Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Rada Gminy

Władzą uchwałodawczą gminy jest Rada Gminy. Rada Gminy sprawuje jednocześnie kontrolę na organami wykonawczymi Gminy.

Nazwisko i imię - pełniona funkcja
1. Adam Jaruga
2. Grażyna Dudzik
3. Helena Wiewiórowska
4. Norbert Sołtys - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
5. Jerzy Komorowski
6. Mirosława Michalak
7. Dorota Miśkiewicz
8. Anna Polińska
9. Barbara Krzywda
10. Jolanta Palacz
11. Andrzej Rzemiński
12. Maciej Mróz
13. Grzegorz Ostrowski
14. Ryszard Fuchs - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
15. Roman Pakuła - Przewodniczący Rady Gminy

Komisje Rady Gminy Rędziny

Komisja Rewizyjna

1. Barbara Krzywda
2. Adam Jaruga
3. Anna Polińska
4. Jerzy Komorowski


Komisja ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

1. Adam Jaruga
2. Grażyna Dudzik
3. Helena Wiewiórowska
4. Mirosława Michalak
5. Dorota Miśkiewicz

Komisja ds. Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Helena Wiewiórowska
2. Norbert Sołtys
3. Anna Polińska
4. Jolanta Palacz
5. Andrzej Rzemiński
6. Maciej Mróz
7. Grzegorz Ostrowski
8. Ryszard Fuchs

Komisja ds. Finansów Publicznych i Samorządu

1. Grażyna Dudzik
2. Helena Wiewiórowska
3. Barbara Krzywda
4. Roman Pakuła

:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk