terenie Gminy Rędziny będzie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci tj. zużyte telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony oraz inną niepotrzebną elektronikę.
Zbiórka odbędzie się w formie tzw. "wystawki". Wystarczy wystawić niepotrzebne elektrośmieci przed posesję przy ulicy w w/w dniu zbiórki do godz. 800, a zostaną one bezpłatnie odebrane.
Uwaga!!! Podczas akcji nie będą odbierane inne rodzaje odpadów niż wyżej wymienione.
 

dodała: Irena Bazan [29.05.2013]


Informacja

Potrafią oszczędzać


Przedstawiciele PKO BP II Oddziału w Częstochowie pani Beata Smolak oraz pan Stanisław Zalfresso Jundziłło przekazali na ręce uczniów kl. I oraz pani Urszuli Michalak, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu nagrodę za zajęcie I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Zimowe Oszczędzanie z SKO". Szkoła otrzymała tablicę multimedialną, projektor i laptop.
W uroczystości brał udział pan Waldemar Chmielarz, wójt gminy Rędziny, Pani Katarzyna Kowalczyk oraz pani Jolanta Rumin, przedstawiciele Rady Rodziców, uczniowie oraz nauczyciele.
W ramach podsumowania działań SKO w szkole przedstawiciele PKO BP ufundowali i wręczyli nagrody rzeczowe zwycięzcom Szkolnych Konkursów Plastycznych: "Pisanka dla żyrafki Lokatki" z okazji świąt Wielkanocnych, "Zakładka dla żyrafki Lokatki" zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz Szkolnego Konkursu Literackiego "Wierszyk dla Lokatki".
Laureatki konkursu literackiego Marta Szulc z kl. III, Roksana Biskup z kl. IV oraz Magdalena Rzemińska z kl. IV zaprezentowały swoje wiersze, które powstały dla ulubienicy SKO-wiczów żyrafy Lokatki z okazji jej 3. urodzin.
Pani Joanna Kachniarz, opiekun SKO zaprezentowała Kronikę SKO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu, w wersji elektronicznej, którą przekazano do oceny komisji konkursowej w Łodzi.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [28.05.2013]


Informacja

Targi Lotnicze w Rudnikach


Przez dwa dni, 25 i 26 maja, na lotnisku w Rudnikach trwały II Targi Lotnictwa Lekkiego Para Rudniki 2013. Imprezę zorganizował Aeroklub Częstochowski. Na lotnisku zaprezentowało się ponad czterdziestu wystawców - producenci i dystrybutorzy sprzętu lotniczego. Widzowie mogli obejrzeć wszystko, co z lataniem się wiąże: małe samoloty, szybowce, a także paralotnie oraz .latawce. Na miejscu można było nie tylko obejrzeć sprzęt, dzięki któremu człowiek wzbija się w powietrze, ale także dowiedzieć się, gdzie można się nauczyć latać lub skakać ze spadochronem.
Oficjalne otwarcie targów odbyło się w samo południe w sobotę. Otwarcia targów dokonali wspólnie z prezesem Aeroklubu Częstochowskiego Włodzimierzem Skalikiem, patronujący imprezie marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła i wójt gminy Rędziny Waldemar Chmielarz.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [27.05.2013]


Informacja

Klasycznie i w "łacinie"


Blisko 170 par z klubów tanecznych z całej Polski wystartowało w niedzielę, 26 maja w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Rędzinach. Imprezę po raz ósmy zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach. Tancerze z różnych kategorii tanecznych oraz różnych grup wiekowych rywalizowali w rędzińskiej Gminnej Hali Sportowej. Współorganizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Częstochowie, które ufundowało zwycięskim parom puchary.
Turniej trwał niemal cały dzień. Występy podzielono na trzy bloki startowe. Pierwszy rozpoczął się o godzinie 10, drugi o 13.30, a ostatni, w którym wystąpili tancerze najwyższych kategorii tanecznych - o godzinie 17.
Widzowie mogli podziwiać tancerzy prezentujących tańce standardowe, np. walca wiedeńskiego, tango czy walca angielskiego, a także zobaczyć gorące tańce latynoamerykańskich - sambę czy rumbę. W rywalizacji wzięły udział pary reprezentujące kluby taneczne m.in. z Łodzi, Białegostoku, Częstochowy, Wieliczki, Kędzierzyna Koźla, czy Tomaszowa Mazowieckiego.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [27.05.2013]


 

dodała: Irena Bazan [23.05.2013]


Informacja

Malowali plasteliną


W Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Świat Malowany Plasteliną". Konkurs został zorganizowany w Rędzinach po raz ósmy. Wzięło w nim udział ponad 200 uczestników. Swoją wizję "Świata Przyszłości" , bo pod takim hasłem przygotowano tegoroczną rywalizację, zaprezentowały dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzież z gimnazjów. W tym roku po raz pierwszy wprowadzono dodatkową kategorię dla prac wykonanych przez uczniów szkół specjalnych.
Nagrody laureatom konkursu wręczyła dyrektorka rędzińskiego GOK-u Jolanta Brzozowska-Ciura. Najlepsze prace wystawione zostały w gablocie w holu ośrodka.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz pełna lista zwycięzców opublikowane zostały na strony GOK-u - http://www.gokredziny.pl.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [22.05.2013]


Informacja

Znają dobrze język polski


Gminne Przedszkole Publiczne w Rędzinach Osiedlu zorganizowało "Quiz Poprawnej Polszczyzny". W konkursie wzięły udział dzieci z przedszkoli w Rędzinach, Kościelcu, Koninie oraz Rudnikach, a także reprezentanci gospodarzy.
Uczestnicy rywalizacji odpowiadali na pytania jury, a także rozwiązywali zadania przygotowane przez organizatorów konkursu. Przedszkolaki miały za zadanie m.in. podać właściwie formy gramatyczne podanych wyrazów, wyliczyć jak najwięcej wyrazów na wylosowaną głoskę, a także na przykład ułożyć ciekawą i oczywiście poprawną wyliczankę.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli przedstawiciele gospodarzy. Na drugim uplasowały się dzieci z przedszkola w Rudnikach oraz przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach. Trzecie miejsce zajęli przedszkolaki z Konina oraz Kościelca. Wszyscy uczestnicy zabawy językowej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [21.05.2013]Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 23 maja 2013 roku /tj. czwartek/ o godz.14,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Przyjęcia Gminnego programu wspierania Rodziny w Gminie Rędziny na lata 2013-2015.
2. Zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
3. Zmiany uchwały nr XXVI/16/2012 z dnia 17.05.2012 r. w sprawie ustalenia składów stałych Komisji Rady Gminy Rędziny.
4. Zmiany uchwały nr I/50/2010 z dnia 2.12.2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Rędziny.
III . Informacje i zapytania
1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rędziny.
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi.
3. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli gminnej placówki oświatowo-wychowawczej tj. Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach.
4. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli Gminnego Przedszkola Publicznego w Kościelcu.
5. Wnioski, zapytania i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
6. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
7. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [16.05.2013]


Informacja

Herkules w służbie OSP Kościelec


W niedzielę 12 maja w Kościelcu odbyło się uroczyste przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego strażakom z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Samochód marki Mercedes Benz kosztował blisko 600 tys. złotych. Ponad połowę tej kwoty na zakup wozu przekazał samorząd gminy Rędziny. Auto kupiono także dzięki dotacjom z Sejmiku Województwa Śląskiego (200 tys. złotych) oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (50 tys. złotych).
Herkules, bo taką nazwę otrzymał nowy nabytek OSP w Kościelcu, został poświęcony przez proboszcza kościeleckiej parafii ks. Władysława Walczaka. Poświęcenie poprzedziła uroczysta msza święta w miejscowym Kościelec.
W niedzielnej uroczystości uczestniczyli: wójt Rędzin Waldemar Chmielarz, który dokonał oficjalnego przekazania pojazdu, wicemarszałek województwa śląskiego Mariusz Kleszczewski, radna powiatowa Grażyna Knapik, radni gminy Rędziny: Jolanta Palacz, Dorota Miśkiewicz i Andrzej Rzemiński. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także przedstawiciela Powiatowego Zarządu OSP RP w Częstochowie Przemysława Zielińskiego, zastępcy komendanta miejskie PSP w Częstochowie bryd. Janusza Benducha oraz prezesa Aeroklubu Częstochowskiego i Aeroklubu Polskiego Włodzimierza Skalika.. Razem ze strażakami z Kościelca świętowali także druhowie z jednostek OSP z Rudnik, Konina i Rędzin oraz mieszkańcy Kościelca.
Jak każe tradycja, nowy wóz ratowniczo-gaśniczy po poświęceniu przez księdza został symbolicznie ochrzczony szampanem. Matką chrzestną samochodu została mieszkająca w Kościelcu Jolanta Rumin. To ona właśnie wybrała dla pojazdu imię Herkules.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [15.05.2013]


 

dodała: Irena Bazan [09.05.2013]


Informacja

Spacerem po kamieniołomie


W piątek 10 maja oficjalnie otwarta zostanie mierząca dwa kilometry ścieżka przyrodnicza na terenie dawnego wyrobiska wapienia Lipówka w Rudnikach. Trasa pod nazwą "Kopalnia przywrócona naturze" została sfinansowana przez fundację "Budujemy przyszłość" firmy Cemex . Przy opracowaniu ścieżki pracowało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Akademia im. Jana Długosza.
Zadaniem ogólnodostępnej ścieżki jest upowszechnianie wiedzy na temat przyrody znajdującej się w kamieniołomie, a także propagowanie wśród dzieci i młodzieży turystyki lokalnej.
Na całej dwukilometrowej trasie wyznaczono 16 przystanków, na których stanęły tablice informujące o miejscowej faunie i florze.
W ramach projektu promowanego przez Cememx powstała nie tylko ścieżka przyrodnicza. Niebawem wydany zostanie przyrodnik po dawnym wyrobisku, który nie tylko ułatwi zwiedzanie dawnej kopalni, ale także przekaże wiedzę na temat naturalnego środowiska Rudnik. Wydawnictwo trafić ma bibliotek, by mogło być wykorzystywane w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [09.05.2013]


Informacja

" Szukam nauczyciela i mistrza."


Gimnazjaliści to młodzi ludzie, którzy zakończyli pewien etap swojego życia- przestali być dziećmi. Teraz zaczynają poszukiwać własnej drogi życiowej, uważnie obserwując dorosłych, którzy do tej pory mieli decydujący wpływ na ich wybory i poczynania. Coraz silniej odczuwają prawo do wolności i potrzebę wyrażania własnego zdania w każdej sferze życia szkolnego i rodzinnego. Swoje prawa manifestują często poprzez krytycyzm wobec reguł ustalanych przez rodziców i nauczycieli. Buntują się, gdy dostrzegają, że dorośli sami nie przestrzegają zasad narzucanych młodzieży. Dlatego często bardziej cenią sobie opinie rówieśników niż opiekunów. Obserwując świat dorosłych, dostrzegają w nim chaos, a nierzadko stawianie na pierwszym miejscu antywartości.
Zdezorientowany młody człowiek codziennie zadaje sobie pytania dotyczące celu i sensu życia, czuje się zagubiony, boi się wyborów, a strach pokrywa buntem i nonszalancją. Dlatego cieszy fakt, ze młodzież pragnie się wypowiadać na temat najważniejszych dla niej wartości poprzez własną poezję, udział w konkursach literackich na temat np.: miłości, przyjaźni, konkursach propagujących walką z alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem itp. Gimnazjaliści zachęceni przez nauczycieli wyrażają osobiste refleksje i dochodzą do wniosków, które, być może, pomogą im w wyborze własnego stylu życia.
20 marca 2013r. w Gimnazjum w Brynku odbyła się podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Mój głos w sprawie wartości". W spotkaniu uczestniczył Patron Konkursu- ks. Profesor Jerzy Szymik, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach- Pani Elwira Barańska -Szczerba, przedstawiciele Urzędu Gminy w Tworogu, Dyrektor Gimnazjum w Brynku, Grono Pedagogiczne oraz laureaci i ich opiekunowie z całej Polski. Uczennica kl. I a Gimnazjum nr 1 im Armii Krajowej w Rędzinach- Jagoda Bela, znalazła się w gronie nagrodzonych osób, które przybyły na tę uroczystość. Esej napisany przez Jagodę, pod kierunkiem nauczyciela j. polskiego- A. Piwowarczyk, został wyróżniony nagrodą specjalną przez jury, na którego czele stanął Patron Konkursu- autor wielu tomików poetyckich. Uroczystość uświetniło spotkanie autorskie z ks. Profesorem J. Szymikiem, który mówił o wartościach- drogowskazach, obecnych w życiu każdego człowieka.
Myślę, że uczestniczenie w tego typu konkursach ma ogromne znaczenie dla rozwoju emocjonalnego i moralnego młodego człowieka. Rodzina, przyjaciele, wiara..? Co jest ważne w świecie pełnym zabawy, luzu i zaniku więzi międzyludzkich?!
Młody człowiek szuka autorytetów !My, dorośli powinniśmy mu pomóc w ich znalezieniu, aby później, w dalszym życiu umiał dokonywać umiejętnych wyborów i nie przeżywał dylematów moralnych:
"Jak daleko odszedłeś[.]
od wzruszenia na niby
od sensu
od podziwu nad światem
od tego co nagie a nie rozebrane
od tego co wielkie nie tylko z daleka ale i z bliska
od tajemnicy nie wykładanej na talerz
od matki która patrzyła w oczy żebyś nie kłamał
od pacierza
od Polski z raną ."
(J. Twardowski " Rachunek dla dorosłego")


Alicja Piwowarczyk

dodała: Irena Bazan [07.05.2013]


Informacja

Dzień Strażaka


Jak co roku z okazji święta patrona strażaków Świętego Floriana, w naszej gminie odbyły się okolicznościowe uroczystości. W tym roku gospodarzem strażackiego święta była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach. W uroczystościach wzięli udział strażacy-ochotnicy ze wszystkich jednostek działających na terenie gminy Rędziny.
Tradycyjnie obchody rozpoczęła zbiórka przed remizą w Rudnikach, skąd wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali razem z orkiestrą do kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego, gdzie odbyła się msza święta w intencji druhów, ich rodzin a także obchodzącej niedawno 70. rocznicę powstania jednostki OSP w Rudnikach.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [07.05.2013]


Informacja

"Agresji i przemocy powiedz NIE!"


W poniedziałek 22 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu odbyło się rozstrzygnięcie Szkolnego Konkursu Plastycznego na temat agresji, przemocy i cyberprzemocy pod hasłem "Agresji i przemocy powiedz - NIE!". Konkurs odbył się pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach w ramach działań edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez szkołę. W organizację konkursu zaangażowani byli wychowawcy klas I-III, nauczyciel plastyki klas IV-VI oraz pedagog szkolny.
Konkurs miał na celu uświadomienie uczniom, jak ważny jest problem agresji, przemocy i cyberprzemocy. Dał możliwość lepszego, bardziej wnikliwego zapoznania się z tą tematyką, a co za tym idzie umiejętnością radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi. Pozwolił na zainicjowanie refleksji dzieci nad ówczesnymi problemami i nadanie im formy artystycznynej. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p.Anna Moroń-Mielczarek, Barbara Gołda, Urszula Michalak, Małgorzata Ciecierska, Magdalena Kolewińska-Kołdon. Przy ocenie prac pod uwagę brane były: zgodność z hasłem przewodnim konkursu, innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu, ogólne wrażenie estetyczne, treści merytoryczne oraz wykonanie pracy.
W konkursie udział wzięli uczniowie klas I-III oraz IV-VI.
Laureaci w kategorii klas I-III:
I miejsce - Wiktoria Wychowaniec kl. I
II miejsce - Dominika Wodzyńska kl III
III miejsce - Miłosz Kowalczyk kl. I
Wyróżnienie - Kinga Pęzik kl. II oraz Marcel Gołda kl. I

Laureaci w kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Roksana Biskup kl. IV
II miejsce - Oliwia Wypart kl. VI
III miejsce - Angelika Kaźmierczak kl. V
Wyróżnienie - Weronika Szydłowska kl. IV oraz Maja Gruszczyńska kl. IV

 

Galeriadodała: Irena Bazan [30.04.2013]


Informacja

SIATKARSKI WEEKEND


28 kwietnia 2013 to kolejna niedziela z siatkówką w naszej gminie. Tym razem w Gminnej Hali Sportowej rozegrano Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej, w którym główną rolę odegrali mistrzowie Polski juniorów - drużyna Exact Systems Norwid Częstochowa. Turniej rozpoczął się od rywalizacji drużyn kobiecych. Pod siatką spotkały się zawodniczki Kobiecej Amatorskiej Ligi Siatkówki z Kłobucka, drużyna KS Częstochowianka Częstochowa i nasze dwie kobiece drużyny z Rudnik. Po rozgrywkach kobiet do walki z zawodnikami IX LO w Częstochowie przystąpili panowie. Pierwsze spotkanie z zawodnikami "Norwida" rozegrali zawodnicy SKS Rudniki, następnie drużyna Gmina Rędziny II i drużyna Gminy Rędziny 40 plus. Niestety niespodzianek nie było, chociaż nasze drużyny starały się jak mogły, to żadnej nie udało się wygrać chodź jednego seta. Drużyna z "Norwida", mająca w składzie mistrzów polski juniorów, wygrała wszystkie swoje mecze. Zawodnicy i kibice mieli również możliwość spotkania się z mistrzem świata w siatkówce - panem Stanisławem Gościniakiem, który przyjął zaproszenie i pojawił się w Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a młodzi zawodnicy pamiątkowe koszulki i drobne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Miłym akcentem turnieju było również wręczenie nagród przez trenera Gościniaka dla gimnazjalistów z Rudnik, którzy za osiągnięcia w siatkówce i udział w zajęciach SKS - u otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez nauczyciela Adama Michalaka.
Organizatorzy turnieju składają także podziękowania dla firmy CEMEX, która jak zwykle zadbała o napoje chłodzące dla zawodników.


Adam Michalak

 

Galeriadodała: Irena Bazan [30.04.2013]


Informacja

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. K. Pułaskiego w Rędzinach Osiedlu przy ul. Działkowiczów 3

Szczegóły


OGŁOSZENIE O KONKURSIE
WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu przy ul. Wolności 93

Szczegóły

 

dodała: Magdalena Grzebiela [26.04.2013]


 

dodała: Irena Bazan [23.04.2013]


Informacja

Informacja w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Urząd Gminy Rędziny informuje, że od 23 kwietnia 2013 r. można pobrać u sołtysów deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Otrzymaną a następnie poprawnie wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Rędziny w Sekretariacie w terminie do dnia 15 maja 2013 r.
W przypadku jakichkolwiek trudności w wypełnieniu deklaracji pomoc będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Rędziny w pok. 10 lub telefonicznie pod nr tel. (34) 327-90-14 wew. 26
Deklaracje można pobrać również ze strony internetowej www.redziny.pl Posiadacze kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub profilu zaufanego EPUAP będą mieli również możliwość wypełnienia deklaracji na platformie www.sekap.pl

Deklaracja

 

dodała: Magdalena Grzebiela [22.04.2013]


Informacja

ZMIANA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LIPCA 2013r. Dnia 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, których następstwem będzie przebudowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Odpowiedzialność za wprowadzenie zmian została nałożona na gminy. Nowy system zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2013r.

Szczegóły

 

dodała: Magdalena Grzebiela [22.04.2013]


InformacjaNa podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r)
i n f o r m u j ę, że w dniu 26 kwietnia 2013 roku /tj. piątek/ o godz.13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zmian w budżecie gminy na 2013 rok
2. Zmiany Uchwały Rady Gminy Rędziny nr XXXIV/60/2012 z dnia 28.12.2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2013-2021.
3. Udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratunkowo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy Rędziny.

dodał: Kamil Ślęzak [19.04.2013]


Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach informuje ,że w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie Gmina Rędziny jest partnerem w realizacji programu :
" DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ " - PEAD .
Kryterium dochodowe uprawniające do udzielenia pomocy żywnościowej wynosi :
-dla osoby samotnej - 813,00 ( netto )
- w przypadku rodziny - nie może przekroczyć kwoty - 684,00 zł ( netto)
na jednego członka rodziny.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosi się o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rędzinach ul. Mickiewicza 7 w godz. od 8 :00 do 15: 00 Tel : 34 3201 015 lub 34 3201 998dodała: Barbara Gołda [19.04.2013]


Informacja

III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO


13 kwietnia 2013roku, to kolejna sobota z siatkówką w Gminie Rędziny. Po raz trzeci nasza gmina była organizatorem i gospodarzem Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Częstochowskiego. Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn, cztery reprezentujące powiat i dwie zaprzyjaźnione drużyny z terenu Gminy Rędziny, niestety dzień wcześniej z rozgrywek wycofała się drużyna z Mykanowa. Do walki na parkiecie przystąpiono od samego rana w systemie każdy z każdym. Po sześciu godzinach zaciętej walki na parkiecie Gminnej Hali Sportowej wszystko stało się jasne. Tegorocznym zwycięzcą i zdobywcą Pucharu Starosty Częstochowskiego została drużyna EKO STAR Grodzisko reprezentująca gminę Blachownia, drugie miejsce zajęła najmłodsza drużyna turnieju prowadzona przez opiekuna Adama Michalaka drużyna SKS Rudniki, którą do sukcesu poprowadził kapitan Konrad Matuszczak. Trzecie miejsce na podium zajęła drużyna 40-latków Gminy Rędziny, pozostałe miejsca w turnieju: IV - Koniecpol, V - CEMEX Rudniki zaś na szóstym sklasyfikowana została drużyna z Mykanowa. Szczególne podziękowania składamy staroście częstochowskiego za ufundowanie pamiątkowych pucharów, Urzędowi Gminy Rędziny za udostępnienie hali, firmie CEMEX za napoje chłodzące i uczennicom gimnazjum w Rudnikach za pomoc w przeprowadzeniu turnieju. Oto tabela wyników poszczególnych spotkań:

Lp. Nazwa drużyny wynik
1. RĘDZINY CEMEX 2 - 0
2. RĘDZINY RUDNIKI SKS 1 - 2
3. RUDNIKI SKS CEMEX 2 - 0
4. KONIECPOL EKO STAR GRODZISKO 0 - 2
5. EKO STAR GRODZISKO CEMEX 2 - 0
6. KONIECPOL RĘDZINY 0 - 2
7. RUDNIKI SKS EKO STAR GRODZISKO 0 - 2
8. KONIECPOL CEMEX 2 - 0
9. EKO STAR GRODZISKO RĘDZINY 2 - 1
10. RUDNIKI SKS KONIECPOL 2 - 0


organizator: Adam Michalak

 

Galeriadodała: Irena Bazan [18.04.2013]


Informacja


KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RĘDZINACH

42-240 RUDNIKI ul. DWORCOWA 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Zastępca Kierownika Zakładu do spraw technicznych - 1 etat

Szczegóły
Informacja 09.05.2013
Informacja o wynikach 03.06.2013

dodał: Kamil Ślęzak [18.04.2013]


Konkurs redakcji "Dziennika Zachodniego"


"Dziennik Zachodni" na swoim portalu internetowym www.naszemiasto.pl ogłosił kolejny konkurs esemesowy. Tym razem czytelnicy gazety wybierają najskuteczniejszego ich zdaniem wójta i burmistrza. Głosować można na wszystkich włodarzy 16 gmin wchodzących w skład powiatu częstochowskiego. Szczegóły konkursu - http://czestochowa.naszemiasto.pl/ 

dodała: Irena Bazan [17.04.2013]


Informacja

Ćwiczyli przed regionalnymi zawodami


W minioną sobotę, 13 kwietnia, w Hali Sportowej w Rędzinach odbył się Drużynowy Wiosenny Turniej Boccia.
W zawodach w paraolimpijskiej dyscyplinie boccia uczestniczyli członkowie dwóch stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin - "Prometeus" z Konopisk oraz "Dar Serca" z Rędzin. Razem z nimi zagrało kilkoro niepełnosprawnych częstochowian.
Jak poinformowała pani prezes "Daru Serca" Joanna Kmiecik, niedzielne zawody zostały zorganizowane w ramach treningu przed dużymi zawodami regionalnymi, które "Prometeus" przygotowuje na ostatni weekend maja.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [17.04.2013]


dodał: Kamil Ślęzak [11.04.2013]


Informacja

Wiedzą wiele na temat uzależnień


W Gimnazjum nr 1 w Rędzinach przeprowadzono gminny konkurs dotyczący uzależnień pod hasłem "Jestem sobą - nie uzależniam się". Konkurs zorganizowany został pod patronatem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach.
Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. W pierwszym test na temat wiedzy dotyczącej uzależnień pisało 20 uczniów z Gimnazjum im., Armii Krajowej w Rędzinach. W drugim etapie finałowa piątka z tej szkoły rywalizowała o zwycięstwo z dwiema uczennicami z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudnikach.
Konkursowe jury zdecydowało o przyznaniu następujących miejsc:
I miejsce - Sylwia Gawron
II miejsce - Julia Kuraś
III miejsce - Paulina Urbaniec
Ponadto jurorzy przyznali cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Karina Orlikowska, Paweł Pentelski, Anna Kuczkowska oraz Zuzanna Piasecka.
Nagrody w postaci bon ów upominkowych do sieci Empik oraz dyplomy wręczone zostały laureatom 26 marca w rędzińskim gimnazjum.
Przeprowadzenie konkursu oraz zakup nagród sfinansowano ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rędzinach.

 

Galeriadodała: Irena Bazan [28.03.2013]


Informacja

REWOLUCJA ŚMIECIOWA - STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ŚMIECI W GMINIE RĘDZINY

Gminę Rędziny podobnie jak wszystkie gminy w całym kraju czeka całkowita zmiana zasad gospodarki odpadami komunalnymi.

Szczegóły

 

dodał: Kamil Ślęzak [26.03.2013]


Informacja

Zadbajmy razem o nasza Ziemię


dodała: Irena Bazan [21.03.2013]


Informacja

Wystawa pisanek w GOK-u


W holu Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach oglądać można wystawę pisanek z kolekcji rędzinianki Bożeny Miłoś. Na ekspozycji, która czynna będzie do 15 kwietnia, pokazanych zostało około 200 wielkanocnych jajek zdobionych różnymi technikami. Kolekcjonerka wybrała na wystawę jajka czarno-białe, ukraińskie batiki a także jajka tradycyjnie barwione. Wśród eksponatów znalazła się nowość w zbiorach pani Miłoś - pisanka wykonana na wydmuszce z jajka gęsiego z herbem gminy Rędziny. Śląską kroszonkę ażurową z rędzińskim godłem wykonał specjalnie na zamówienie Bożeny Miłoś artysta z Bytomia Joachim Orłowski.
Bożena Miłoś wie, co mówi, pisanki zbiera od ponad 20 lat, a ma ich w swojej kolekcji ponad półtora tysiąca. Jak opowiada wszystko zaczęło się w 1990 roku, kiedy to pracując w swojej rodzinnej Wiśle w liceum otrzymała od uczniów wykonaną przez nich pisankę z życzeniami wielkanocnymi. Od tego jajka zaczęła się jej kolekcja.
Kolekcja mieszkanki Rędzin Bożeny Miłoś udowadnia, że jajko ozdobić można na wiele sposobów.
- Można właściwie powiedzieć, że jedyną granicą jest ludzka wyobraźnia - opowiada kolekcjonerka.- Jajka można zdobić właściwie wszystkim od tradycyjnych, naturalnych barwników, poprzez wosk, po sitowie, papier, modelinę czy filc. Same pisanki także mogą być różne - robione na tradycyjnych wydmuszkach jajek kurzych, kaczych czy też gęsich lub strusich, ale także drewniane, szklane, plastikowe lub wykonane z naturalnych minerałów.
Jak wyglądają te niezwykłe symbole Wielkanocy warto zobaczyć na wystawie w GOK-u.

 

dodała: Irena Bazan [21.03.2013]


Informacja

Noc z książką w Szkole Podstawowej w Kościelcu


W Szkole Podstawowej w Kościelcu odbyła się noc z książką, poświęcona życiui twórczości Astrid Lindgren, szwedzkiej pisarce. Było to jedno z działań podjętych w ramach społecznej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" i programu "Czytająca szkoła", którego uczestnikiem jest nasza placówka.
Gośćmi honorowymi wieczoru były Pani Urszula Michalak, dyrektor szkoły, Pani Jolanta Brzozowska-Ciura, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach oraz Pani Elżbieta Pijanka, bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kościelcu.
Uczniowie, pod opieką pań wychowawczyń i pani bibliotekarki, świetnie bawili się szukając zaginionej butelki z listem od Pippi Pończoszanki. Wspólnie udaliśmy się w podróż morską do Szwecji, aby poznać tradycje i zwyczaje tego kraju. Uczniowie należący do koła teatralnego przygotowali inscenizację opartą na fragmentach powieści Astrid Lindgren "Pippi Pończoszanka". Dzieci chętnie rozwiązywały zagadki, rebusy, szyfry związane z twórczością tej pisarki. Maluchy z uwaga wysłuchały czytania fragmentów powieści "Bracia Lwie Serce" w wykonaniu zaproszonych gości. Projekcja filmu zakończyła naszą zabawę.
Wielką frajdę sprawiła uczniom możliwość spędzenia nocy w szkole wśród rówieśników. Najbardziej wytrwali zasnęli nad ranem. Po wspólnym śniadaniu udaliśmy się do domów. Mamy nadzieję, że nasze nocne spotkania z książką staną się tradycją i za rok spotkamy się ponownie.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [21.03.2013]


Śmieci na nowych zasadach


1 lipca wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wywozu nieczystości. Odbiorem śmieci od mieszkańców gminy zajmie się jedna firma, którą w drodze przetargu wybierze samorząd. Według nowych zasad śmieci powinny być segregowane. Osobno do pojemnika trafić mają odpady suche, które będą mogły zostać ponownie przetworzone, np. szkło, metal, papier i tworzywa sztuczne, oddzielnie odpady biodegradowalne, czyli na przykład odpady, które powstają w trakcie przetwarzania żywności. Do trzeciego pojemnika będą wrzucane śmieci tzw. mieszane. Odpłata za wywóz nieczystości będzie uzależniona od liczby mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych. Rada Gminy ustaliła trzy stawki:
a. dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 3 osób
b. dla gospodarstw domowych, w których żyje od 4 do 6 osób
c. gospodarstwa domowych, w których mieszka powyżej 6 osób.

Wysokość poszczególnych stawek będzie ogłoszona po przeprowadzeniu przetargu wyłaniającego firmę wywożącą nieczystości. Uwaga, opłata wzrośnie sto procent w przypadku braku segregacji śmieci.

WAŻNE: Do końca marca należy wypowiedzieć dotychczasowe umowy z firmami zajmującymi się odbiorem nieczystości, a następnie do 15 maja wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Rędziny deklarację dotyczącą nowych zasad odbioru odpadów.

dodała: Magdalena Grzebiela [19.03.2013]


Ogłoszenie

       Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych na 2013 rok,
będzie realizowana w Urzędzie Gminy Rędziny /sala sesyjna/
- w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2013r.:
w każdy czwartek w godzinach od 9:00 do 14:00
- w okresie od 15 kwietnia do 15 maja 2013r.:
w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 14:00

Opłata wg cennika ŚODR Częstochowa.

dodał: Kamil Ślęzak [19.03.2013]


Otwarty Konkurs Ofert


WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2013 roku.

zwg0050.11.2013
zal 1 do zwg0050.11.2013


WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza nabór do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2013 roku.

zwg0050.12.2013
zal 1 do zwg0050.12.2013


WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2013 roku.

zwg0050.19.2013


WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza wyniki otwartego konkursu projektów.

zwg0050.22.2013

 

dodał: Kamil Ślęzak [18.03.2013]


Nasza kandydatka w konkursie "Dziennika Zachodniego"


Redakcja "Dziennika Zachodniego" ogłosiła 8 marca konkurs pod hasłem "Kobieta na Medal". Wśród kandydatek do tytułu "Kobiety na Medal" znalazła się przedstawicielka naszej gminy - szefowa zespołu śpiewaczego Kościelanki Henryka Krzynowek. "Kobietę na Medal" wybiorą droga esemesową czytelnicy gazety. Konkurs trwa do 7 kwietnia. Szczegóły: http://czestochowa.naszemiasto.pl/


 

dodała: Irena Bazan [12.03.2013]


Informacja

Święto pań u emerytów


W sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach odbyło się tradycyjnie spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przygotowało je rędzińskie koło Związku Emerytów i Rencistów. Oprócz członków związku na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście: wójt Waldemar Chmielarz, przewodniczący Rady Gminy Rędziny Roman Pakuła oraz dyrektor firmy CEMEX Rudniki Piotr Bąbelewski i przedstawicielka zarządu częstochowskiego związku. Razem z emerytami z Rędzin Dzień Kobiet świętowali także przedstawiciele zaprzyjaźnionego z rędzińskim kołem koła związku działającego w Truskolasach. Zaproszeni gości przekazali na ręce przewodniczącej koła Kazimiery Rozpondek bukiety kwiatów oraz życzenia dla wszystkich obecnych pań.
Jak zwykle uroczystości uświetnił występ zespołu Jarzębina działającego przy kole emerytów.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [12.03.2013]


Ogłoszenie


Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oragnizuje w dniu 22 marca (piątek) oraz 23 marca (sobota) br. tzw, "otwarte drzwi". W tym czasie, każdy zainteresowany będzie mógł, bez wcześniejszego uzgodnienia dokładnej godziny zwiedzać ujęcia wody.

Szczegóły

 

dodał: Kamil Ślęzak [11.03.2013]


Informacja

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 15 marca 2013 roku /tj. piątek/ o godz.13,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I . Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rędziny.
3. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rędziny.
4. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
6. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów.
8. Podziału Gminy Rędziny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2013 roku.
10.Zmiany uchwały nr I/48/2010 z dnia 02 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

III . Informacje i zapytania
1. Wnioski, zapytania i odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [07.03.2013]


Informacja

Rusza edycja 2013 konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.
Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.
Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej.
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł. Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym. Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów, których zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego do przyznania Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Śląskiego. Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa.
Nominowane realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.
Termin zgłoszeń upływa 31 maja br. Laureatów konkursu poznamy w październiku. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.
W zeszłorocznej edycji o nagrody walczyły 43 zgłoszenia. W gronie dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej "Symfonia", Zamek Cieszyn, Zagospodarowanie terenu przy Radiostacji Gliwickiej czy Wodny plac zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" w Tychach.

 

dodał: Kamil Ślęzak [05.03.2013]


Informacja

Od dnia 01.03.2013 r. Kasa Urzędu Gminy czynna będzie od godz 8:00 do 13:30

 

dodał: Kamil Ślęzak [01.03.2013]


Ogłoszenie


W związku z zamknięciem z dniem 01.03.2013 roku ul. Piłsudskiego w Częstochowie
INFORMUJĘ
Wszystkie autobusy jadące w stronę ul. Piłsudskiego będą kończyły swoje kursy na ulicy Krakowskiej przy katedrze.
Przystanek początkowy w kierunku do Gminy Rędziny będzie również zlokalizowany przy katedrze.

Szczegóły

 

dodał: Kamil Ślęzak [28.02.2013]


Informacja

Koniec telewizji analogowej coraz bliższy

Województwo śląskie będzie kolejnym województwem w Polsce, w którym zaniknie naziemny sygnał telewizji analogowej. Stary sposób przekazu zostanie zastąpiony przez przekaz cyfrowy. Zakończenie emisji analogowego sygnału telewizji naziemnej na terenie naszego województwa przebiegać będzie z trzech etapach - 19 marca sygnał analogowy zostanie wyłączony na obszarze Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, 22 kwietnia sygnał zostanie wyłączony na terenie Częstochowy i północnych obszarów województwa śląskiego. Cyfryzacja telewizji w naszym regionie zakończy się 20 maja wyłączeniem sygnału analogowego w Katowicach i centralnej części województwa śląskiego.
Tradycyjne analogowe odbiorniki telewizyjne nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Dlatego odbiór emisji cyfrowych wiąże się z koniecznością zastosowania jednego z dwóch rozwiązań:
1) dołączenie do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego (tj. urządzenia konsumenckiego służącego do odbioru cyfrowych transmisji telewizyjnych), zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem,
2) wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego (iDTV).
Szczegóły na stronie www.cyfryzacja.gov.pl


     

 

dodała: Irena Bazan [28.02.2013]


Informacja

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi jaki ma obowiązywać od 1 lipca 2013 r., uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Rędziny o konieczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych.
Każdy z mieszkańców Gminy Rędziny, posiadający umowę na odbiór odpadów komunalnych, podpisaną z uprawnionym do tego przedsiębiorcą, powinien indywidualnie wysłać wypowiedzenie na adres firmy z którą podpisał w/w umowę.
Okres wypowiedzenia należy sprawdzić na posiadanej umowie na odbiór odpadów komunalnych. W przypadku 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia, aby umowa została uznana za rozwiązaną z dniem 30 czerwca 2013 r., należy wypowiedzenie wysłać z końcem marca 2013 r.

Wypowiedzenie umowy wersja DOC
Wypowiedzenie umowy wersja PDF

 

dodała: Magdalena Grzebiela [21.02.2013]


Informacja

ZMIANA USTAWY o utrzymaniu czystości i porządku w gminach     
     

Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?
ZALETY
- Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.
- Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady.
- Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się
wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.
OPŁATY
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.
WYWÓZ
To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.

 

dodała: Magdalena Grzebiela [21.02.2013]


Informacja


KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RĘDZINACH

42-240 RUDNIKI ul. DWORCOWA 8

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Zastępca Kierownika Zakładu do spraw technicznych - 1 etat

Szczegóły
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki Naboru

dodał: Kamil Ślęzak [14.02.2013]


Informacja

III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rędziny 9/10 luty 2013r


Od Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rędziny rozpoczęły się sportowe ferie w naszej gminie. To już po raz trzeci ponad 60 sympatyków siatkówki z terenu naszej gminy spotkało się pod siatką w gminnej hali sportowej aby walczyć o zwycięstwo. Imprezę rozpoczęli w sobotni poranek mężczyźni. Do walki przystąpiły cztery amatorskie drużyny. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy z których zespoły przegrane walczyły o miejsce III
a zwycięzcy grup stoczyli pojedynek o najwyższe podium. W walce o trzecie miejsce zwyciężyła drużyna Rędzin II pokonując w tie-breaku dwoma punktami najmłodszych uczestników reprezentujących SKS z Rudnik. W meczu finałowym również o zwycięstwie decydował trzeci set w którym nieco lepsi okazali się zawodnicy z Kościelca pokonując 40 latków Gminy Rędziny.
W drugim dniu turnieju do rywalizacji stanęły kobiety. Tu również do gry przystąpiły cztery zespoły. W pierwszym meczu zawodniczki z Rędzin Osiedla pokonały Seniorki z Rudnik 2:0 a w drugim spotkaniu zawodniczki SKS z Rudnik pokonały swoje starsze koleżanki również 2:0. Po tym spotkaniu rozegrano mecz o trzecie miejsce w którym Absolwentki z Rudnik pokonały drużynę Seniorek Rudniki 2:0. Mecz finałowy to popis gry zawodniczek szkolnego klubu siatkówki z Rudnik które gładko pokonały zawodniczki z Rędzin Osiedla. Najlepszymi zawodniczkami turnieju zostały zawodniczki z Rudnik, Julka Wolska i Małgosia Zaremba.
Dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar, młodzi zawodnicy drobne upominki a wszyscy uczestnicy pamiątkowe smycze i długopisy. Nad stroną sportową turnieju czuwał sędzia Marcin Dobrzański
a turniej zorganizował i poprowadził Adam Michalak.

Oto wyniki końcowe:

mężczyźni

1. KOŚCIELEC
2. GMINA RĘDZINY PLUS 40
3. GMINA RĘDZINY II
4. SKS RUDNIKI

kobiety

1. SKS RUDNIKI
2. RĘDZINY OSIEDLE
3. ABSOLWENT RUDNIKI
4. SENIORKI RUDNIKI

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [12.02.2013]


Informacja

Jak pomóc ofiarom przemocy


6 lutego w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach odbyło się szkolenie z zakresu procedury "Niebieskiej Karty" dla nauczycieli.
Celem funkcjonowania "Niebieskich Kart" jest ujawnienie przemocy oraz usprawnienie pomocy jej ofiarom, poprzez stworzenie interdyscyplinarnego modelu pomocy z udziałem przedstawicieli pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w środowisku lokalnym.
Inicjatywa przeprowadzenia szkolenia wyszła od pedagogów szkolnych, a w jego organizację zaangażowały się: Barbara Gołda - Kierownik GOPS w Rędzinach i Anna Moroń-Mielczarek - Sekretarz Gminy działające w Zespole Interdyscyplinarnym na rzecz Przeciwdziałania Przemocy.
W szkoleniu udział wzięło 35 nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całej gminy. Celem szkolenia było przybliżenie przedstawicielom oświaty obowiązków, jakie nakłada na nich Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", w przypadku zaobserwowania przez nich oznak stosowania przemocy w rodzinie wobec ucznia. Prowadzący omówił wzory formularzy ze szczególnym uwzględnieniem, części, którą wypełniają przedstawiciele oświaty. Objaśnił mechanizm uruchamiania procedury udzielania pomocy ofierze przemocy domowej oraz zasady pracy w tzw. grupach roboczych.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [12.02.2013]


Informacja

GMINNY ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY
W RĘDZINACH

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KONTROLER BILETÓW

WYMAGANIA
. obywatelstwo polskie
. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
. wykształcenie : minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym
. dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
. asertywność
. umiejętność radzenia sobie ze stresem

Podania o przyjęcie do pracy wraz z CV należy składać w siedzibie zakładu w Rudnikach przy ul. Dworcowej 8 w terminie do 21 lutego 2013 roku.

 

dodał: Kamil Ślęzak [11.02.2013]


Informacja

Mieszkańcy Gminy Rędziny

Na podstawie § 11 Regulaminu Pracy Rady Gminy Rędziny (zał. Nr 3 do Statutu Gminy -uchwała Nr 42/XXXIX/2002 z dnia 23.09.2002r) i n f o r m u j ę, że w dniu 14 lutego 2013 roku /tj. czwartek/ o godz. 12,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:

I .Część porządkowo -wstępna:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie interpelacji radnych.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Zapytania radnych.
II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zmiany uchwały Rady Gminy Rędziny nr XXXIV/60/2012 z dn.28.12.2012 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021.
2. Zmian w budżecie na 2013 rok.
3. Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
4. Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
5. Zmiany uchwały nr XXXIII/57/2012 Rady Gminy Rędziny z dnia 27.11.2012 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 roku.
6. zmiany uchwały nr XXXIV/65/2012 Rady Gminy Rędziny w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
7. zmiany uchwały nr XXXIV/64/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2013.
8. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
9. rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy.
10. zmiany uchwały nr I/48/2010 z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rędziny oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
III . Informacje i zapytania
1. Odczytanie protokołów z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rędziny.
2. Odczytanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rędziny.
3. Wnioski, zapytania sołtysów, odczytanie pism i odpowiedzi na interpelacje. 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Rędziny.

 

dodał: Kamil Ślęzak [08.02.2013]


Informacja

III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ AMATORÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY RĘDZINY     

 

dodała: Irena Bazan [06.02.2013]


Ferie 2013

Nasze propozycje:
PONIEDZIAŁEK 11.02.2013 - WARSZTATY PLASTYCZNE GODZ: 10.00- 12.00
WTOREK 12.02.2013 - WYJAZD NA LODOWISKO,
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - Hala SPORTOWA
ŚRODA 13.02. 2012 - WARSZTATY PLASTYCZNE GODZ: 10.00 - 12.00
CZWARTEK 14.02.2013 - TURNIEJ DZIKICH DRUŻYN - HALA SPORTOWA
PIĄTEK 15.02.2013 - BAJKA DLA NAJMŁODSZYCH OD 10.00
WARSZTATY MODELARSKIE GODZ: 17.00
PONIEDZIAŁEK 18.02. 2013 - WARSZTATY PLASTYCZNE 10.00 - 12.00
POKAZ ILUZJONISTYCZNY GODZ: 16.00 (WSTĘP WOLNY)
WTOREK 19.02.2013 - WYCIECZKA DO KOPALNI SOLI - WIELICZKA KOSZT: 85 ZŁ DOROŚLI; 70 ZŁ DZIECI
ŚRODA 20.02.2013 - Wyjazd do teatru "Niesamowite przygody Robaczka Kłaczka" koszt: 20 zł
Czwartek 21.02.2013 - Bajki dla Najmłodszych od 10.00
PIĄTEK 22.02.2013 - Wyjazd do Parku Wodnego - Tarnowskie Góry KOSZT 50 zł DOROŚLI , 45 zł - DZIECI

dodała: Irena Bazan [06.02.2013]


Informacja

Świętowały panie


Jak co roku na koniec karnawału Zespół Śpiewaczy Kościelanki przygotował dla kobiet mieszkających w naszej gminie wspaniałą zabawę. Po raz dwunasty już panie bawiły się niemal wyłącznie w swoim towarzystwie, aby uczcić koniec karnawału a także świętować z pewnym wyprzedzeniem Dzień Kobiet.
Zabawa odbyła się w remizie OSP w Kościelcu. Program artystyczny oraz poczęstunek przygotowały Kościelanki, a do tańca grał miejscowy zespół System. W sobotni wieczór bawiło się w Kościelcu blisko dwieście osób. Były to niemal wyłącznie same kobiety. Wyjątek jak zawsze zrobiono dla wójta gminy Waldemara Chmielarza oraz sołtysa Kościelca Ryszarda Kowalczyka, dopuszczając ich do zabawy jako jedynych mężczyzn.
Jak zwykle kobiecy wieczór urozmaiciły koncertem Kościelanki, które ku zaskoczeniu widzów tym razem nie tylko śpiewały, ale także po raz pierwszy zaprezentowały układ taneczny. Taneczny debiut pań z Kościelca został życzliwie przyjęty przez zgromadzonych i nagrodzony oklaskami na stojąco.
Panie po raz kolejny pokazały, że we własnym gronie potrafią się wyśmienicie bawić. Przez wiele godzin wspólnie biesiadowały, śpiewały, a także ochoczo tańczyły. Przekrój wiekowy na parkiecie był spory. Obok siebie tańczyły zarówno dwudziestoparoletnie dziewczyny , jak i kobiety w wieku ich mam czy babć.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [05.02.2013]


Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w roku 2013
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w roku 2013
1 lutego rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 roku. Wnioski składać może każdy, kto jest użytkownikiem (właścicielem, posiadaczem, dzierżawcą) gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot 0,95 zł do litra zakupionego przez siebie oleju napędowego - w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu - tj 86 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.
Wnioski - wraz z załączonymi do nich fakturami (lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem) - należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie :
I tura
od 1 do 28 lutego 2013 roku
(faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku)
II tura
od 1do 31 sierpnia 2013 roku.
(faktury za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 do 31 lipca 2013 roku)
Informujemy, że maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 roku wynosi: 81,70 zł.

dodała: Irena Bazan [31.01.2013]


Zagrała Orkiestra
Wzorem lat ubiegłych nasza gmina przyłączyła się do kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.
21. Finał WOŚP, który odbył się 13 stycznia przeprowadzono pod hasłem: "Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów". W gminie w finale kwestowali nauczyciele i wychowawcy gminnych przedszkoli i szkół. W zbiórkę zaangażowały się: Iwona Badowska i Kamila Tomczyk (SP Konin), Małgorzata Dziuba (SP Rędziny Osiedle), Mirosława Majchrowska i Katarzyna Kołomycew (SP Kościelec), Anna Mączka (SP Rędziny) oraz Ligia Salita - szefowa gminnego sztabu oraz Iwona Wasiak (Przedszkole im. Jana Brzechwy w Rędzinach) i Renata Kowalczyk (Gimnazjum nr 1 w Rędzinach).
Podczas 21. finału WOŚP łącznie zebrano w naszej gminie łącznie 5 025,58 z ł, w tym 190 złotych uzyskano z rozprowadzenia gadżetów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W skład komisji , która przeliczyła zebrane pieniądze weszły, poza szefową sztabu, pracownice Urzędu Gminy Rędziny: Beata Kitala, Joanna Włodarczyk i Aneta Siwek oraz pracujące w księgowości szkół i przedszkoli - Anna Lewkowicz i Małgorzata Patyk.

dodała: Irena Bazan [17.01.2013]


Informacja


W związku z prowadzeniem prac związanych z zadaniem pn.:
PRZEBUDOWA LOKALNEJ KOTŁOWNI MIAŁOWEJ O MOCY 3,3 MW ZLOKALIZOWANEJ W RĘDZINACH -OSIELU U. BRONIEWSKIEGO WRAZ Z WYMIANĄ SIECI CIEPLNEJ
Informuje się mieszkańców osiedla Rędziny-Osiedle, iż z powodu konieczności montażu nowego punktu pomiarowego energii elektrycznej w kotłowni w dniu 14.01.2013 (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody oraz ciepła wytwarzanego przez kotłownię.
Wykonawca przeprasza za utrudnienia i dołoży wszelkich starań aby prace zakończyć jak najszybciej.

dodał: Kamil Ślęzak [11.01.2013]


Informacja

Zagra Orkiestra


Gmina Rędziny, podobnie jak w ubiegłych, przyłączy się do kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.
21. Finał WOŚP, który odbędzie się 13 stycznia przeprowadzony zostanie pod hasłem: "Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów". W naszej gminie dla maluchów i seniorów kwestować będzie osiem osób, wszystkie to nauczyciele i wychowawcy gminnych przedszkoli i szkół. W 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowały się: Iwona Badowska i Kamila Tomczyk (SP Konin), Małgorzata Dziuba (SP Rędziny Osiedle), Mirosława Majchrowska i Katarzyna Kołomycew (SP Kościelec), Anna Mączka (SP Rędziny) oraz Ligia Salita - szefowa gminnego sztabu i Iwona Wasiak (Przedszkole im. Jana Brzechwy w Rędzinach).
Nauczycielki kwestować będą 13 stycznia na ulicach największych miejscowości gminy, a także przeprowadzą zbiórkę wśród swoich uczniów i kolegów z pracy.

 

Galeria


dodała: Irena Bazan [04.01.2012]


OSTRZEŻENIE

W związku z przypadkami zatruć metanolem, które wystąpiły w ostatnim czasie
w województwie śląskim, Wojewoda Śląski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Katowicach ostrzegają przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.
Informujemy ponadto, że zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego wyroby
o zawartości alkoholu powyżej 20% obj. wyprodukowane w Republice Czeskiej, mogą być wprowadzone do obiegu wyłącznie pod warunkiem posiadania "Deklaracji pochodzenia". /więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl , oraz www.wsse.katowice.pl /

dodał: Kamil Ślęzak [31.12.2012]


Informacja

"Cyfrowa Szkoła" w osiedlowej podstawówce już funkcjonuje!


Znaleźliśmy się wśród 402 szkół w Polsce, które realizują projekt Cyfrowa Szkoła

Program ten, do którego należymy od kwietnia 2012r. objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Cyfryzacji. Ma on funkcjonować w czterech obszarach: e-uczeń, e-szkoła, e-nauczyciel, e-zasoby edukacyjne. W ramach tego programu szkoła nasza otrzymała sprzęt wartości 83.177,52 zł umożliwiający pracę nowoczesnymi technologiami. Wkład gminy w realizację tego projektu wynosi 16.636,52 zł.
Otrzymaliśmy między innymi: 27szt. notebook Assus, 2szt. notebook Samsung, projektor multimedialny sufitowy, drukarkę HP, AccessPointy, ekran ścienny, głośniki, router mikroTik, 2szt. szafek na laptopy, tablicę interaktywną, wizualizer Aver.
Wszyscy nauczyciele rozpoczęli cykl szkoleń z zakresu technologii informacji komunikacyjnej- obsługa sprzętu, zorganizowanej przez firmę, którą wygrała przetarg BINcom z Częstochowy. Osobną formą cyklu szkoleń objęci są koordynator programu Cyfrowa Szkoła i osoba nadzorująca przebieg projektu, którzy odpowiedzialni są za przeszkolenie członków Rady Pedagogicznej w dziedzinie nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) oraz korzystania z różnorodnych cyfrowych zasobów edukacyjnych.
Osobą nadzorującą przebieg projektu Cyfrowa Szkoła jest pani Agnieszka Ryś, koordynatorem pani Magdalena Sawicka.
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wraz z dyrektorem szkoły i nauczycielami spotkali się na debacie dotyczącej ustalenia kodeksu TIK, jaki będzie obowiązywał w czasie realizacji programu. Omówione zostały również zasady bezpieczeństwa w sieci. Wspólnie opracowano miesięczne harmonogramy zastosowania TIK na zajęciach lekcyjnych. Ogłoszono konkurs na szkolne logo Cyfrowej Szkoły (CS).
Program CS już cieszy się wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Dziękujemy Wójtowi, Radzie Gminy i Pracownikom urzędu za umożliwienie realizacji programu CS.

 

Galeria


dodała: Magdalena Sawicka [19.12.2012]


:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...


Copyright by UG Rędziny 2006