Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach istnieje od 1 sierpnia 1997 roku. Głównym jego zadaniem jest: rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalno - oświatowych; upowszechnianie dóbr kultury mieszkańcom gminy; przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury; inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną; organizacją imprez kulturalnych dla społeczeństwa gminy Rędziny; organizowanie konkursów, spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, kiermaszy; prowadzenie impresariatu artystycznego; organizowanie festynów, zabaw, wycieczek, rajdów i obozów; prowadzenie działalności wydawniczej; gromadzenie, udostępnianie i opracowywanie materiałów bibliotecznych; redagowanie i wydawanie gazety gminnej; prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej; popularyzacja książek i czytelnictwa.
GOK specjalizuje się w organizowaniu konkursów dla młodzieży i dzieci, sesji naukowych, prelekcji. Konkursy są zazwyczaj o charakterze lokalnym, gminnym - polegają na rywalizacji międzyszkolnej turnieje: recytatorskie, wiedzy historycznej, muzyczne, plastyczne, pisarskie. Oprócz konkursów GOK prowadzi stałą działalność zajęciową: plastyczne, taneczne, kulinarne, informatyczne, modelarskie, sportowe: aerobik i typowe zajęcia świetlicowe. Na sali widowiskowej GOK można obejrzeć ciekawe wystawy prac: od prac dziecięcych po prace dorosłych; od grafiki do fotografii. Jak np. Góry w obiektywie, Szata jaskiń w obiektywie i w grafice.

Przy GOK - u działają zespoły:

Zespół Śpiewczy "Kościelanki" z Kościelca
Repertuar Zespołu Śpiewaczego z Kościelca stanowią starodawne, bo sprzed ponad 200 lat, pieśni ludowe. Zespół wyspecjalizował się w tego typu repertuarze. Jest on bardzo bogaty, obejmuje przyśpiewki na każdą okazję - od narodzin po ślub. Repertuar, choć nieograniczony można usłyszeć jedynie przy okazji festynów i przeglądów. Dotyczy to także pieśni obrzędowych towarzyszących niegdyś takim uroczystościom jak dożynki, oczepiny. Wesela bywały także najlepszą okazją do biesiadowania i wesołego przyśpiewywania. Jeszcze kilka lat temu można było je usłyszeć na przyjęciach. Wciąż żywe, bo przekazywane z dziada pradziada, zachowały się w niezmienionej formie. Pozostały wierne w warstwie tekstu i melodii śpiewom przodków. Panie z Kółka Śpiewaczego w Kościelcu doskonale znają zasłyszane dawne melodie, swe oryginalne folklorystyczne pieśni ludowe wykonują bez instrumentów. Uwagę, poza repertuarem, zwracają stroje. Śpiewaczki z Koś cielca występują w oryginalnych strojach ludowych regionu wieluńsko-częstochowsko-kieleckiego.
Dla naszego obszaru charakterystyczna jest tkanina pasiasta. Dominuje czerwień przetkana drobnymi symetrycznymi paseczkami w kolorze czarnym, niebieskim i zielonym. Panie ubrane są w zapaski, plisowane spódnice- zapaski ozdobione naszyciami z trzech tasiemek, czarne gorsety, białe bluzki, fartuch również z zapaski. Budzące podziw stroje ostały się po przodkach, niektóre noszą na sobie piętno czasu. Część, jeśli tylko można, panie same wyszywają, haftują.
Zespół kultywuje tradycje ludowe reprezentując od lat gminę Rędziny na dożynkach powiatowych i wojewódzkich. Panie przygotowują co roku na te uroczystości wieniec dożynkowy, który wielokrotnie był nagradzany.

Zespół Jarzębiny

Zespół powstał w 1999 r. z członków Związku Emerytów i Rencistów w Rędzinach. Specjalizuje się w pieśniach biesiadnych. Mają jednak w swoim repertuarze również pieśni patriotyczne oraz religijne. Pierwsze swe kroki stawia na scenach naszej gminy: festynach i imprezach okolicznościowych. Zespół Jarzębiny prowadzi p. Kazimiera Rospondek. Zespół stanowią mieszkanki gminy Rędziny.

Klub Literata "Akapit"

Od początku 2001 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Rędzinach i GOK działa klub literacki "Akapit". Spotykają się w nim miłośnicy poezji i młodzi twórcy. Pomysł założenia klubu zrodził się z konkretnej potrzeby zagospodarowania zainteresowań i wrażliwości. Na spotkaniach, które odbywają się w każdą środę (spotkania robocze) miłośnicy literatury i poezji sięgają do wierszy, artykułów, opowiadań. Odczytują je, analizują, uczą się pisać, wspomagają nawzajem. Raz w miesiącu w spotkaniach biorą udział goście zaproszeni z zewnątrz, a raz na kwartał prace wykonane przez członków klubu (trzy osoby stale i 4-5 stale współpracujących) będą publikowane w zeszytach, w których znajdzie się zarówno proza jak i liryka. Planowane jest również nawiązanie bliskich kontaktów z innymi klubami i stowarzyszeniami literackimi.

Biblioteka

W skład GOK wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Rędzinach oraz jej dwie filie w Kościelcu i w Rudnikach. Biblioteka Publiczna w Rędzinach powstała 1947 r. Pierwszym wpisem do księgi inwentarzowej z dnia 1.10.1947 były "Baśnie" H.Ch.Andersena. Obecnie Biblioteka Publiczna w Rędzinach wraz z jej filiami w Rudnikach i w Kościelcu liczy: 31 289 woluminów.

Filia GOK - u. Marianka Rędzińska

Od kwietnia 2001 w Mariance Rędzińskiej działa filia Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach. Opiekunem świetlicy jest Zbigniew Kalota. Zajęcia odbywają się niemal codziennie (poza wtorkiem - działa tu wtedy Klub AA). Dzieci i młodzież w każdym wieku mogą tutaj zagrać w tenisa stołowego i piłkarzyki. Prowadzone sa rozgrywki w Euro Biznes oraz inne gry planszowe. Cieple dni to okazja do gry w siatke, koszykówke, pilke reczna. Organizowane sa takze cieszace sie popularnoscia dyskoteki dla dzieci i mlodziezy szkolnej. W kazdy piatek odbywaja sie zajecia plastyczne prowadzone przez Piotra Struzika. Zapraszamy na nie także wszystkich chętnych zarówno "prawie" jak i "bardzo" dorosłych. Czego możemy spodziewać się po spotkaniach poza zabawa kredkami i farbami, wycinankami i montowaniem form przestrzennych? Przewidziane jest studium rysunku postaci i martwej natury, podstawy malarstwa: pastel, tempera, akryl, olej a także projektowanie graficzne i wykłady o sztuce. Działalność świetlicy na Mariance wzbudza zainteresowanie, ma ona już stałych bywalców - ok. 20 -30-osobowa grupę.

Zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury

Gra na instrumentach – gitara i keybord
Sekcja szachowa
Studio piosenki
Joga
Taniec nowoczesny i towarzyski
Zajęcia koła plastycznego
Aerobik
Karate
Zajęcia robótek ręcznych
:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk