Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192

Urząd Gminy Rędziny

Urząd Gminy Rędziny
ul. Wolności nr 87, 42-242 Rędziny
tel/fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192
Numer konta bankowego służy do przekazywania nalezności i dochodu gminy : PKO BP SA II O/Częstochowa 95 1020 1664 0000 3002 0028 3150
NIP 949 04 92 959


Wójt Gminy - mgr inż. Waldemar Chmielarz - kieruje pracą urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta oraz Sekretarza, kieruje wszelkimi sprawami należącymi do zakresu działania urzędu (nr tel. wew. 27)

Sekretarz - mgr Anna Moroń Mielczarek - zapewnia sprawne funkcjonowanie, warunki działania i odpowiednią organizację pracy urzędu, sprawuje wyłączny nadzór nad sprawami z zakresu referatu organizacyjnego prowadzi sprawy gminne powierzone mu przez Wójta. ( nr tel wew. 22)

Skarbnik Gminy - Maria Borówka - kierownik referatu finansowego, prowadzi sprawy z zakresu gospodarki finansowej Gminy. (nr tel wew. 35)

Godziny pracy Urzędu:
Wtorek od godz. 8.00 do godz 16.00
pozostałe dni tygodnia od godz. 7.30 do godz.15.30

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków:
codziennie od godz.9.00 do godz.10.00
w każdy wtorek od godz.8.00 do godz.17.00

Podczas nieobecności Wójta interesantów przyjmują: Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy lub kierownicy Referatów.

Urząd Gminy Rędziny działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
  • Statutu Gminy Rędziny
  • Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Urząd Gminy wykonuje zadania:
  • własne wynikające z ustaw
  • zlecone z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw
  • zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumienia z organami tej administracji
  • zlecone na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Organizacja Urzędu Gminy RędzinyWójt Gminy Rędziny

Waldemar Chmielarz
e-mail: wojt@redziny.pl
tel. wew. 27
pok. nr 14

Sekretarz Gminy

Anna Moroń Mielczarek
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 22
pok. nr 13

Skarbnik Gminy

Maria Borówka
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 35
pok. nr 5

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu

Gabriela Jastrzębska
e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 20
pok. nr 12

Stanowisko ds. obsługi rady i spraw kadrowych

Longina Gęsiarz
e-mail: rada@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 3

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Dorota Litke
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 34
pok. nr 5

Stanowisko ds. księgowości inwestycji

Joanna Włodarczyk
tel. wew. 33
pok. nr 9

Stanowisko ds. windykacji należności

Antonina Kuś
e-mail: redziny@ka.jst.net.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych

Aneta Siwek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 34
pok. nr 5

Stanowisko ds. podatkowych

Izabela Rosa
tel. wew. 23
pok. nr 6

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Barbara Ociepa
tel. wew. 23
pok. nr 6

Stanowisko ds. obsługi kasy

Beata Kitala
tel. wew. 33
pok. nr 9

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Anna Dondela
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 28
pok. nr 4

Stanowisko ds. obywatelskich

Bożena Łęgowik
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 30
pok. nr 2

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej

Andrzej Szczukiecki
e-mail: obrona@redziny.pl
tel. wew. 30
pok. nr 2

Stanowisko ds. rolnictwa drogownictwa i oświaty,

Agnieszka Olszewska
e-mail: rolnictwo@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 10

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury i sportu

Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 25
pok. nr 8

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Magdalena Grzebiela
e-mail: ochrona@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 10

Stanowisko ds. gospodarki odpadami

Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 10

Stanowisko ds. Promocji Gminy

Jrena Bazan
e-mail: promocja@redziny.pl
tel. wew. 25
pok. nr 8

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami

Marzena Taborek
e-mail: przestrzenna@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 15

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Katarzyna Wyporkiewicz-Antos
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 15

Samodzielne stanowisko ds. inwestycji

Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11

Radca prawny

Katarzyna Żydek
tel. wew. 21
pok. nr 1

Informatyk

Kamil Slęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11

Konserwator

Edward Sojda
Wacław Sojda

Sprzątaczka

Alicja Zagził:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006