Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Inwestycje

Inwestycje realizowane w 2011 roku Renowacja stawu w Madalinie
Kompleksowy remont zbiornika obejmował: czyszczenie dna, pogłębianie zbiornika, umocnienie brzegów oraz budowę drewnianego pomostu. Dodatkowo w ramach tej inwestycji zamontowano na brzegu tzw. małą architekturę, w tym 12 ławek. Teren wokół obsadzono nowymi drzewami oraz krzewami. Całość kosztowała 367,2 tys. złotych.Oczyszczalnia ścieków w Karolinie
Oczyszczalnia przystosowana jest do przyjmowania zarówno ścieków doprowadzonych przez sieć kanalizacyjną oraz dowożone specjalistycznymi samochodami, Na obiekt składa się oczyszczalnia wraz z drogami dojazdowymi i zagospodarowanym terenem wokół. Obiekt będzie oczyszczać 300 metrów sześciennych ścieków na dobę. Została tak zaplanowany, że będzie można go stopniowo rozbudowywać wraz z przybywającą siecią kanalizacyjną w gminie. Docelowo oczyszczalnia w Karolinie ma obsługiwać całą gminę Rędziny. Całkowita wartość wykonanych prac to blisko 4,7 mln złotych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Rędziny (kolejny odcinek sieci) - koszt ponad 4 mln złotych.Nowy chodnik w Koninie
Budowa nowego chodnika przy ul. Rędzińskiej w Koninie. Trotuar wyłożony kostką brukową położono na długości 502 metrów. Wraz z chodnikiem wybudowane zostały zjazdy do posesji. W sumie położono 279 metrów kwadratowych zjazdów oraz 680 metrów kwadratowych chodnika. Koszt chodnika to 214,5 tys. złotychPlac zabaw na lotnisku
Na terenie lotniska w Rudnikach, nieopodal budynków Aeroklubu Częstochowskiego, powstał nowy plac zabaw. Na placu zamontowano 10 ekologicznych, bezpiecznych dla maluchów, estetycznych, wysokiej jakości urządzeń. Są to m.in. drabinki, huśtawki i karuzela. Przy ogródku jordanowskim zaplanowano także stolik do gry w szachy. Plac zabaw został sfinansowany z budżetu gminy i kosztował 40 tys. złotych.Oświetlenie na granicy Rędzin i Rudnik
Budowa linii oświetlenia drogowego pomiędzy ul. Wolności w Rędzinach a ul. Częstochowską w Rudnikach. Na odcinku tym postawiono 33 aluminiowe słupy, na których zamontowano 33 lampy oświetlające drogę i 33 latarnie, z których światło pada na chodnik. Nowe latarnie kosztowały ok. 290 tys. złotych.Wykonanie projektów termomodernizacji trzech remiz OSP - Konin, Rudniki, Kościelec - 24,6 tys. złotych.

Sporządzenie dokumentacji projekto-kosztorysowej - przebudowa kotłowni i sieci centralnego ogrzewania w Rędzinach Osiedlu - koszt 141,5 tys. złotych.

Remont USC
Gruntownemu remontowi poddano część pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Rędzinach. W sumie kapitalny remont przeprowadzono w dwóch pokojach. Wymieniono tam sufity, odnowiono ściany, wymieniając wcześniej całą instalację elektryczną oraz telefoniczną i internetową. Wymieniono posadzki, a także wprawiono nowe drzwi. Remont połączony został w wyposażeniem urzędu z nowe meble. Zamontowano tam specjalistyczne szafy na kartoteki. W sumie całość prac, łącznie w nowym wyposażeniem kosztowała 30 tys. złotych.Inwestycje drogowe:
Wykonanie zjazdów przy użyciu masy bitumicznej na ul. Warszawskiej w Kościelcu i w Karolinie - 64,9 tys. złotych.
Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie ul. Wrzosowej przy pomocy emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej i grysów bazaltowych - 12, 9 tys. złotych.
Wykonanie przepustu pod ul. Zakładową w m. Konin - 4,3 tys. złotych.
Wykonanie i zamontowanie kratki przy wjeździe do Szkoły Podstawowej służącej odwodnieniu ul. Szkolnej w m. Konin - 1,2 tys. złotych.
Udrożnienie przepustów w ilości 3 szt. przy ul. Szkolnej w m. Konin;
Udrożnienie przepustu w ilości 1 szt. na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul. Słoneczną w m. Konin;
Udrożnienie przepustu w ilości 1 szt. pod ul. Zakładową w m. Konin - 2 tys. złotych.
Nawiezienie klinca na drogę oznaczoną ewidencyjnie dz. nr 143 km. 5 Rędziny Wyrazów - 1, 2 tys. złotych.
Zadania zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego:
Utwardzenie odcinka ul. Witosa frezem asfaltowym (destruktem) - 23,3 tys. złotych.
Wykonanie oprysków przeciwko krocionogom na terenie sołectwa Rędziny Kolonia - 3 ,4 tys. złotych.


DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU


Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.   Orlik jest czwartym tego typu obiektem sportowym w powiecie częstochowskim. Kompleks w Rędzinach jest jednym z największych Orlików w regionie. Koszt tej inwestycji – 2,5 mln zł. Na realizację tego projektu gmina otrzymała po 330 tysięcy dotacji od rządu oraz od władz wojewódzkich. .

   

Wykonanie termomodernizacji i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach. Prace obejmowały ocieplenie ścian zewnętrznych, pomalowanie elewacji, a także modernizację centralnego ogrzewania wewnątrz budynku. Wymieniona została cała sieć CO oraz zmodernizowany węzeł cieplny. Gruntownej odnowie poddano salę widowiskową GOK-u. Inwestycja kosztowała 410,9 tys. zł, remont pomieszczeń wewnątrz GOK-u – 212 tys. zł.

   

Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego w Rędzinach ul. Szkolna 7.   Budowa centrum sportowego przy Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Rędzinach. Koszt inwestycji - 466,6 tys. złotych, 192,2 tys. tej kwoty, to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą uzyska gmina.

   

Przebudowa drogi gminnej ul. Mstowska w Rędzinach   Prace obejmowały budowę chodnika wraz z odwodnieniem w postaci kolektora deszczowego krytego i rowu odwadniającego otwartego. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,6 mln złotych. Za te środki, pochodzące w całości z budżetu gminy, powstał trotuar wraz z odwodnieniem na długości 1,3 km.

   

Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudnikach   Prace obejmowały: pomalowanie ścian przedszkola, zmianę układu pomieszczeń w szkole, przełożenie części sieci kanalizacyjnej, wodnej i elektrycznej, Razem z salami lekcyjnymi przebudowano także kuchnię i jadalnię oraz szatnie. Remont, który w całości sfinansowany został z gminnej kasy kosztował 330 tys. złotych.

   

Wykonanie remontu kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w Rudnikach – koszt 868 tys. zł

   

Wykonanie nakładek bitumicznych – koszt 917,2 tys. zł

Rudniki: ul. Dolna, ul. Grzybowska, ul. Polna, ul. Rolnicza, ul. Stawowa
Konin: ul. Kościelna, ul. Leśna, zatoka ul. Wapienna
Rędziny: ul. Okupnika, ul. Łąkowa
Marianka Rędzińska: ul. Kwiatowa


 

Utwardzenie nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 275,4 tys. zł

Kościelec: ul. Krótka
Konin: ul. Sadowa, część ul. Wapiennej
Marianka Rędzińska: ul. Willowa
Rędziny: ul. Żabia, ul. Wrzosowa, ul. Jaskrowska, końcówka ul. Sienkiewicza, odcinek ul. Wiznera
Rędziny Okupniki – droga nr 1/9 i nr 1/13
Kolonia Rędziny – droga nr D-82 i nr 71/4


   

Budowa drogi gminnej – ulica Nowa w Kościelcu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 tzw. schetynówki.
Koszt 1 mln złotych, dotacja w ramach rządowego programu – 507 tys. zł.


   

Zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rędzinach. Samochód marki mercedes benz. przystosowany do prowadzenia akcji gaśniczych kosztował 105 tys. złotych. Z budżetu gminy na zakup wozu strażackiego pochodziło 100 tys. złotych. W sumie w 2009 roku gmina wydała na utrzymanie i bieżące remonty sprzętu gaśniczego oraz remiz 100 tys. złotych.

   

Pozostałe Ważniejsze Prace

- Remont ogrodzenia placu gminnego w Rudnikach 14 tys.

- Remont ogrodzenia placu gminnego w Kościelcu OSP 24,6 tys. zł.

- Wykonanie monitoringu budynku GOK w Rędzinach 20,4 tys. zł.

- Remont oświetlenia ulicznego w Rudnikach i Koninie 20 tys. zł.

- Wykup gruntów pod budowę dróg 5,6 tys. zł.

- Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowo-burzowej i sanitarnej w Rędzinach Osiedlu – koszt 9 tys. zł

- Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy Rędziny przy użyciu emulsji i grysu koszt 25,1 tys. zł.

- Budowa chodnika w Rędzinach – 124,5 tys. zł.

- Montaż żaluzji zewnętrznych w oknach budynku Hali Sportowej w Rędzinach – 46,2 tys. zł.

- Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe dla budynku poczty w Rudnikach – 11,1 tys. zł.

 

:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk