Imieniny:

Urząd Gminy Rędziny ul. Wolności nr 87 42-242 Rędziny tel./fax (034) 3279-014, 3279-085, 3279-441, 3669-192   e-mail: ug@redziny.pl

Wójt Gminy RędzinyWójt Gminy Rędziny
mgr inż. Waldemar Chmielarz


Urodzony w 1964 r., żonaty, jedno dziecko - córka, zamieszkały w Kościelcu
Wykształcenie: magister inżynier inżynierii środowiska

Ponadto:

 • Studia Podyplomowe Politechnika Częstochowska Instytut Zarządzania;
  specjalność: Ekonomika i Zarządzanie Menedżerskie
 • Kurs Członków Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Gmin -TNOIK Warszawa
 • Egzamin Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa - Komisja Egzaminacyjna przy Ministrze Skarbu Państwa
 • Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego - Uniwersytet Warszawski
Przebieg kariery zawodowej:
 • 1994 - Specjalista d / s mechanicznych w Służbie Utrzymania Ruchu
 • 1995 - Dyspozytor Zakładu - Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością
 • 1996 - Zastępca Kierownika Wydziału Produkcyjnego - Specjalista d / s Jakości
 • 1997 - Auditor wewnętrzny systemu Zarządzania Środowiskowego
 • 1998 - Kierownik Działu Bezpieczeństwa Chemicznego - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa
 • 2000 - Prezes Zarządu Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Z.D.N.E w Rybniku
Działalność poza zawodowa:
 • 1994
  • Radny Gminy Rędziny kadencji 94 -98
  • Przewodniczący Gminnej Komisji Ochrony Środowiska
  • Przedstawiciel Gminy Rędziny w Związku Komunalnym Gmin d/s Wodciągowo - Kanalizacyjnych w Częstochowie
 • 1998
  • Członek Komisji Ochrony Środowiska z poza Rady Gminy Rędziny
 • 2001
  • Radny powiatu częstochowskiego
Hobby: sport i rekreacja

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków:

 • codziennie w godzinach 9 - 10
 • w każdy wtorek w godzinach 8 - 17.
tel: (034) 32-79-268

Podczas nieobecności Wójta Gminy interesantów przyjmują: Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy lub kierownicy referatów.

:: Herb Gminy
:: Mapa
:: Przejrzysta Polska


Akcja społeczna
"Przejrzysta Polska"
:: Program Leader+

Oficjalna strona projektu
"Razem na wyżyny"

:: Stowarzyszenie Dar Serca

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
"Stowarzyszenie Dar Serca"

:: Galeria zdjęć
:: E-Kurier Rędziński
Copyright by UG Rędziny 2006
webmasterinformatyk